Institut de Génétique et Microbiologie

CRISPR details


Home About CRISPRs News FAQs Help Contact Us Examples IGM
Université Paris Sud

Navigation


Other Tools


GPMS Links

NC_017275_2                                                                                                                 top


Strain : Sulfolobus islandicus HVE10/4 RefSeq :NC_017275 (chromosome circular)
CRISPR id : NC_017275_2
DR consensus (24 bp) : GCTAATCTACTATAGAATTGAAAGNumber of repetitions :116
Begin Position : 365878 End Position : 373324

365878GCTAATCTACTATAGAATTGAAAGACAACGTTGATCCAATTAATCTTGTTCGCTGCAGGAGTCGGTG 365944
365945GCTAATCTACTATAGAATTGAAAGTTAAATTTAATTTTAAATTCATAACCGTTAGCGTCACCATT 366009
366010GCTAATCTACTATAGAATTGAAAGTTTGCACTCACCGTTACGCTAGTAGTGTCATTAATAGAAT 366073
366074GCTAATCTACTATAGAATTGAAAGTTTTCGATTTTTTCTCGCTCTCGCGAGAACTTTTTCAATCA 366138
366139GCTAATCTACTATAGAATTGAAAGATTAGCCCGTGAAGGATTCACAGTTCAACAGATAGCATT 366201
366202GCTAATCTACTATAGAATTGAAAGACTCAGTGCCTGCTCCTCCAAACGCTTCCGTGCCGTAATAT 366266
366267GCTAATCTACTATAGAATTGAAAGAGAACTTAAAAAAATGAAGAGATAAAAAGATAAATATGTCATAACT 366336
366337GCTAATCTACTATAGAATTGAAAGATCACGCCTTCCTCTACTTCAAGAGTAAGGAAGTCAGG 366398
366399GCTAATCTACTATAGAATTGAAAGGTTGTTAGGGAAAGCGCTTAGATACGATACGTTAGA 366458
366459GCTAATCTACTATAGAATTGAAAGAACATTTACAAACATAGTCATTACTCCAGAGTTTAACTGTGC 366524
366525GCTAATCTACTATAGAATTGAAAGTTAGGCGTTAACCACACCCAACCGATAATTTCGTAATCAT 366588
366589GCTAATCTACTATAGAATTGAAAGTTTAATTCAAAACTTCCGCCTCTACTAGTTAGTAAATATAA 366653
366654GCTAATCTACTATAGAATTGAAAGGTAAAACCATTTTGAAATTTTGCAATTACCAAATCATCTT 366717
366718GCTAATCTACTATAGAATTGAAAGTGTCTTCAAGAAGGTGCCTAAGCACCTTCTTTTTGGGGTCTT 366783
366784GCTAATCTACTATAGAATTGAAAGGATTAGGTATGAATTTATTGGTTACTATTAGATCTCCT 366845
366846GCTAATCTACTATAGAATTGAAAGAGTGCTGTCATCAAATGAAAAAAGAAGACTGACTTTATAA 366909
366910GCTAATCTACTATAGAATTGAAAGCATTTTGATATCTTTCCACACGAATTAGATCAGCTA 366969
366970GCTAAGCTAATCTACTATAGAATTGAAAGAACGAGATTGAGAAAATCGTTACTGACACAAAGCTAAGAG 367038
367039GCTAATCTACTATAGAATTGAAAGTTTCCGCTAAAATTTTTTAATATATAAATGTTTTTACGCCGT 367104
367105GCTAATCTACTATAGAATTGAAAGTCAGTCCCGCTAGAAACAATTACATAGTCCATAGCTCCA 367167
367168GCTAATCTACTATAGAATTGAAAGTTTAAAGCCAAATTCATGATATTACCAAATTGACTGAAATATTAT 367236
367237GCTAATCTACTATAGAATTGAAAGTTTTCTATCACTATTATATATTATATATTATGACAAATTTAT 367302
367303GCTAATCTACTATAGAATTGAAAGATCAGTCGAGGGACGGTAAATATCACAAGGCCTATGAAATCCT 367369
367370GCTAATCTACTATAGAATTGAAAGCATTCAGTGTATATAGTTCCTAGTTTTCGATTCCCTATGCATAT 367437
367438GCTAATCTACTATAGAATTGAAAGCCTCTCTGTAAACGTAAATACTTATCAATCGATAGTTGTCTT 367503
367504GCTAATCTACTATAGAATTGAAAGATCATGAGAAAAATAGTCGATACTCTCCCCCACTTAAGGAG 367568
367569GCTAATCTACTATAGAATTGAAAGGAAACATTTAGTAAAATAAATCCAAATGCACTTCTATTAATT 367634
367635GCTAATCTACTATAGAATTGAAAGTGAGACTTTACTACTGGAAACTCATAAATTCTGCCCTTGAAGTA 367702
367703GCTAATCTACTATAGAATTGAAAGGCTTTTCGAATATCATAGTCTGGCAAGTTTGTCGGTTCACC 367767
367768GCTAATCTACTATAGAATTGAAAGCAAACTCAAACAAAAAGTGAAAGCGAATATGATTTTTTAG 367831
367832GCTAATCTACTATAGAATTGAAAGTCCAGTACGTTATGTAAGATGAACCGGCACCGTCACCTACGA 367897
367898GCTAATCTACTATAGAATTGAAAGTTTTTATATCAAAGTTATAGATATAATCGCGGGCCATAT 367960
367961GCTAATCTACTATAGAATTGAAAGTAAGAATTTCATCTGCTTCGTGCTGAACATTAACTCATATTT 368026
368027GCTAATCTACTATAGAATTGAAAGTTTATTCATGTCAAATTAGGCTAGAGACCCCACTCCTTGAGG 368092
368093GCTAATCTACTATAGAATTGAAAGCTTAATGTCGGTGGTACAATACCGCCAAAGGCTATAGTGT 368156
368157GCTAATCTACTATAGAATTGAAAGGCTAAAAAACAGCTGTTCAAAGTGTGTGAGACCATCACT 368219
368220GCTAATCTACTATAGAATTGAAAGAATTCTATAAATTCTACACTTTCTACTGGAATTGAAAAT 368282
368283GCTAATCTACTATAGAATTGAAAGTCAGCTGGACGTAAAAAAGATGCTGCTATGTCTATACC 368344
368345GCTAATCTACTATAGAATTGAAAGAATTAGAATAATCAGTTACATCGTAATTGTCAAAATCGACG 368409
368410GCTAATCTACTATAGAATTGAAAGTCTAAGCTCGTTTACTGAATAATGTGTGACTATGCTTAGA 368473
368474GCTAATCTACTATAGAATTGAAAGTATGCCGTCCCGACGTTAGTCCCTTGCTGTCCTAAATTA 368536
368537GCTAATCTACTATAGAATTGAAAGGAATAGGCTATTGTTGCTTATGCTTCTTCCCTGAAGTAATA 368601
368602GCTAATCTACTATAGAATTGAAAGGTAAAACTAATGGGAAGGCCAGGGGTTGCGTAAATTTCCAC 368666
368667GCTAATCTACTATAGAATTGAAAGTATTATTTTTTCTACTCGTGCTGTTGGTACATTCTCGTTT 368730
368731GCTAATCTACTATAGAATTGAAAGTTCAAGTGTGTAAATTAGAGTGTTGTTGGACAGAGAAACTG 368795
368796GCTAATCTACTATAGAATTGAAAGTTTCAAAGGGGCTGAATTTTACGTTGACGATAATATCTAC 368859
368860GCTAATCTACTATAGAATTGAAAGTAACGTAATCAACTAAGCCTGGCGTCGCTATACCAGTATTAAT 368926
368927GCTAATCTACTATAGAATTGAAAGCATAAATTCTGCCCTTGAAGTAAATGTCATAAACTTCAATAC 368992
368993GCTAATCTACTATAGAATTGAAAGTTCGTCTTATTCTCTAATACATTATTATTATATATGAATACTC 369059
369060GCTAATCTACTATAGAATTGAAAGTCTCTCTGGCCCACCGGTGGGCCAGCGGAGGACCCGGGGGTC 369125
369126GCTAATCTACTATAGAATTGAAAGGTAAAATACAGTAAAATTTTGAATAACTTCGAAGAACTGCA 369190
369191GCTAATCTACTATAGAATTGAAAGTTTATTCCCTTTATCTTCAGAATTCTAGAAGCTATTTTAT 369254
369255GCTAATCTACTATAGAATTGAAAGCGTGGAGCTCCGAACCCTTCTCAAACGTCACTACGGTCA 369317
369318GCTAATCTACTATAGAATTGAAAGGAAGAGAGTGAAGAACTAAAGAAAAAAGGAAAAGCTGT 369379
369380GCTAATCTACTATAGAATTGAAAGTTTTGAGTTTTGTTAATTGTGATGACATCACGCTCAGTAATA 369445
369446GCTAATCTACTATAGAATTGAAAGGAGAGAAAATACCGCTAATCTCATTCACAGTACCAAAAATCAT 369512
369513GCTAATCTACTATAGAATTGAAAGCGCCTCACTCCGCCGTTTGCTGCACGGTAGGTGAGGT 369573
369574GCTAATCTACTATAGAATTGAAAGTCAGTTAATAACAGTTTTTGGATTGATGATAATGCCAAATTTC 369640
369641GCTAATCTACTATAGAATTGAAAGGGGCTTCCTATTAGTTATAGTGTAGGAGCAATTTCTTCAT 369704
369705GCTAATCTACTATAGAATTGAAAGCAAGATGCAGAAGATTTAAAATTAATTGCTGAATTCTT 369766
369767GCTAATCTACTATAGAATTGAAAGTAGAGCGGGATTACCGTTAAAATGAGAAAGATTAATGAA 369829
369830GCTAATCTACTATAGAATTGAAAGACTTGACCCCGAGATACTCTTTTTTCTCATTAGTTGTT 369891
369892GCTAATCTACTATAGAATTGAAAGTGGTGTTGACGTGTGCTACCGTGATGCCGTGTTCCCTCTT 369955
369956GCTAATCTACTATAGAATTGAAAGCTCGGTTCACTGAGTACACAAGCTTTACTATTATTTTCGC 370019
370020GCTAATCTACTATAGAATTGAAAGTAATTTAACGTTATTATATCATTGTATAGGCTGATAGTG 370082
370083GCTAATCTACTATAGAATTGAAAGTTTGAATGATTGTGGATCTTTGTTGACTCTTTTTGATAC 370145
370146GCTAATCTACTATAGAATTGAAAGCTTTAGACATAGATTAAAATCGGGGGCAAAAAAATGCCCACA 370211
370212GCTAATCTACTATAGAATTGAAAGTAACGCTAGTAGTATCGTTTATAGAATTCCCTACCCATGCATCT 370279
370280GCTAATCTACTATAGAATTGAAAGACTTCGTACCCCGCACCCTCCGCAGTCTTTATCAAATCTGT 370344
370345GCTAATCTACTATAGAATTGAAAGATTTCATCTTCTGTGACCCATTCTTCCACTTCTTCTTCCT 370408
370409GCTAATCTACTATAGAATTGAAAGATTTCATCTATTTCATCTTCTTTCTCTTGTTGAACATTTTCTTT 370476
370477GCTAATCTACTATAGAATTGAAAGAGGAATACTTTCCCGTTGACCGCGCTTATATTAACTGC 370538
370539GCTAATCTACTATAGAATTGAAAGTCATTGACAAAGTTTCGGGTGATAAATTAACATTAGGAATTGA 370605
370606GCTAATCTACTATAGAATTGAAAGCTCGTTATAATTATCGCGATCGCAATGCTGGGAATTGGTT 370669
370670GCTAATCTACTATAGAATTGAAAGTTCTTTGAAGTCCAGGTCCGCAAAGAATACATCAGCCTGGA 370734
370735GCTAATCTACTATAGAATTGAAAGTCTGTGGGTTCACTTCTATTACATTATTCGCCGTAAAGCAACA 370801
370802GCTAATCTACTATAGAATTGAAAGTCTAAGGTCAAAATTATAATTATGGCTAGTGCCAGTGGGGT 370866
370867GCTAATCTACTATAGAATTGAAAGATTCCGAGTAAGGGGGTGAGCTGAGTGGCTAACAAGAGGAA 370931
370932GCTAATCTACTATAGAATTGAAAGATTATATGTAATAGGAATAACACCAACTTTTGCTTTC 370992
370993GCTAAGCTAATCTACTATAGAATTGAAAGTATAAAGTCACTTTACAACAAACCTACGCATATGCATTTAG 371062
371063GCTAATCTACTATAGAATTGAAAGCGGGTGGCAATCGTGATTACCATTCCATTTACACCTCTATCT 371128
371129GCTAATCTACTATAGAATTGAAAGAACGACAGATCTTATTTTATTAGAAGAATTACGAAAACTGCTC 371195
371196TCTAATCTACTATAGAATTGAAAGATTAACTGTTAAAACTGATAGCATGTACGCGGAGGTCTGCTACAG 371264
371265GCTAATCTACTATAGAATTGAAAGCTAAGTTGTTTAGTTTGACGTTTTCTATCGCTTGGGAATAAA 371330
371331GCTAATCTACTATAGAATTGAAAGACACAAACAATAACACCGTCGAAGAGGTATCGACAAAAAC 371394
371395GCTAATCTACTATAGAATTGAAAGACTTGACCCCGAGATACTCTTTTTTCTCATTAGTTGTT 371456
371457GCTAATCTACTATAGAATTGAAAGTTGTTTCAGTTACTAGATAATGAAGGAAAAGCATTGGAATTAG 371523
371524GCTAATCTACTATAGAATTGAAAGCGATAACAAAATCTTCAGGATTCATAAAATCAAAATGGT 371586
371587GCTAATCTACTATAGAATTGAAAGCTGGGTTAGGACTGTTTACCTGTTTTATAGCAAACCCTGA 371650
371651GCTAATCTACTATAGAATTGAAAGCAATGAATTCCTTTTCTGTATCAAAGACTCCCTCAGCAA 371713
371714GCTAATCTACTATAGAATTGAAAGCTCGATTTAAATTTGGAGTGGTGAAAGAGATGAAAATAGA 371777
371778GCTAATCTACTATAGAATTGAAAGATACATCCGCGGTTGGGGTCTGTGTTATGACCCCATTCA 371840
371841GCTAATCTACTATAGAATTGAAAGTATTCACCCTGGCAGATATAAGAATTACCTTCAGTTA 371901
371902GCTAATCTACTATAGAATTGAAAGTTCAGAGCGTTGATAAATGAATAGAACACTGTATATTTCG 371965
371966GCTAATCTACTATAGAATTGAAAGTATCAACTTTTATTCTAGTCATGTCTCTCACCAACTTCTTC 372030
372031GCTAATCTACTATAGAATTGAAAGGTTTTTTAGTTCTATTACTATTTTCTTCTATATCTTCTTC 372094
372095GCTAATCTACTATAGAATTGAAAGACTTCATAATTCTACGATATCCATACTGTTGATATGATTT 372158
372159GCTAATCTACTATAGAATTGAAAGATTGTTTGCAATGACGCTCTTCCGTCAGCATCGTATGAA 372221
372222GCTAATCTACTATAGAATTGAAAGCGTGCAGTTGATGATGACTTATCAGAGGCGACGTTTGACAA 372286
372287GCTAATCTACTATAGAATTGAAAGTCGAAAGGTTACGAAGTAGATGAAATTGCTGAAATGTTGA 372350
372351GCTAATCTACTATAGAATTGAAAGTTAGGAATGCCTTTGATAACATACCCTTTGTAGTAT 372410
372411GCTAATCTACTATAGAATTGAAAGAGACTATAGTTATAGTTTGTGTTTGACGTAGATATCATTATC 372476
372477GCTAATCTACTATAGAATTGAAAGATCTTGAGATAATCTCACTCATCGGGACACCCCTAAAT 372538
372539GCTAATCTACTATAGAATTGAAAGTCAGCGTCAGTACTGTACATCTTATAACGTATGACTTTTCCCA 372605
372606GCTAATCTACTATAGAATTGAAAGTATTTCACTAAATACTCCATGTATATCTCAACACACTCA 372668
372669GCTAATCTACTATAGAATTGAAAGGTAATTAGGGGGCTAAGACACGTCCATCTAACCCATTT 372730
372731GCTAATCTACTATAGAATTGAAAGGTGAGTGTAGATTATCTCTTCAGCAATTGCCTCAATCAG 372793
372794GCTAATCTACTATAGAATTGAAAGTTCGTCAAATCCCCTTGTCCTATCAATTCTTTATATTCATC 372858
372859GCTAATCTACTATAGAATTGAAAGCACGTAACCTGACCATACTTCTTCACTGAACTCCTGAA 372920
372921GCTAATCTACTATAGAATTGAAAGCAACAAAAACTCTAAATAACCCCAATTACACAATTTAA 372982
372983GCTAATCTACTATAGAATTGAAAGATTCTAAAATAAGCATACATTTGGTATCGTTTTGCATCTTTCTGG 373051
373052GCTAATCTACTATAGAATTGAAAGTCTATCATATAGACAATGTATCTCTTTATTTTCTCTAT 373113
373114GCTAATCTACTATAGAATTGAAAGTCACAGATTACCGCTTTGACCTCACGTGGCGGGTTCTT 373175
373176GCTAATCTACTATAGAATTGAAAGTTCTAACGTTAGTTGTACAATAAATAACAGATGCAATAAA 373239
373240GCTAATCTACTATAGAATTGAAAGGAGCGAAGACTTACAAAAGTACATAGGGAAACTAGGA 373300
373301GCTAATCTACTATAGAATTGAAAG373324
Left flanking sequence : Till position 365878 (length bp)
AAGATAAGAAAGAGTAATATAATACTAATCGAAGAGTAGAGAAGAAAAACTTATAAGAAAGGGAGAAGAA
AAGATCAAATAGAGGGTTAAAAAACCCTCA
Right flanking sequence : From position 373324 (length bp)
GTTTACAAACAGAACGACAAGCCTAGCCTTTTACGGTAGACCCAAAATCACCTCCTTAAAAATAAATCTA
TAGTATAAATAAGCGTTTCAATTACATTAA

Print the CRISPR sequence : From position bp To position bp