Institut de Génétique et Microbiologie

CRISPR details


Home About CRISPRs News FAQs Help Contact Us Examples IGM
Université Paris Sud

Navigation


Other Tools


GPMS Links

NC_017304_1                                                                                                                 top


Strain : Clostridium thermocellum DSM 1313 RefSeq :NC_017304 (chromosome circular)
CRISPR id : NC_017304_1
DR consensus (37 bp) : GTTGAAGAGGTACTTCCAGTAAAACAAGGATTGAAACNumber of repetitions :3
Begin Position : 879396 End Position : 879582

879396GTTGAAGAGGTACTTCCAGTAAAACAAGGATTGAAACCCAAAATCAGGCCGTGCATGGGTGAACCAGGAAGCAAA 879470
879471GTTGAAGAGGTACTTTCAGTAAAACAAGGATTGAAACATACATAACAGAATTCGCCTCCCAATTTATCATTATAG 879545
879546GTTGAAGAGGTACTTCCAGTAAAACAAGGATTAAAAC879582
Left flanking sequence : Till position 879396 (length bp)
ATGGTGGATTTTAGGAGAATTTTGATAAAATATGACCAAAAAAGTTCAGTCAAAAAAATCTTGTAAGCAT
TGACATTTAAGCAATATCACCTCGAGGACT
Right flanking sequence : From position 879582 (length bp)
ATATGAGACTCTATTTCAAGCCTTACAGAATCAGAACTTCCACCAATCCATTTTCTGTGCCGTTAAAACA
AACCTTGTAAGGAGGTGCCAAATGAAGCTG

Print the CRISPR sequence : From position bp To position bp