Institut de Génétique et Microbiologie

CRISPR details


Home About CRISPRs News FAQs Help Contact Us Examples IGM
Université Paris Sud

Navigation


Other Tools


GPMS Links

NC_017304_2                                                                                                                 top


Strain : Clostridium thermocellum DSM 1313 RefSeq :NC_017304 (chromosome circular)
CRISPR id : NC_017304_2
DR consensus (30 bp) : GTTTCAATTCCTCATAGGTACGATAAAAACNumber of repetitions :81
Begin Position : 976887 End Position : 982276

976887GTTTTAATTCCTCATAGGCACGATAAAAACAAAACTTACCCGAAAGGGAAACAGCATCGGAATTCAC 976953
976954GTTTCAATTCCTCATAGGTACGATAAAAACACACCTGAGAAACTCGTGATTGTTCACAAGTACTCAC 977020
977021GTTTCAATTCCTCATAGGTACGATAAAAACTAGTTAAGTTACGCTCATCAGCTATTGCTTTTACTTTGTCA 977091
977092GTTTCAATTCCTCATAGGTACGATAAAAACTCTGTTATCTTTGCCACATAATCTCTCCTTTATAAAT 977158
977159GTTTCAATTCCTCATAGGTACGATAAAAACCCGCAGCAGGGATAGAACTGACAGCAGACTACTGCG 977224
977225GTTTCAATTCCTCATAGGTACGATAAAAACTAAAAACTCAGGAATGATTTGTATTTCACCGTCTACAGTACGA 977297
977298GTTTCAATTCCTCATAGGTACGATAAAAACCCAGCTCATAAAGGATAGGTAAAAAGCTGTCGTCTG 977363
977364GTTTCAATTCCTCATAGGTACGATAAAAACTTTGAAACAGTGAAAAAGATGGGATATACCTTTGTATGT 977432
977433GTTTCAATTCCTCATAGGTACGATAAAAACACGGAGGATGGGGAACTATTAGCACTACTATTGGATT 977499
977500GTTTCAATTCCTCATAGGTACGATAAAAACGAGTTTGTAGTATCTGATAGGTTCAAGGATGAAAACGG 977567
977568GTTTCAATTCCTCATAGGTACGATAAAAACTAGTATTAGAGAAAACGGGACAGAAGTAACTACAGC 977633
977634GTTTCAATTCCTCATAGGTACGATAAAAACTAAACTGCACGAATAACTTGGATGAATATGTTTTGGG 977700
977701GTTTCAATTCCTCATAGGTACGATAAAAACAATGGCTCGGAGCAGTTCGCATGCTTAGTTGACAA 977765
977766GTTTCAATTCCTCATAGGTACGATAAAAACTACCTGAAGACGTGCTTATTAAGGTTGATGGAAATG 977831
977832GTTTCAATTCCTCATAGGTACGATAAAAACGAAGAGCCCAAGGAAGAAAAGCCTGCGGACAAGCT 977896
977897GTTTCAATTCCTCATAGGTACGATAAAAACTTGCTCCAAGCTACTTGTAGGGGGTGTATATATGGC 977962
977963GTTTCAATTCCTCATAGGTACGATAAAAACCGTCCACTTCTAGCCGCCTTTCGGAGTGTTGACGTCCC 978030
978031GTTTCAATTCCTCATAGGTACGATAAAAACAAAATAAGCGACCTCAAGGCAGCTGGACTGTTAGAT 978096
978097GTTTCAATTCCTCATAGGTACGATAAAAACACCAAATGTTTCATAAGGTATTGCAAAAATGAAATCTT 978164
978165GTTTCAATTCCTCATAGGTACGATAAAAACGTGTTGAAATTGGCTCAGGCAGCGACAAATTTATTT 978230
978231GTTTCAATTCCTCATAGGTACGATAAAAACGAAGCCTGATAGTCTTAACAGTGTACTTGATCGCA 978295
978296GTTTCAATTCCTCATAGGTACGATAAAAACTGTGATTCCCTATTTTTTTATAATTGCAATTTGTTT 978361
978362GTTTCAATTCCTCATAGGTACGATAAAAACTCATTGGAACTACGGCATGAAGAACTCGCATCGATAGA 978429
978430GTTTCAATTCCTCATAGGTACGATAAAAACGGAGAATTTGTTATGCAACAAGTTGTAAGGTTTGAAA 978496
978497GTTTCAATTCCTCATAGGTACGATAAAAACCGGTTCGGACCAGCAATGAAACGTATCAGAAACTGC 978562
978563GTTTCAATTCCTCATAGGTACGATAAAAACCTGGCCCGCACATTGTTGATGACATCGTTCTCGTTGA 978629
978630GTTTCAATTCCTCATAGGTACGATAAAAACAAATCACTGAACTCAAGCAAATTGATGTGTCAGAATA 978696
978697GTTTCAATTCCTCATAGGTACGATAAAAACCCTTTCTGCGTATAAATGGTTCTAACTCTGCAGGTGG 978763
978764GTTTCAATTCCTCATAGGTACGATAAAAACGCTTCGCAGAAGCAGGAACAACTTTGGCAGGAAAGCC 978830
978831GTTTCAATTCCTCATAGGTACGATAAAAACCAACCTGGCGCTCATATCGATGGCCGAATCGCTGGAAT 978898
978899GTTTCAATTCCTCATAGGTACGATAAAAACTTACTTATGACACACCCAAGCCCATTCCGGGGGCGG 978964
978965GTTTCAATTCCTCATAGGTACGATAAAAACCCGCCAGCTCCGGACGGAAGCGAGGCAACGGCGGAA 979030
979031GTTTCAATTCCTCATAGGTACGATAAAAACGGAATTATGGCTACGTATTAGAAAGTAAGCTAAAAGC 979097
979098GTTTCAATTCCTCATAGGTACGATAAAAACAAGAGGAGGAAGGTTTCAGATGGGAGCAGTGGCAGGC 979164
979165GTTTCAATTCCTCATAGGTACGATAAAAACTCGCACCGGTTGATCAGGCCGGTGCTATCCCACAATT 979231
979232GTTTCAATTCCTCATAGGTACGATAAAAACAAAGGAGTTGATAGCGATATGCAGAATCAGTCCAATGC 979299
979300GTTTCAATTCCTCATAGGTACGATAAAAACTTCATATAAATCAAAAGTGAATGTTTTCACTGTCGGAT 979367
979368GTTTCAATTCCTCATAGGTACGATAAAAACTTTATTATTACATTGCTTAGAAAGGAGGCTGAACAA 979433
979434GTTTCAATTCCTCATAGGTACGATAAAAACTTCATATAAATCAAAAGTGAATGTTTTCACTGTCGGAT 979501
979502GTTTCAATTCCTCATAGGTACGATAAAAACTTCCGCGTAACAGCCAACTGCGACAGAAGATTGCCG 979567
979568GTTTCAATTCCTCATAGGTACGATAAAAACTCTGTTCTACTTTTTTTTACTCTGGACAGTGGTGGA 979633
979634GTTTCAATTCCTCATAGGTACGATAAAAACTCCTGCGAAATTATGGTTACAGGCGCCCAAGGCGCCA 979700
979701GTTTCAATTCCTCATAGGTACGATAAAAACGAATCTTCAAACCGAATTCCCGGGATGTTCTGACACCA 979768
979769GTTTCAATTCCTCATAGGTACGATAAAAACTCGGCCCGTCGCCGGATAAGTTTTTGTCCGGGAGGT 979834
979835GTTTCAATTCCTCATAGGTACGATAAAAACGCGATATATCCAATTACTTGGCGCATAGTAAAATTATTTGT 979905
979906GTTTCAATTCCTCATAGGTACGATAAAAACGTATAGAAATTGCCAGGATATGGCAAGAAAAAGAAA 979971
979972GTTTCAATTCCTCATAGGTACGATAAAAACGTATCTCCAAGTTCAGTAGAACTATTTGATTCATCTA 980038
980039GTTTCAATTCCTCATAGGTACGATAAAAACGAACCCACGGATATACCGATGTATCCCATGTGAACATA 980106
980107GTTTCAATTCCTCATAGGTACGATAAAAACTGATAATTGCGCTATGCGGCAACGAGCTAATTAGCA 980172
980173GTTTCAATTCCTCATAGGTACGATAAAAACTGTGACTCAACTTAGTGATAGGATTTGGCAAACTGCTT 980240
980241GTTTCAATTCCTCATAGGTACGATAAAAACTCGGGAAGGTACCGACCTTATCCATCATGATGCTTA 980306
980307GTTTCAATTCCTCATAGGTACGATAAAAACTATAGTAGATGCAGAAGAAGCCTTGCAGGAAATACT 980372
980373GTTTCAATTCCTCATAGGTACGATAAAAACACCTCCCTGAAGAAGTTTGGAAGAACATTGACACTA 980438
980439GTTTCAATTCCTCATAGGTACGATAAAAACCGAAATAGTGACTACCGCATACTGCAAAATCAGGTA 980504
980505GTTTCAATTCCTCATAGGTACGATAAAAACGGAGTGATAATATGGGTGGAACCTGGACCAGTCAAAA 980571
980572GTTTCAATTCCTCATAGGTACGATAAAAACCTGCATATACATATGAGCCGTCGCAGCACATATCAGCG 980639
980640GTTTCAATTCCTCATAGGTACGATAAAAACAGGCAAGAAAACCAATCAAGGATTGGAAAGCGTGTG 980705
980706GTTTCAATTCCTCATAGGTACGATAAAAACGGGGAATACAGTTTGAACATCAAAATCAGACTGACAAA 980773
980774GTTTCAATTCCTCATAGGTACGATAAAAACCGAATTGACTGTATTACCTATTCGGATGGAAGAAGAGT 980841
980842GTTTCAATTCCTCATAGGTACGATAAAAACGGGCTGGATTTGAACTTATCGGCAGAATTGAAATCAGGGA 980911
980912GTTTCAATTCCTCATAGGTACGATAAAAACTTCTGCCTCGGGGAAGGTCATGATATGTTCAAATGC 980977
980978GTTTCAATTCCTCATAGGTACGATAAAAACCTCCTCATTTCTAAGCAATTTTGCCTTTGTAATAGT 981043
981044GTTTCAATTCCTCATAGGTACGATAAAAACTTGTATCATATATTTTTATACTGTCAATAGTAATTT 981109
981110GTTTCAATTCCTCATAGGTACGATAAAAACCTTGGAAGTGCGGAATTCTCCCTTCCAGGGGATGACCC 981177
981178GTTTCAATTCCTCATAGGTACGATAAAAACCCAATAAGGTGTATGATGGGGAATTTACTGTTGATAC 981244
981245GTTTCAATTCCTCATAGGTACGATAAAAACGATAGCACCTATATATTTACGTCCAGTATTAGACTGAT 981312
981313GTTTCAATTCCTCATAGGTACGATAAAAACCTTTCAATACCTCCTCATTTATACTTTCAAAAAGTG 981378
981379GTTTCAATTCCTCATAGGTACGATAAAAACAAGCAACGGGATCAAACCATCCAAAATAGTCATCAAGA 981446
981447GTTTCAATTCCTCATAGGTACGATAAAAACAATGGATTGGATTTTGGAAAATGCTGATATATATTG 981512
981513GTTTCAATTCCTCATAGGTACGATAAAAACTAAAAGAGGATTTAAAGACCTTATTCATCCCATCTG 981578
981579GTTTCAATTCCTCATAGGTACGATAAAAACTCTTTAAATGGTGATATTTCTGATAGACTAGTTCTTA 981645
981646GTTTCAATTCCTCATAGGTACGATAAAAACGTTGTTTTGTGAGGAGGTTTTCAGAAAGTAGATATAT 981712
981713GTTTCAATTCCTCATAGGTACGATAAAAACTCAATAGCGTGATACAATCAAACTTCATGCGAAGCTA 981779
981780GTTTCAATTCCTCATAGGTACGATAAAAACGGAAGAGATGAAGACATCGAATACATCCTTGAAAAAAT 981847
981848GTTTCAATTCCTCATAGGTACGATAAAAACGGTTTAATCGAAGTAATCTTGTCGCCGCTTTTCTTGG 981914
981915GTTTCAATTCCTCATAGGTACGATAAAAACTCAGAGATGATATGACGAATCAAGTTCTAAATGAAA 981980
981981GTTTCAATTCCTCATAGGTACGATAAAAACTCTCTTGCAGCCCGTTCTCCAAAATTATCTTCAAAA 982046
982047GTTTCAATTCCTCATAGGTACGATAAAAACTGAATGTAGCAATTGGGTTTTTCGTTTGGGCTGTCA 982112
982113GTTTCAATTCCTCATAGGTACGATAAAAACCTAATTCAATATTGATTAAATGACTCTCTATAACAAA 982179
982180GTTTCAATTCCTCATAGGTACGATAAAAACGTCCAAAAATGGAAAGAAAGATATCCGATGATGAAGA 982246
982247GTTTCAATTCCTCATAGGTACGATAAAAAC982276
Left flanking sequence : Till position 976887 (length bp)
TAAATAGTTATAGGATATGTCAATATTTGCATTAATTTCAATTTATATTATAGGCACAACAAAACTATGA
TGAAATTAGCACGGGGACGGTATCTATTGT
Right flanking sequence : From position 982276 (length bp)
CCCATAGAACTCGCTAAACTTCTGCTTTATATTTTAACTCTATATAAAACAAAAATCAACAATCAGAACA
AAAAAACTCTCTCAAGAGACCTATAAATCA

Print the CRISPR sequence : From position bp To position bp