Institut de Génétique et Microbiologie

CRISPR details


Home About CRISPRs News FAQs Help Contact Us Examples IGM
Université Paris Sud

Navigation


Other Tools


GPMS Links

NC_017450_1                                                                                                                 top


Strain : Francisella cf. novicida Fx1 RefSeq :NC_017450 (chromosome circular)
CRISPR id : NC_017450_1
DR consensus (37 bp) : CTAACAGTAGTTTACCAAATAATTCAGCAACTGAAACNumber of repetitions :6
Begin Position : 787360 End Position : 787745

787360CTAACAGTAGTTTACCAAATAATTCAGCAACTGAAACTCTGGATGTAGTAACCAAGTCTT 787419
787420ACGCTCGATAACTAACAAATAATTCAGCAACTGAAACGTTGGATCTGTCTCTCTCATTAATACAAGATTGTAT 787492
787493CTAACAGTAGTTTACCAAATAATTCAGCAACTGAAACAATAAAGAAAATGTAGACTTATTCCAAAACGTTA 787563
787564CTAACAGTAGTTTACCAAATAATTCAGCAACTGAAACAGCTTCTCATATATGTATTTACTGTCGATTTGAT 787634
787635CTAACAGTAGTTTACCAAATAATTCAGCAACTGAAACTTTTAATAGGTGATTTGTGAATTTTGATGAGTTAAAG 787708
787709CTAACAGTAGTTTACCAAATAATTCAGCAACTGAAAC787745
Left flanking sequence : Till position 787360 (length bp)
TTCGCAAAATGTCTACGTTTTTTTACAATTAGGGTATTTGCGAAAAAATACCATTTTAAAAAACTCTCAA
AGCCTTGCAAACACTAGGTTTGTTTTGGCT
Right flanking sequence : From position 787745 (length bp)
TTAATTAATTTTGTAAATTATTCCTAAAAGTTTCTAGTTGGACACATTGTATCAAATAATATAATCACGA
AAACAGTTTTACAGCAAAATGTTGATCTCA

Print the CRISPR sequence : From position bp To position bp