Institut de Génétique et Microbiologie

CRISPR details


Home About CRISPRs News FAQs Help Contact Us Examples IGM
Université Paris Sud

Navigation


Other Tools


GPMS Links

NC_017501_11                                                                                                                 top


Strain : Neisseria meningitidis 8013 RefSeq :NC_017501 (chromosome circular)
CRISPR id : NC_017501_11
DR consensus (36 bp) : ATTGTAGCACTGCGAAATGAGAAAGGGAGCTACAACNumber of repetitions :26
Begin Position : 1921685 End Position : 1923370

1921685ATTGTAGCACTGCGAAATGAGAAAGGGAGCTACAACGTAAAGGTAATGCGCCGCGCATGAGGAATA 1921750
1921751ATTGTAGCACTGCGAAATGAGAAAGGGAGCTACAACAGTAGCGGGGTTTTGTTGCGCGACGACCAT 1921816
1921817ATTGTAGCACTGCGAAATGAGAAAGGGAGCTACAACCAGCAAGAACGCGCCATGAAACGCGCCGGA 1921882
1921883ATTGTAGCACTGCGAAATGAGAAAGGGAGCTACAACGATGCGCGCGCTGACTTTGAAGGAAGTCGG 1921948
1921949ATTGTAGCACTGCGAAATGAGAAAGGGAGCTACAACAAGCATCGCTATATGCGGCATAGCAGGCTA 1922014
1922015ATTGTAGCACTGCGAAATGAGAAAGGGAGCTACAACTGCTTTCTCTGACTTTGATACAGCGAAGGG 1922080
1922081ATTGTAGCACTGCGAAATGAGAAAGGGAGCTACAACTTCGCCGTTGCTTTCGTGCTGTTGGCTGTC 1922146
1922147ATTGTAGCACTGCGAAATGAGAAAGGGAGCTACAACAGCAATTTTCCGCCTGTTTTGATGCTCAGG 1922212
1922213ATTGTAGCACTGCGAAATGAGAAAGGGAGCTACAACTAAGGACGAACAGCAAAGGACGGAACAGGT 1922278
1922279ATTGTAGCACTGCGAAATGAGAAAGGGAGCTACAACTGCTCGAGTGGACAAGTGCGAGGCGCGTAT 1922344
1922345ATTGTAGCACTGCGAAATGAGAAAGGGAGCTACAACGTGATTTCCATGCTTGTGTAGATTTTTTGG 1922410
1922411ATTGTAGCACTGCGAAATGAGAAAGGGAGCTACAACCCCTCCCCTGTGGGGGAGGGCCGGGGAGAG 1922476
1922477ATTGTAGCACTGCGAAATGAGAAAGGGAGCTACAACTTAAATTCACGCGCCACACAGGAAACCCGC 1922542
1922543ATTGTAGCACTGCGAAATGAGAAAGGGAGCTACAACTTAAATTCACGCGCCACACAGGAAACCCGC 1922608
1922609ATTGTAGCACTGCGAAATGAGAAAGGGAGCTACAACTGTACGAAAAAAATCAAAATCAAAAATAAT 1922674
1922675ATTGTAGCACTGCGAAATGAGAAAGGGAGCTACAACTGTACGAAAAAAATCAAAATCAAAAATAAT 1922740
1922741ATTGTAGCACTGCGAAATGAGAAAGGGAGCTACAACTCTGAATACTAAATCTGAGGATGTCATGAT 1922806
1922807ATTGTAGCACTGCGAAATGAGAAAGGGAGCTACAACGTTACCGATTTTCGTGTTGATGGTAAGCGT 1922872
1922873ATTGTAGCACTGCGAAATGAGAAAGGGAGCTACAACGTCCCGATTTAACCCCTGGAAGTGCGGAAG 1922938
1922939ATTGTAGCACTGCGAAATGAGAAAGGGAGCTACAACCGTACAGAAAAAATCAAAATCAAAAATTTA 1923004
1923005ATTGTAGCACTGCGAAATGAGAAAGGGAGCTACAACACGCCATCGAATTCATAGACGAACTCCCAC 1923070
1923071ATTGTAGCACTGCGAAATGAGAAAGGGAGCTACAACCTTAACGCCATACAAATAGTGTCAATGCTC 1923136
1923137ATTGTAGCACTGCGAAATGAGAAAGGGAGCTACAACACCGAAAAGGCACGCCGTATGCCATCCGCC 1923202
1923203ATTGTAGCACTGCGAAATGAGAAAGGGAGCTACAACCAATAAACCGGTCAGCCCCGATAGCCCTGA 1923268
1923269ATTGTAGCACTGCGAAATGAGAAAGGGAGCTACAACCGAGTAAGTCAGGCAGCTTTTATAATAGAA 1923334
1923335ATTGTAGCACTGCGAAATGAGAATGGGCGCTACAAC1923370
Left flanking sequence : Till position 1921685 (length bp)
AAAAAAGGTCAATTCAGACCAATTATTGTTATTTTAAGCCCATTTTTTCATAACAAATAAAACGGGAAAC
CCTTATGAAATAAGGATTTCCCGTCGAAGT
Right flanking sequence : From position 1923370 (length bp)
CAGCCGTTGCGATAAGCGAACGTGCGTTAAAGTCATTGAGACACAGTGCAATTATGGCAAGAAAGGCGAC
AGATATTGTGTCACAGATTTGAAATAAGAA

Print the CRISPR sequence : From position bp To position bp