Institut de Génétique et Microbiologie

CRISPR details


Home About CRISPRs News FAQs Help Contact Us Examples IGM
Université Paris Sud

Navigation


Other Tools


GPMS Links

NC_017588_2                                                                                                                 top


Strain : Thermus thermophilus JL-18 RefSeq :NC_017588 (plasmid pTTJL1801 ci)
CRISPR id : NC_017588_2
DR consensus (29 bp) : GTAGTCCCCACGCGTGTGGGGATGGACCGNumber of repetitions :24
Begin Position : 52134 End Position : 53574

52134GTAGTCCCCACGCGTGTGGGGATGGACCGACGACAGGCGACTACGTGGTGGAGGACGTGGT 52194
52195GTAGTCCCCACGCGTGTGGGGATGGACCGGCTAGGGGTGTCCTGGCGCTCTGTGAAGCAAC 52255
52256GTAGTCCCCACGCGTGTGGGGATGGACCGGGGTGTGCGGTGTGCGGCGCTAAGGCTACGAA 52316
52317GTAGTCCCCACGCGTGTGGGGATGGACCGTACCGGGTAGCCCTGGACCTGCACCTCCGCTCC 52378
52379GTAGTCCCCACGCGTGTGGGGATGGACCGTACCGGCCTCGCCACCGAGGATGGCGCGTATA 52439
52440GTAGTCCCCACGCGTGTGGGGATGGACCAGGGCGGGGGCCCCGGGGGAGGGTAGGGGCAGT 52500
52501GTAGTCCCCACGCGTGTGGGGATGGACCGCAGCGTAGGCCCGAGCGGACGTGAAGCGCCTC 52561
52562GTAGTCCCCACGCGTGTGGGGATGGACCGAGGTATTCCGGTACCACCACCTTTTCCACCGG 52622
52623GTAGTCCCCACGCGTGTGGGGATGGACCGCGGACAGGCTCACGGCCGCTTCCCGGGCAATC 52683
52684GTAGTCCCCACGCGTGTGGGGATGGACCGTATCGTATTGACAAGGCCATGATGGAGTCCCT 52744
52745GTAGTCCCCACGCGTGTGGGGATGGACCGCTCCGCAGGGCCACCGAGGGCACCGCCCCCGCCC 52807
52808GTAGTCCCCACGCGTGTGGGGATGGACCGGACCCCCAACGGCTCCGGGCTCTGGCCGAGCG 52868
52869GTAGTCCCCACGCGTGTGGGGATGGACCGGCAACCCCAGGGTTCAGGGGTTCAGTCGCCCAC 52930
52931GTAGTCCCCACGCGTGTGGGGATGGACCCAGGGTGGCGAGGACGCGGGGGCCGTAGGAGCC 52991
52992GTAGTCCCCACGCGTGTGGGGATGGACCGCTTCTCCCGCTTGGACTGAACCTGCTTCTCCAC 53053
53054GTAGTCCCCACGCGTGTGGGGATGGACCACCTTGCCCCGCTTCTTGCGCATCTCGCACCTC 53114
53115GTAGTCCCCACGCGTGTGGGGATGGACCGGTCGTCCACTACCGCGCTTCCGTGAGCGGCGTGA 53177
53178GTAGTCCCCACGCGTGTGGGGATGGACCGACTGACCGGGTTGATGCTCGCCTTATTGCCCGC 53239
53240GTAGTCCCCACGCGTGTGGGGATGGACCGCTGGGCAAAACTCTACCCTGCCCCCGGTGCGG 53300
53301GTAGTCCCCACGCGTGTGGGGATGGACCAGTTCTGCCTTCACGCTCACCGCTTGCCTCCTTC 53362
53363GTAGTCCCCACGCGTGTGGGGATGGACCGCGTCCCAAGTCAGTCCTCATCATCGTTACCTC 53423
53424GTAGTCCCCACGCGTGTGGGGATGGACCGAACCTTTCCGCCCCGGCAGACGCGAACCTGGT 53484
53485GTAGTCCCCACGCGTGTGGGGATGGACCGTCGGCCACGCCGTCGGAAACCCGACTGATGGA 53545
53546GTAGTCCCCACGCACGTGGGGATGGACCT53574
Left flanking sequence : Till position 52134 (length bp)
CAAGGGTTCCGAAGGGGATCTTGAAAGCCAAAGTCCGTAACTACTCCCGAATAGACACATAAACGGGGGT
GAGCGGGCGTTTTTGCCGTCCTGGTCATGT
Right flanking sequence : From position 53574 (length bp)
GGGTGGAAAGCCCTCTCAGGCCACCGCCCACCACGGGGCGGCCACCACCCGGTCCACCAGGGGGAAGACC
TCTTCCCCCCCGTGGAGGAGGAGACCGCCC

Print the CRISPR sequence : From position bp To position bp