Institut de Génétique et Microbiologie

CRISPR details


Home About CRISPRs News FAQs Help Contact Us Examples IGM
Université Paris Sud

Navigation


Other Tools


GPMS Links

NC_017588_5                                                                                                                 top


Strain : Thermus thermophilus JL-18 RefSeq :NC_017588 (plasmid pTTJL1801 ci)
CRISPR id : NC_017588_5
DR consensus (36 bp) : GTTGCAAACCTCGTTAGCCTCGTAGAGGATTGAAACNumber of repetitions :20
Begin Position : 95113 End Position : 96519

95113GTTGCAAACCTCGTTAGCCTCGTAGAGGATTGAAACCCGGACCCGGTCCAGTATCTGGCCCAACCTCTCCA 95183
95184GTTGCAAACCTCGTTAGCCTCGTAGAGGATTGAAACCGGGTCCTGGACTGGGGGCGGCGGGGCGGGGACTGG 95255
95256GTTGCAAACCTCGTTAGCCTCGTAGAGGATTGAAACTGGCAGAGCATGGAAGTACGTGGCACTGGGGGGCCAA 95328
95329GTTGCAAACCTCGTTAGCCTCGTAGAGGATTGAAACCAGTAGGCGAGGACCTTCTGCCTGGCCTCCTCCTC 95399
95400GTTGCAAACCTCGTTAGCCTCGTAGAGGATTGAAACACCTATGAGCGCCCAGAGCCAGAGTGAGCACCGCATCT 95473
95474GTTGCAAACCTCGTTAGCCTCGTAGAGGATTGAAACTCGAATCATGGCCGCCTCGTCCACGATGGCCAAG 95543
95544GTTGCAAACCTCGTTAGCCTCGTAGAGGATTGAAACCAGCATGAGCGCCACCCCCAACGCCAGGAGGAGGGCT 95616
95617GTTGCAAACCTCGTTAGCCTCGTAGAGGATTGAAACCCCGGGCGGGGCGGCCGGCCGCCCCGCCCTTTTATTG 95689
95690GTTGCAAACCTCGTTAGCCTCGTAGAGGATTGAAACCTTGCCCCGCCTGTGCCCCATCCCGCCTCCACCACG 95761
95762GTTGCAAACCTCGTTAGCCTCGTAGAGGATTGAAACCTCGGGCGGGGCCTCGCCCCGGCGCTGGCGGAACTC 95833
95834GTTGCAAACCTCGTTAGCCTCGTAGAGGATTGAAACCTTCCCCGTGGCCGATGGGCTGCTGGACGCAGGGTTT 95906
95907GTTGCAAACCTCGTTAGCCTCGTAGAGGATTGAAACACCTCGTCATAAGCGGCGTGGTAGACTTTGACCAA 95977
95978GTTGCAAACCTCGTTAGCCTCGTAGAGGATTGAAACTCCCTCATCGCCCAGGATGTGCGGGCCGCCGAGTGGA 96050
96051GTTGCAAACCTCGTTAGCCTCGTAGAGGATTGAAACGCCGGGGGCTAGGCCGCAGAACCACTACCCCCACGC 96122
96123GTTGCAAACCTCGTTAGCCTCGTAGAGGATTGAAACTCCAGGACGGCGCTCCACCGCCGGACCACCCTAGCCC 96195
96196GTTGCAAACCTCGTTAGCCTCGTAGAGGATTGAAACAGCTCTATGAGGAGGGCCCCGTGCCGCTCCGTGGTCC 96268
96269GTTGCAAACCTCGTTAGCCTCGTAGAGGATTGAAACGCGCGTGGGCGGGTGGCCGCGCGGCGTGCCGGGTG 96339
96340GTTGCAAACCTCGTTAGCCTCGTAGAGGATTGAAACTTTCTGGCCGGGGCGCTGGTGCGGCCGCCGGAGCT 96410
96411GTTGCAAACCTCGTTAGCCTCGTAGAGGATTGAAACCTGGGAGCCCCACCTGGAGGGCACTACCCTCCACCTC 96483
96484GTTGCAAACCTCGTTAGCCTCGTAGAGGATTGATAC96519
Left flanking sequence : Till position 95113 (length bp)
CCTTATTGGCGTGTCAATGCATATGCAGGTGAATATCCGAAAGGGGGGTCGTAGAGGATTGAAACATAGG
ATGGCGAGCTAAATGGGCATCGGGGGATGC
Right flanking sequence : From position 96519 (length bp)
TGTCTTGCCTGTCAAGCCACCCCTTGGGCTGGCTGACCGGCGTAGTACTCCCTGAGCCTGCCCATCATCC
GCCTGAGGAGCTTGTGGGCCACGGCCACCA

Print the CRISPR sequence : From position bp To position bp