Institut de Génétique et Microbiologie

CRISPR details


Home About CRISPRs News FAQs Help Contact Us Examples IGM
Université Paris Sud

Navigation


Other Tools


GPMS Links

NC_017660_2                                                                                                                 top


Strain : Escherichia coli KO11FL RefSeq :NC_017660 (chromosome circular)
CRISPR id : NC_017660_2
DR consensus (29 bp) : GAGTTCCCCGCGCCAGCGGGGATAAACCGNumber of repetitions :11
Begin Position : 1935707 End Position : 1936346

1935707GAGTTCCCCGCGCCAGCGGGGATAAACCGGGACCGACCAGTGGCGGCGGGGTAAATAAATGA 1935768
1935769GAGTTCCCCGCGCCAGCGGGGATAAACCGTCTTTCTGCTCTATCCCTGAAGAGCGTACGTC 1935829
1935830GAGTTCCCCGCGCCAGCGGGGATAAACCGCCGTCAGTAAACCCGCTGGCGGGTACTGGATA 1935890
1935891GAGTTCCCCGCGCCAGCGGGGATAAACCGTAAAAATTAGGCTTCCACGCCTCAACGCCAGT 1935951
1935952GAGTTCCCCGCGCCAGCGGGGATAAACCGCCCTCCAGGCTATCGCAGCACTGGTCCCGTTT 1936012
1936013GAGTTCCCCGCGCCAGCGGGGATAAACCGTTATCGCACCGTGTTAAACCGGCAGAAAAACA 1936073
1936074GAGTTCCCCGCGCCAGCGGGGATAAACCGCGTGCCTTCGACTTTGCGGATCACGTCGTCTT 1936134
1936135GAGTTCCCCGCGCCAGCGGGGATAAACCGACGGGGACGAATCACAGCAGCGTTATCGTGAT 1936195
1936196GAGTTCCCCGCGCCAGCGGGGATAAACCGAAACCGGACGAGGGCGCGCTAAAACGTGATTA 1936256
1936257GAGTTCCCCGCGCCAGCGGGGATAAACCGCCTCTCAATTTGTAACGTCTGCAATGTCAGGC 1936317
1936318GAGTTCCCCGCGCCAGCGGGGATAAACCA1936346
Left flanking sequence : Till position 1935707 (length bp)
GCTCTTTAACATAATGGATGTGTTGTTTGTGTGATACTATAAAGTTGGTAGATTGTGACTGGCTTAAAAA
ATCATTAATTAATAATAGGTTATGTTTACA
Right flanking sequence : From position 1936346 (length bp)
CCATATAACCCGTTATCTCTTTCTCAAGTTTTTATATTAGCAGTACTTGTAATAAGCAACATATCCACGT
AACACCTCATGTTCAAAATAGTTCTCCATG

Print the CRISPR sequence : From position bp To position bp