Institut de Génétique et Microbiologie

CRISPR details


Home About CRISPRs News FAQs Help Contact Us Examples IGM
Université Paris Sud

Navigation


Other Tools


GPMS Links

NC_018025_2                                                                                                                 top


Strain : Desulfomonile tiedjei DSM 6799 RefSeq :NC_018025 (chromosome circular)
CRISPR id : NC_018025_2
DR consensus (32 bp) : GTCGCCCCTCACGCAGGGGCGTGGATTGAAACNumber of repetitions :111
Begin Position : 911735 End Position : 919030

911735GTCGCCCCTCACGCAGGGGCGTGGATTGAAACATTTGATTTGAGCGCATATTCTGAGGAGTTCAGA 911800
911801GTCGCCCCTCACGCAGGGGCGTGGATTGAAACTCATTATCAACCGATACAAGTTCCTTAAGTTCAC 911866
911867GTCGCCCCTCACGCAGGGGCGTGGATTGAAACCATAATCCAGACCGATTGCTTGGCATGCGCGCC 911931
911932GTCGCCCCTCACGCAGGGGCGTGGATTGAAACTTGTAAAGATGTTGATTATTTTTGGGAGGTCGA 911996
911997GTCGCCCCTCACGCAGGGGCGTGGATTGAAACAGTCAGTATACGAGAGCATGTGACGGTGGGTGACG 912063
912064GTCGCCCCTCACGCAGGGGCGTGGATTGAAACCCAATGTCAAGCGTAACAAATGATAAGGGTAAGAC 912130
912131GTCGCCCCTCACGCAGGGGCGTGGATTGAAACTCATTATCAACCGATACAAGTTCCTTAAGTTCAC 912196
912197GTCGCCCCTCACGCAGGGGCGTGGATTGAAACATTCATCGGCAGCAAAGCGGCTCGTGCTGGCAAAG 912263
912264GTCGCCCCTCACGCAGGGGCGTGGATTGAAACATGTAGTCAAACTCCTCGTATTATTTGTCTCCTA 912329
912330GTCGCCCCTCACGCAGGGGCGTGGATTGAAACAAGCTGACGAAGCGTTGATACTCGCAACAGAGCC 912395
912396GTCGCCCCTCACGCAGGGGCGTGGATTGAAACCAAGATCAACGTGGGTCGTACTTACCTGATGGTAA 912462
912463GTCGCCCCTCACGCAGGGGCGTGGATTGAAACTTTGCACTGTATTATGAGGGTAAAAGTCCTGGA 912527
912528GTCGCCCCTCACGCAGGGGCGTGGATTGAAACTGATCGTGTTGAAGCGCGTCTCCGCTACGACAT 912592
912593GTCGCCCCTCACGCAGGGGCGTGGATTGAAACCCCTCCAGAAAGTTCGGTATTATCAACCGTATTG 912658
912659GTCGCCCCTCACGCAGGGGCGTGGATTGAAACCAGACAAGCAAGACGGCAAATACTTAGACTTGAC 912724
912725GTCGCCCCTCACGCAGGGGCGTGGATTGAAACATATTCGGCACTTTACCATCCGGCATACTTCCCCA 912791
912792GTCGCCCCTCACGCAGGGGCGTGGATTGAAACGGGTGTTGGGAGTAATGGTCTCCTACCGACCGG 912856
912857GTCGCCCCTCACGCAGGGGCGTGGATTGAAACAACCCATTGAATGTTAGAATGTAGTGCGGAAAGT 912922
912923GTCGCCCCTCACGCAGGGGCGTGGATTGAAACTCGATTAGCGTCCGCGTTCAGCTTATTGCAGAC 912987
912988GTCGCCCCTCACGCAGGGGCGTGGATTGAAACCATTCCGATGATAACCGTGACTGCCGATTACCAGA 913054
913055GTCGCCCCTCACGCAGGGGCGTGGATTGAAACTTTCATTCCGATTTCAGGACGTAATGCTCGCCTC 913120
913121GTCGCCCCTCACGCAGGGGCGTGGATTGAAACATCAGTGAATTTGGAAAACGCTTTATAACCGCCT 913186
913187GTCGCCCCTCACGCAGGGGCGTGGATTGAAACTGTCTGCGTCTTTTCTTCGCTAACACAACGGAACA 913253
913254GTCGCCCCTCACGCAGGGGCGTGGATTGAAACATATAACCGGCTGTTCGAATAGGAATGTTATCTT 913319
913320GTCGCCCCTCACGCAGGGGCGTGGATTGAAACAAGTTATCCACAGGTTATTAACAGCTTTATCA 913383
913384GTCGCCCCTCACGCAGGGGCGTGGATTGAAACATCCCCAAGACTTAAGAGTGTTCAAAACTCCGGAA 913450
913451GTCGCCCCTCACGCAGGGGCGTGGATTGAAACAAGCCATGAAAATCAAATACGCCAATGAATTACT 913516
913517GTCGCCCCTCACGCAGGGGCGTGGATTGAAACAAGGGACTGACGGCCAAGCGTTAATAGTCGATTC 913582
913583GTCGCCCCTCACGCAGGGGCGTGGATTGAAACTCCAATGAACACCGTCAAGGATTGGAAACTCAAAC 913649
913650GTCGCCCCTCACGCAGGGGCGTGGATTGAAACACGAGTGCAAGTTCCGATCCTGCTGTATTGTCTA 913715
913716GTCGCCCCTCACGCAGGGGCGTGGATTGAAACTCAATCCTGAGCGTAGTATCCCTTGCGATTGGTG 913781
913782GTCGCCCCTCACGCAGGGGCGTGGATTGAAACACTACCGAGCATTGTAAAAAAATCTGATTGCAA 913846
913847GTCGCCCCTCACGCAGGGGCGTGGATTGAAACTATGCTCCGGAGGGGGTTAGATGAAGTGTAAA 913910
913911GTCGCCCCTCACGCAGGGGCGTGGATTGAAACTGCACGGGATGGTTTATCGAGTTGAGGATGTAAAG 913977
913978GTCGCCCCTCACGCAGGGGCGTGGATTGAAACAACACAATCTTGACGAAAGGGCAGACGAGTTATG 914043
914044GTCGCCCCTCACGCAGGGGCGTGGATTGAAACTGGCCGACTATCTCTTCCATGTCCAGGTTTTCGC 914109
914110GTCGCCCCTCACGCAGGGGCGTGGATTGAAACAATATTCGATACAAAATCACAAGTGATGGCAAA 914174
914175GTCGCCCCTCACGCAGGGGCGTGGATTGAAACATAAACGTCAATGGCGAACAGGCTAAAATTGGC 914239
914240GTCGCCCCTCACGCAGGGGCGTGGATTGAAACTTCTAAAGGATGGGCAAAGATTCTTAATGGTCCC 914305
914306GTCGCCCCTCACGCAGGGGCGTGGATTGAAACATTCTACTTGAGAAAGGTGGATCTCCCACTACA 914370
914371GTCGCCCCTCACGCAGGGGCGTGGATTGAAACTGATAGAAGATTTGACAAATGGCAGGGTTACAGT 914436
914437GTCGCCCCTCACGCAGGGGCGTGGATTGAAACAGGAAGGATGTTTCGTGAAACTGTTATGATGCAT 914502
914503GTCGCCCCTCACGCAGGGGCGTGGATTGAAACGGTTTTTTGGCATCGGGGCATGGGATCATCCGCTGGGT 914572
914573GTCGCCCCTCACGCAGGGGCGTGGATTGAAACATGATTATGTTTTACCAAGAAGACAGGATATATG 914638
914639GTCGCCCCTCACGCAGGGGCGTGGATTGAAACTCCCAACATGGGGCCGATCTCAGGAAGGATCTCG 914704
914705GTCGCCCCTCACGCAGGGGCGTGGATTGAAACTTGGTAATCTCTTGTCCAAGGTGAAGGCTTCAGC 914770
914771GTCGCCCCTCACGCAGGGGCGTGGATTGAAACGCTTCTTACAGCGCTTAACCGGAAGGAAAGGAGGA 914837
914838GTCGCCCCTCACGCAGGGGCGTGGATTGAAACGAGGATTGGGATGTTTACGTTCCGACCGTGGCATG 914904
914905GTCGCCCCTCACGCAGGGGCGTGGATTGAAACCAGTGAAGTGATTGAACAGAATGCCGTTGCACG 914969
914970GTCGCCCCTCACGCAGGGGCGTGGATTGAAACAGGGACACCTATTCGTGGAACGTGCTGGAGATG 915034
915035GTCGCCCCTCACGCAGGGGCGTGGATTGAAACCCTGTTCACGGGGGAATCACGTATGCCGACAAT 915099
915100GTCGCCCCTCACGCAGGGGCGTGGATTGAAACAGTATAGATCAAGCAGAAAAGATTCGCAAGATT 915164
915165GTCGCCCCTCACGCAGGGGCGTGGATTGAAACAAGACCGCAGCCTGTCCATAGTTGTTGATCTGC 915229
915230GTCGCCCCTCACGCAGGGGCGTGGATTGAAACAAAAGTGTACGCAGCGCTTGACGATCTGACCAAA 915295
915296GTCGCCCCTCACGCAGGGGCGTGGATTGAAACAACGAAGATAATCCGTTTGAATGCTTCGAGACG 915360
915361GTCGCCCCTCACGCAGGGGCGTGGATTGAAACTTGTTTGTCCTAATGGGTTAATATAACATCCCAT 915426
915427GTCGCCCCTCACGCAGGGGCGTGGATTGAAACTCGTTAATCGATGCCTTACGCTCGAAACCCACGGCTTCC 915497
915498GTCGCCCCTCACGCAGGGGCGTGGATTGAAACTCGTTAATCGATGCCTTACGCTCGAAACCCACGGCTTCC 915568
915569GTCGCCCCTCACGCAGGGGCGTGGATTGAAACCTCCTCGGGAACTATACCACTGATGGAGACAACG 915634
915635GTCGCCCCTCACGCAGGGGCGTGGATTGAAACAGTTTCCCTCCGACTTTTTTCCTGATCTTCCTT 915699
915700GTCGCCCCTCACGCAGGGGCGTGGATTGAAACACTTGTTCGGGCATGACCGCTCCGACTACGGC 915763
915764GTCGCCCCTCACGCAGGGGCGTGGATTGAAACGATTTTATCATTGAAAACTATGTCCAACCCAAGGC 915830
915831GTCGCCCCTCACGCAGGGGCGTGGATTGAAACGATCATGTTGTGGATTCCCGCCAAGGGCACGATA 915896
915897GTCGCCCCTCACGCAGGGGCGTGGATTGAAACATCCCTCGTAGTCAAGTAACAGCCCGTGTCAGG 915961
915962GTCGCCCCTCACGCAGGGGCGTGGATTGAAACTCTCTCCATGTTGTGCACATAACTAATCAGACAC 916027
916028GTCGCCCCTCACGCAGGGGCGTGGATTGAAACAGGATGCCCTGGCGTTCGTCACCGAGCCAGGGC 916092
916093GTCGCCCCTCACGCAGGGGCGTGGATTGAAACCAGGAAGTATTTACCAGAGGACATGACTAGATA 916157
916158GTCGCCCCTCACGCAGGGGCGTGGATTGAAACCAATATATACCCTATAATAGAGTACTGACCGGCTT 916224
916225GTCGCCCCTCACGCAGGGGCGTGGATTGAAACAAGACGAATTTCTCCTATTCCAAGAAAACTTGATA 916291
916292GTCGCCCCTCACGCAGGGGCGTGGATTGAAACCCCTACAGCAGCAACGATGTCGGCGGCAAACTC 916356
916357GTCGCCCCTCACGCAGGGGCGTGGATTGAAACCAGAGTGAACCGCACGTGGTCTGCATTACTACCGC 916423
916424GTCGCCCCTCACGCAGGGGCGTGGATTGAAACCCTACCTGAGTAAGCGCAAGGAGCAACGTAGGCC 916489
916490GTCGCCCCTCACGCAGGGGCGTGGATTGAAACTATTCAAGGGTAGCCCGCAGCGTCCCCATGAAGT 916555
916556GTCGCCCCTCACGCAGGGGCGTGGATTGAAACGAGCCGGAGGACCGGCCATGAAAGACGGTAGTTT 916621
916622GTCGCCCCTCACGCAGGGGCGTGGATTGAAACTTGACTTGTCTTTTGTGGAGAGGTTTATCAC 916684
916685GTCGCCCCTCACGCAGGGGCGTGGATTGAAACAAAATCTCACGGCGCGCCGCTTCGCAGCCACGGGG 916751
916752GTCGCCCCTCACGCAGGGGCGTGGATTGAAACCAGAAACACGCTATACAATCCCTGTCGGCCAGT 916816
916817GTCGCCCCTCACGCAGGGGCGTGGATTGAAACCATTCGTGCTCCTGGTTTTCGGCTGCCGGGCTGCAT 916884
916885GTCGCCCCTCACGCAGGGGCGTGGATTGAAACCTCACGGTTATCACCGACACCGTTATCTCTAACGC 916951
916952GTCGCCCCTCACGCAGGGGCGTGGATTGAAACCCTCTGGCCTACGGCGGAAACCCGCCTAAAACG 917016
917017GTCGCCCCTCACGCAGGGGCGTGGATTGAAACGTAAAGGTGGATTTCATGATCTCAAAGATACAGA 917082
917083GTCGCCCCTCACGCAGGGGCGTGGATTGAAACAATGATCGGTGGGAGCAGGAAGGCGTGTTTCTCGA 917149
917150GTCGCCCCTCACGCAGGGGCGTGGATTGAAACCTTTCAGGTCTTACACCTACCGGTCCGAATCAG 917214
917215GTCGCCCCTCACGCAGGGGCGTGGATTGAAACACCGCACCATAACAGGAACGGAGGCATGTAGAAC 917280
917281GTCGCCCCTCACGCAGGGGCGTGGATTGAAACTCGTTTAGGAATGCAAACGATGGCACGGGGGTTGAC 917348
917349GTCGCCCCTCACGCAGGGGCGTGGATTGAAACAGGTGCGTCCGTAATGGGCGCCGAGTTGAGCGGT 917414
917415GTCGCCCCTCACGCAGGGGCGTGGATTGAAACTCTACGACCACTTACCGCAAGATCAAAAGAAGCCGC 917482
917483GTCGCCCCTCACGCAGGGGCGTGGATTGAAACATCTTTTCCAAAAGCAACTTGATCTGATGCTCGG 917548
917549GTCGCCCCTCACGCAGGGGCGTGGATTGAAACACCGGAGTATTTCCTGAATCCTCGAAATGCCCTGT 917615
917616GTCGCCCCTCACGCAGGGGCGTGGATTGAAACAGGACAGGCTCAACCGCAAGGGATCACCGGAAAA 917681
917682GTCGCCCCTCACGCAGGGGCGTGGATTGAAACGAGCAATGCTGTAAATGCTGGGAGAACTATCAAA 917747
917748GTCGCCCCTCACGCAGGGGCGTGGATTGAAACTCAATTGCTTTTTGAAGCGGGTAAAATTTAACT 917812
917813GTCGCCCCTCACGCAGGGGCGTGGATTGAAACGCTTCTAATTTCAGCTTCCAAAGGGAATCCACA 917877
917878GTCGCCCCTCACGCAGGGGCGTGGATTGAAACTATAGGTCGGAGAAGCATTCCGGCAGTCCATTCGC 917944
917945GTCGCCCCTCACGCAGGGGCGTGGATTGAAACTCTGTGGTCAAAGATCACCTTCAGGAAGGGTCCAC 918011
918012GTCGCCCCTCACGCAGGGGCGTGGATTGAAACCGAGACCTACGGCTTCCCTGCCGATTGGGAACAA 918077
918078GTCGCCCCTCACGCAGGGGCGTGGATTGAAACCTCGAACTCGACGTGCTCAACTCCAAAGAGCTT 918142
918143GTCGCCCCTCACGCAGGGGCGTGGATTGAAACAGGTTTTCCATGCTACCAGGATTGACTACCAGC 918207
918208GTCGCCCCTCACGCAGGGGCGTGGATTGAAACTTTACTATCTCGGAAACACGCATGCCGGTTCCGA 918273
918274GTCGCCCCTCACGCAGGGGCGTGGATTGAAACAGCTTTTGAGGCTTCCACGACAAAGAGAACCATC 918339
918340GTCGCCCCTCACGCAGGGGCGTGGATTGAAACACCCCAAAGCTGGTCAGAGAAGTTCTTGAACCGT 918405
918406GTCGCCCCTCACGCAGGGGCGTGGATTGAAACATTGGTGGGAACCTTTATTACATCCAGGATGTG 918470
918471GTCGCCCCTCACGCAGGGGCGTGGATTGAAACAAGTCAAAAGATGCACTGTCGTTTGCGGAGAAA 918535
918536GTCGCCCCTCACGCAGGGGCGTGGATTGAAACCGCATTCATGAGCGCAATATCCATAGTGTTCT 918599
918600GTCGCCCCTCACGCAGGGGCGTGGATTGAAACTCGTTGAGCTCGAGCGGTCCTAGACATTCCGGAC 918665
918666GTCGCCCCTCACGCAGGGGCGTGGATTGAAACTCCCAGTAAGTGTAGAGTCCCGCCAACGTAGATC 918731
918732GTCGCCCCTCACGCAGGGGCGTGGATTGAAACTATGCTAGAATTCCTCTTTGCAGCGTTGCGCTGAG 918798
918799GTCGCCCCTCACGCAGGGGCGTGGATTGAAACACGGTTCGAGCCCCCTGGCCGTTCACGCCATCAGC 918865
918866GTCGCCCCTCACGCAGGGGCGTGGATTGAAACTCCGTCCCCAACCTGAATCTTGACCGCTTTCCCA 918931
918932GTCGCCCCTCACGCAGGGGCGTGGATTGAAACAATCGATCTGGCAGTGCGGAGTAAACGGCTCATCA 918998
918999GTCGCCCCTCACGCAGGGGCGTGGATTGAAGC919030
Left flanking sequence : Till position 911735 (length bp)
TGTCTTTCTGTGGAGGGATGGTCGGCATGCGAATGCCAAGATCAGGATCGCAGAACAGATGATTGTAAAC
ACTCATTGATGCGGGTCTCAGAGCTCCGCA
Right flanking sequence : From position 919030 (length bp)
AACTGGAATGTGAGGGTTTCAGAAACCGGGCAGGTAGTCGTCCCTCACGCAGAGGTACTTCGTTTCACAC
GGACGCAATCATCTTTCGGAAGAAGAAACC

Print the CRISPR sequence : From position bp To position bp