Institut de Génétique et Microbiologie

CRISPR details


Home About CRISPRs News FAQs Help Contact Us Examples IGM
Université Paris Sud

Navigation


Other Tools


GPMS Links

NC_018078_2                                                                                                                 top


Strain : Mycobacterium tuberculosis KZN 605 RefSeq :NC_018078 (chromosome circular)
CRISPR id : NC_018078_2
DR consensus (36 bp) : GTCGTCAGACCCAAAACCCCGAGAGGGGACGGAAACNumber of repetitions :22
Begin Position : 1290372 End Position : 1291939

1290372GTCGTCAGACCCAAAACCCCGAGAGGGGACGGAAACTTAAAACCGTGTTGCACTGCAACCCGGAATTCTTGCAC 1290445
1290446GTCGTCAGACCCAAAACCCCGAGAGGGGACGGAAACCATAGAGGGTCGCCGGCTCTGGATCACGCTCCCCTAGTCGT 1290522
1290523GTCGTCAGACCCAAAACCCCGAGAGGGGACGGAAACTTTTTGCCTCATGCTTGGGCGACAGCTTTTGACCAA 1290594
1290595GTCGTCAGACCCAAAACCCCGAGAGGGGACGGAAACTCGCAAGCGCCGTGCTTCCAGTGATCGCCTTCTA 1290664
1290665GTCGTCAGACCCAAAACCCCGAGAGGGGACGGAAACAACACCTCAGTAGCACGTCATACGCCGACCAATCATCAG 1290739
1290740GTCGTCAGACCCAAAACCCCGAGAGGGGACGGAAACTTTTCTGACCACTTGTGCGGGATTAGCGGGCTTAG 1290810
1290811GTCGTCAGACCCAAAACCCCGAGAGGGGACGGAAACACCAATGCGTCGTCATTTCCGGCTTCAATTTCAGCCT 1290883
1290884GTCGTCAGACCCAAAACCCCGAGAGGGGACGGAAACCTGAGGAGAGCGAGTACTCGGGGCTGCCGTCTGCGCTG 1290957
1290958GTCGTCAGACCCAAAACCCCGAGAGGGGACGGAAACGCGTGAAACCGCCCCCAGCCTCGCCGGGGCCGCCTAG 1291030
1291031GTCGTCAGACCCAAAACCCCGAGAGGGGACGGAAACACTCGGAATCCCATGTGCTGACAGCGGATTCGCAT 1291101
1291102GTCGTCAGACCCAAAACCCCGAGAGGGGACGGAAACCGGGCAGCGTTCGACACCCGCTCTAGTTGACTTCCGG 1291174
1291175GTCGTCAGACCCAAAACCCCGAGAGGGGACGGAAACCAGGTGAGCAACGGCGGCGGCAACCTGGCGGCCACGGGTCG 1291251
1291252GTCGTCAGACCCAAAACCCCGAGAGGGGACGGAAACATGGGATATCTGCTGCCCGCCCGGGGAGATGCTGTCCGAG 1291327
1291328GTCGTCAGACCCAAAACCCCGAGAGGGGACGGAAACTTCGTCGACCATCATTGCCATTCCCTCTCCCCACGT 1291399
1291400GTCGTCAGACCCAAAACCCCGAGAGGGGACGGAAACTTGCGCCAACCCTTTCGGTGTGATGCGGATGGTCGGCTCGG 1291476
1291477GTCGTCAGACCCAAAACCCCGAGAGGGGACGGAAACCTTGAATAACGCGCAGTGAATTTCG 1291537
1291538CGGATCAGACCCAAAACCCCGAGAGGGGACGGAAACATTCGCACGAGTTCCCGTCAGCGTCGTAAATCGCCA 1291609
1291610GTCGTCAGACCCAAAACCCCGAGAGGGGACGGAAACCCGGCAACAATCGCGCCGGCCCGCGCGGATGACTCCG 1291682
1291683GTCGTCAGACCCAAAACCCCGAGAGGGGACGGAAACCGCATGGACCCGGGCGAGCTGCAGATGGTCCGGGAG 1291754
1291755GTCGTCAGACCCAAAACCCCGAGAGGGGACGGAAACTGGATTGCGCTAACTGGCTTGGCGCTGATCCTGGTG 1291826
1291827GTCGTCAGACCCAAAACCCCGAGAGGGGACGGAAACTCCACATCGATTTCCTTGACCTCGCCAGGAGAGAAGATCAC 1291903
1291904GTCGTCAGACCCAAAACCCCGAGAGAGGACGGAAAC1291939
Left flanking sequence : Till position 1290372 (length bp)
GTTCTACGGAAGGGGACGGCTTGTCAGCGCAGAGGAGTTTGTGTTCTTTTGACATCATCAGCAGGCATTG
TTACCACACGCTGGACGAATTGTCCATAGA
Right flanking sequence : From position 1291939 (length bp)
TCGTCGACGATCGCGTCGATGTCGATGAACCGCCCCGGCATGTCCGGAGACTCCAGTTCTTGGAAAGGAT
GGGGTCATGTCAGGTGGTTCATCGAGGAGG

Print the CRISPR sequence : From position bp To position bp