Institut de Génétique et Microbiologie

CRISPR details


Home About CRISPRs News FAQs Help Contact Us Examples IGM
Université Paris Sud

Navigation


Other Tools


GPMS Links

NC_018089_1                                                                                                                 top


Strain : Streptococcus mutans GS-5 RefSeq :NC_018089 (chromosome circular)
CRISPR id : NC_018089_1
DR consensus (36 bp) : GTTTTGGAACCATTCGAAACAACACAGCTCTAAAACNumber of repetitions :22
Begin Position : 1316523 End Position : 1317944

1316523GTTTTGGAACCATTCGAAACAACACAGCTCTAAAACCCAAACTATTTAGACAGAGTAGCTCGTGAC 1316588
1316589GTTTTGGAACCATTCGAAACAACACAGCTCTAAAACTAGCGCCCATAGCTACACTAGAACCTGCTT 1316654
1316655GTTTTGGAACCATTCGAAACAACACAGCTCTAAAACATATCAATTAATTCTTGTGTAGTCTTTTTA 1316720
1316721GTTTTGGAACCATTCGAAACAACACAGCTCTAAAACTGCGCTGTCAGTATACACATATTAGCTATA 1316786
1316787GTTTTGGAACCATTCGAAACAACACAGCTCTAAAACGTAAAACAAGTGATAAGCGTTAGCAGAAAT 1316852
1316853GTTTTGGAACCATTCGAAACAACACAGCTCTAAAACAATATCGAAAATCTCAATCAGAAAATGCCT 1316918
1316919GTTTTGGAACCATTCGAAACAACACAGCTCTAAAACAGATGGACTAACTATCGCAAAAGGCGACGG 1316984
1316985GTTTTGGAACCATTCGAAACAACACAGCTCTAAAACGTATCCTCTAGATAAGCATTAGAGCCAGAG 1317050
1317051GTTTTGGAACCATTCGAAACAACACAGCTCTAAAACACCTTAAAAGTAAGTTCCATCATAATCACT 1317116
1317117GTTTTGGAACCATTCGAAACAACACAGCTCTAAAACATAGGTTCTGGCAAATCAATAATATATTTT 1317182
1317183GTTTTGGAACCATTCGAAACAACACAGCTCTAAAACTCATTCTCATGACCTGCTTACCATCAAAAG 1317248
1317249GTTTTGGAACCATTCGAAACAACACAGCTCTAAAACTCTCAGCTCTTCTTGCCGTACACGCGCCTC 1317314
1317315GTTTTGGAACCATTCGAAACAACACAGCTCTAAAACTTAGGTCTGTATTTTGTTCCTGCCTTGATA 1317380
1317381GTTTTGGAACCATTCGAAACAACACAGCTCTAAAACTCATTATGTAGCCATTCAAGCGCCGTCCAT 1317446
1317447GTTTTGGAACCATTCGAAACAACACAGCTCTAAAACAGTCTCTATTGGCGAGCGTGCAGCTTGATTG 1317513
1317514GTTTTGGAACCATTCGAAACAACACAGCTCTAAAACATCGTCCTGACCTGTCGTATTTAGGGCGTA 1317579
1317580GTTTTGGAACCATTCGAAACAACACAGCTCTAAAACAAAAGCTATTAGCTAGCTGTTGCACTCAAC 1317645
1317646GTTTTGGAACCATTCGAAACAACACAGCTCTAAAACAACAGCACAAAAACGAAATCTTTGATAAAA 1317711
1317712GTTTTGGAACCATTCGAAACAACACAGCTCTAAAACAAATCAATACGTCCGTCACGATTGCTATTA 1317777
1317778GTTTTGGAACCATTCGAAACAACACAGCTCTAAAACACCGCGAGGGGCGTTGAATTGGTTTTCGTT 1317843
1317844GTTTTGGAACCATTCGAAACAACACAGCTCTAAAACGGTACTGTTGCAGTTTATACAGGCGGACC 1317908
1317909GTTTTGGAACCATTCGAAACAACACAGCTCTAAAAC1317944
Left flanking sequence : Till position 1316523 (length bp)
TCTTTTGCTTATTTAAAAATCTTTCGCATAATGCATTTTAGTAAATCAGTAACTAACATGGCTCTAAAAC
TCAAATGTAGTAGTTACTTTCTTTTCACAT
Right flanking sequence : From position 1317944 (length bp)
CTCGTGGACCAATTTTTGTCTCGACATTTCGTAATCGCGCCATTCATCTCAGCCAGATTTCAGCTTCAAA
ATGATTCTTTTTTAAAAGGTTTTGATTGCT

Print the CRISPR sequence : From position bp To position bp