Institut de Génétique et Microbiologie

CRISPR details


Home About CRISPRs News FAQs Help Contact Us Examples IGM
Université Paris Sud

Navigation


Other Tools


GPMS Links

NC_018092_1                                                                                                                 top


Strain : Pyrococcus furiosus COM1 RefSeq :NC_018092 (chromosome circular)
CRISPR id : NC_018092_1
DR consensus (30 bp) : GTTCCAATAAGACTACAAAAGAATTGAAAGNumber of repetitions :22
Begin Position : 59725 End Position : 61191

59725GTTCCAATAAGACTACAAAAGAATTGAAAGTGTTCATCGCACTTCTTCTTCTGACTCTGCTCCACTTAG 59793
59794GTTCCAATAAGACTACAAAAGAATTGAAAGGCGTTAATGAACAATAAGCCTGACACGAACATAAACA 59860
59861GTTCCAATAAGACTACAAAAGAATTGAAAGTTTCAATAAGGAGTTTCAAATGGCTCGATGGAATTAT 59927
59928GTTCCAATAAGACTACAAAAGAATTGAAAGAGAACCTCCGCAATCTCCTTTGGAGAAAGGCCCTTCTTGAGA 59999
60000GTTCCAATAAGACTACAAAAGAATTGAAAGCTTCTTCGAAGTCGTAGTTTAGTGTGTCAAGATATTCT 60067
60068GTTCCAATAAGACTACAAAAGAATTGAAAGTTCTAGAAGTTCTCTTGCGAGAGCCAAGAGCGCGGCT 60134
60135GTTCCAATAAGACTACAAAAGAATTGAAAGGTGTACTTAAGAATTTCTTTCATAACTTTTCTGAAGA 60201
60202GTTCCAATAAGACTACAAAAGAATTGAAAGACATAAGAGACGGAGAGCTTGTTATCTGGAAAGCAAAT 60269
60270GTTCCAATAAGACTACAAAAGAATTGAAAGAGTTATAACAAACCAGCATGACCCGCTCTCGGCTGAGTGGCAG 60342
60343GTTCCAATAAGACTACAAAAGAATTGAAAGCTACCATGGCCATCACCAATAATTAATTGTAAGTTAG 60409
60410GTTCCAATAAGACTACAAAAGAATTGAAAGATTTGCTGACAAGCCATCGCAAAATTCTTCTGTTTT 60475
60476GTTCCAATAAGACTACAAAAGAATTGAAAGAACTCCACGACAGCATAAGGGACATTTACCATCGTAT 60542
60543GTTCCAATAAGACTACAAAAGAATTGAAAGTTTTTGTGCTGAGCCAACCCACCACTTTGGTAAAACTA 60610
60611GTTCCAATAAGACTACAAAAGAATTGAAAGGGGGCTGCGGGCCGGCTCACACCCCGAGCTCCCGGCTCGGGGTGCTCAT 60689
60690GTTCCAATAAGACTACAAAAGAATTGAAAGTGGGATAATAAAGCCTCTATACTTCTTTGAATAATAG 60756
60757GTTCCAATAAGACTACAAAAGAATTGAAAGTCCAACATGGTTAACTTCCATCCTCTTAAAAGGAACT 60823
60824GTTCCAATAAGACTACAAAAGAATTGAAAGGTAAGGTATTCTTCATAGACACCGCTCTGCATAACGT 60890
60891GTTCCAATAAGACTACAAAAGAATTGAAAGTTGAGGCTGGAGAGGGCTTCTTTGTTACTACTTGCGT 60957
60958GTTCCAATAAGACTACAAAAGAATTGAAAGTTAACTCGTTTAGTTTTATGTTCATGTTCCACACTAA 61024
61025GTTCCAATAAGACTACAAAAGAATTGAAAGCTAATTTACGCTTTAGCTCGTGATCAACCCTAATCCCTA 61093
61094GTTCCAATAAGACTACAAAAGAATTGAAAGACACTCATGTTTTGCTCGTATATGGGACTGACGGTGAA 61161
61162GTTCCAATAAGACTAAAAATAGAATTGTAA61191
Left flanking sequence : Till position 59725 (length bp)
TATAAATAAGGGGTTCTTGGGTAAGGTTGATGTCCCGTAAGGCTTATAAATTCGAGTGATATAGTTACTC
TGTAGGAGTATTGGGGCAAAAAAGCCCCCT
Right flanking sequence : From position 61191 (length bp)
ATAATCTGCGGTGGTGGTGTGTAGGGACAAAAAGACAGAAACTCCTGAATAGGGGTGGGAAAAGGGCATG
AATACCTATCTATATGTCAGGAATGACAAG

Print the CRISPR sequence : From position bp To position bp