Institut de Génétique et Microbiologie

CRISPR details


Home About CRISPRs News FAQs Help Contact Us Examples IGM
Université Paris Sud

Navigation


Other Tools


GPMS Links

NC_018092_3                                                                                                                 top


Strain : Pyrococcus furiosus COM1 RefSeq :NC_018092 (chromosome circular)
CRISPR id : NC_018092_3
DR consensus (30 bp) : GTTCCAATAAGACTACAAAAGAATTGAAAGNumber of repetitions :24
Begin Position : 112273 End Position : 113866

112273GTTCCAATAAGACTACAAAAGAATTGAAAGGAATGTTGCTCAATGCAAAGGGCTCACCGCTGCTGGT 112339
112340GTTCCAATAAGACTACAAAAGAATTGAAAGTTGAGTTGAAGCGCCACTCTTTGAAGCCTATCAGA 112404
112405GTTCCAATAAGACTACAAAAGAATTGAAAGGCTTCAGGTCTTCAATATTCAATCCCGGTCCCTTTCA 112471
112472GTTCCAATAAGACTACAAAAGAATTGAAAGTCGGGTCCCTTGGAGTTCCGAACGGGCTCCCGAGGCT 112538
112539GTTCCAATAAGACTACAAAAGAATTGAAAGTTGATTCCCTTATAGATGTTCGTTTTCCACACAACTAA 112606
112607GTTCCAATAAGACTACAAAAGAATTGAAAGCTGTATATCCTTTCGTTTGTCTTCCACACTTTCAACTCT 112675
112676GTTCCAATAAGACTACAAAAGAATTGAAAGTATGTTCGTTCTCGTTCACTGTTATTCTCTTTTGTTCA 112743
112744GTTCCAATAAGACTACAAAAGAATTGAAAGAAAAACTAAAAAAAGAAGAGGTGGTGGTGAAGAATGT 112810
112811GTTCCAATAAGACTACAAAAGAATTGAAAGCTTTTCCTGCTCCTGCTTAACAAAAGAATTGTTGGCTT 112878
112879GTTCCAATAAGACTACAAAAGAATTGAAAGGGAACCACAGACCCAATCGCAGTAATTTGGGTTGAC 112944
112945GTTCCAATAAGACTACAAAAGAATTGAAAGTCATGTATTTTTCTTCTCCCAAATCCAGGGGCTCCCA 113011
113012GTTCCAATAAGACTACAAAAGAATTGAAAGTCTCAATTGGGGAGTTGCTTTAATGGCTTTTGGAGTG 113078
113079GTTCCAATAAGACTACAAAAGAATTGAAAGAAGATAATCGCTCAACAGTTTCAATGCTATACTTGTCAA 113147
113148GTTCCAATAAGACTACAAAAGAATTGAAAGTAATCTCAATAACTTTGGCTTCTTTTCTGTGTTTGTTT 113215
113216GTTCCAATAAGACTACAAAAGAATTGAAAGGATTTCAGAGAACAACGGTGAATTTAAGAATTTCCTGACTTTCAATT 113292
113293GTTCCAATAAGACTACAAAAGAATTGAAAGACACGAACTCCCAACATTCTTCACCACCCCTCCTTCT 113359
113360GTTCCAATAAGACTACAAAAGAATTGAAAGTTGCTGATTACGAAGGCATATCCTTCAATTGTTGCTCGT 113428
113429GTTCCAATAAGACTACAAAAGAATTGAAAGATAGACTTCCCTTGTGTACTTTAGTAGTTCTGCAAGTAA 113497
113498GTTCCAATAAGACTACAAAAGAATTGAAAGGAAGGATAGCAGGATCTAATGTAATTCTCGCGACATCTTTAAA 113570
113571GTTCCAATAAGACTACAAAAGAATTGAAAGGATGAGGAGTGAAAGTTCTTGCAAAGCCCTTTCCAAAAG 113639
113640GTTCCAATAAGACTACAAAAGAATTGAAAGAGTATCGCTACTGTTTTCATGCACCACTGCACCCAT 113705
113706GTTCCAATAAGACTGCAAAAGAATTGAAAGAATCAATCCGAGAATCGAATTTTCCTATACGCTTTT 113771
113772GTTCCAATAAGACTACAAAAGAATTGAAAGTTTGTTTTTGCTCCTGTGTCTTGTGGTGATAAAAT 113836
113837GTTACAATAAGACTACAAAAGAATTGAAAG113866
Left flanking sequence : Till position 112273 (length bp)
TATAAATGGGGGGTTGTGGGGGAAGGTGGATGTCCCGTAAGGCTTATAAATTCGAGTGATGTAATTACCC
CAATGGGGAATTGGGGCAAAAAAGCCCCCT
Right flanking sequence : From position 113866 (length bp)
CAAAAGAATTGAAAGAAAGTAGCATCGGTAAAAGAGACATTGTAATTATATATATGCTCCTAATACCGCT
CCTTCTACTTTTTTGGAACTTTTGCAAGTA

Print the CRISPR sequence : From position bp To position bp