Institut de Génétique et Microbiologie

CRISPR details


Home About CRISPRs News FAQs Help Contact Us Examples IGM
Université Paris Sud

Navigation


Other Tools


GPMS Links

NC_018092_5                                                                                                                 top


Strain : Pyrococcus furiosus COM1 RefSeq :NC_018092 (chromosome circular)
CRISPR id : NC_018092_5
DR consensus (30 bp) : GTTACAATAAGACTAAAATAGAATTGAAAGNumber of repetitions :45
Begin Position : 499027 End Position : 502016

499027GTTACAATAAGACTAAAATAGAATTGAAAGAGTGAAGAATTTGACGTACAAATGTCCTTAGTGGAAC 499093
499094GTTACAATAAGACTAAAATAGAATTGAAAGTGATGTAGATCTCTGTACCTTTCGGGACCTGTAGGTC 499160
499161GTTACAATAAGACTAAAATAGAATTGAAAGCAGTTCTACTTTGATAAGACTGTGGTGGTTAATGGTAAA 499229
499230GTTACAATAAGACTAAAATAGAATTGAAAGCTCTTATGGTGAAGCTTTCGACATTTTCTTTGGATGT 499296
499297GTTACAATAAGACTAAAATAGAATTGAAAGCGTCTTCTCTGAGATTCTTGGCTCGTTCTAGAGCCAT 499363
499364GTTACAATAAGACTAAAATAGAATTGAAAGGAGAGTATCAGGAGCTTTCTGACCTCCTTATACAGCT 499430
499431GTTACAATAAGACTAAAATAGAATTGAAAGGACAAAGAACTCCCTAGCGTCCCTCCCCGTGTACTTGA 499498
499499GTTACAATAAGACTAAAATAGAATTGAAAGCCACACTTCTATCTCAGCACCCCCAAACGTGAAACTG 499565
499566GTTACAATAAGACTAAAATAGAATTGAAAGTTCTGCCGTCCCTTTTCTCGACGAACCTCATACCGA 499631
499632GTTACAATAAGACTAAAATAGAATTGAAAGTTGAGGAGATGCTTACTGCGGTTAAAAAGGACATTGCAG 499700
499701GTTACAATAAGACTAAAATAGAATTGAAAGGGTGCTTGAGCTCGCTAGTGCCCTCCTCCTGGGCTAT 499767
499768GTTACAATAAGACTAAAATAGAATTGAAAGTAATGCTGTACAGGATTGACAAGGAGGCTTACGCTTCT 499835
499836GTTACAATAAGACTAAAATAGAATTGAAAGTACTATAGGCGGAACTCCCTGCAATGAAAAATTTTTG 499902
499903GTTACAATAAGACTAAAATAGAATTGAAAGGCACCTTCTTCACCATCGCCGTCTGGATTGCTGGTAG 499969
499970GTTACAATAAGACTAAAATAGAATTGAAAGTGTTTTCGAATATTGTTACTTCTTGTGTATCTCTGAA 500036
500037GTTACAATAAGACTAAAATAGAATTGAAAGATTCACTGGGTTCTTCAGAAAGTTCATAAATTCACCG 500103
500104GTTACAATAAGACTAAAATAGAATTGAAAGCCTTCTTCTTTTTAAATTTTTTAATTTTCATTAA 500167
500168GTTACAATAAGACTAAAATAGAATTGAAAGTGATCTAGGCGTCGGGTAATTCTGTAAGGTCTCTGGCTCAT 500238
500239GTTACAATAAGACTAAAATAGAATTGAAAGATGACTATCAGGATGATAATCGTTTTTTTATGCTCGCTTACAA 500311
500312GTTACAATAAGACTAAAATAGAATTGAAAGACAGGCAATTAGAAACTCTTTCAAAAACGCAGTTCAG 500378
500379GTTACAATAAGACTAAAATAGAATTGAAAGTAGTGTAACAACATCATATGGAAAGTCTCCCACGTTG 500445
500446GTTACAATAAGACTAAAATAGAATTGAAAGGGGTTTACTCCGAACGGTGTTCTGCTAACTGATATAGT 500513
500514GTTACAATAAGACTAAAATAGAATTGAAAGACTTAGCCACCTCCGAGATGTTTTCGTAATAGTTAT 500579
500580GTTACAATAAGACTAAAATAGAATTGAAAGTTGTAGGCTCGTGGACTTGGCTTCCACACAACTAATT 500646
500647GTTACAATAAGACTAAAATAGAATTGAAAGCTTCTTCTCTTACAAAGTCTTCAATGATAGTAAATAT 500713
500714GTTACAATAAGACTAAAATAGAATTGAAAGTGGGGTCTCGTCGCAATCGGTGCAGTATTCCTAAGCCT 500781
500782GTTACAATAAGACTAAAATAGAATTGAAAGGCAATTGGGCTTTTTGTAGCTGGAATCTTGGGTGAT 500847
500848GTTACAATAAGACTAAAATAGAATTGAAAGAAAGATTCTGATTCCCGAAAGGCTTTTTCCGACACC 500913
500914GTTACAATAAGACTAAAATAGAATTGAAAGTCACCATTACCTCCTAATCCAATCATCTAACATTGAA 500980
500981GTTACAATAAGACTAAAATAGAATTGAAAGTAACTCTAATGTTTCATCGACTAACATGTCAATTTCAT 501048
501049GTTACAATAAGACTAAAATAGAATTGAAAGTTGGATTTGCTACTCTCACGTATAGGGTCCCTACCTCT 501116
501117GTTACAATAAGACTAAAATAGAATTGAAAGTGATATAGTCGTCTGCTCCTGATACCCAATATATG 501181
501182GTTACAATAAGACTAAAATAGAATTGAAAGAGGAGGCTCTAGATGAGCTAATCAGCGCAGAAGGTGG 501248
501249GTTACAATAAGACTAAAATAGAATTGAAAGACCACCCCTGGGAAAGGCCTTATGGTACTACCTAA 501313
501314GTTACAATAAGACTAAAATAGAATTGAAAGCTTAAAAATACTACCCTCAACAATCAATATTGCAA 501378
501379GTTACAATAAGACTAAAATAGAATTGAAAGCTCTCTTACTTCTATAAGACTGAAACTTCACACCTAA 501445
501446GTTACAATAAGACTAAAATAGAATTGAAAGTAACGCTTATTTCACCCTGCTTAACACTCTTAACCCCA 501513
501514GTTACAATAAGACTAAAATAGAATTGAAAGACATCCCTACATAATAATACGCCACTTGTCCAAAAAC 501580
501581GTTACAATAAGACTAAAATAGAATTGAAAGATCTCCATCATACCAATGCTGTGCAAAATCAATCTT 501646
501647GTTACAATAAGACTAAAATAGAATTGAAAGTTGAAAAGGTTGGGTGATAGGGTTAAGGAGGAGTTAGTGA 501716
501717GTTACAATAAGACTAAAATAGAATTGAAAGTAAACTTAAGCTGGGATGGGCTATATACAAAGACAGACA 501785
501786GTTACAATAAGACTAAAATAGAATTGAAAGGAGATAGAGCTGGTTTTACGTTATGGCAAAATCTTAGA 501853
501854GTTACAATAAGACTAAAATAGAATTGAAAGTGGTTCATACAATTCTGGAAGGTTGTAGAAACCAAC 501919
501920GTTCCAATAAGACTAAAATAGAATTGAAAGGATGCCCAAACCTGAATATACCCCGCACTAACTAAGT 501986
501987GTTCCAATAAGACTACAAAAGAATTGAAAG502016
Left flanking sequence : Till position 499027 (length bp)
TATAAATAAGGGGTTCTGGGGTAAGTTGGATGCCCCGTAAGGGTTATAAATTCAAGTGATATAATTACTC
CATAGGAGTATTGGGGCGAAAAAGCCCCCT
Right flanking sequence : From position 502016 (length bp)
TTCTTGGTCCAGATGGTATTGCAGATAAGGACGGAGATGGAATTATTGCAGGTGATCCGGACGATGACGC
TGCAGAAGTCATAAGTATGTCCCTAGGAGG

Print the CRISPR sequence : From position bp To position bp