Institut de Génétique et Microbiologie

CRISPR details


Home About CRISPRs News FAQs Help Contact Us Examples IGM
Université Paris Sud

Navigation


Other Tools


GPMS Links

NC_018145_3                                                                                                                 top


Strain : Zymomonas mobilis subsp. mobilis ATCC 29191 RefSeq :NC_018145 (chromosome circular)
CRISPR id : NC_018145_3
DR consensus (28 bp) : TTTCTAAGCTGCCTGTGCGGCAGTGAACNumber of repetitions :9
Begin Position : 1756727 End Position : 1757238

1756727AGTACAACCTACCTATGCGGCAGTGAACGTAAAAGTCGGACAATACCTTCAGATCAATCA 1756786
1756787TTTCTAAGCTGCCTGTGCGGCAGTGAACCAAGCTATAGCAAAATTGGAAAAGACAAATGC 1756846
1756847TTTCTAAGCTGCCTGTGCGGCAGTGAACATAAATATATCGGCATTCGCTGTCGGGCAGCT 1756906
1756907TTTCTAAGCTGCCTGTGCGGCAGTGAACTGCATCTTGATGTCGGAGCTGGTCTGATCGACT 1756967
1756968TTTCTAAGCTGCCTGTGCGACAGTGAACGACCCGTTCTGCGGCACCATGCCGAGAAGCTGT 1757028
1757029TTTCTAAGCTGCCTGTGCGGCAGTGAACGTGAGTCACTCGGTAAGAACCATTTTTTATCA 1757088
1757089TTTCTAAGCTGCCTGTGCGGCAGTGAACGTAAATCAGCTGGAATTGTCGCTGACTGGATA 1757148
1757149TTTCTAAGCTGCCTGTGCGGCAGTGAACATTACGCCGGTCTCCTGTCCAAAATTCGTAAGCC 1757210
1757211TTTCTAAGCTGCCTGTGCGGCAGTGAAC1757238
Left flanking sequence : Till position 1756727 (length bp)
AAGACAGAGAAGAAAAAGAAGTGCCGGCGACATATTTTGAGAACCGAATAGCCTCCGATAAAACACCCCC
CAACCATGAAACAGAACAACACATAAATTA
Right flanking sequence : From position 1757238 (length bp)
TAGAGCAAATAATTAAAAATCCCCCTAAATGCAAGGCATATCGGGCAAAAATGGCCAAATAACCCTAAAA
ATAGAGCCTATTTTTAACCTATTGATTTTA

Print the CRISPR sequence : From position bp To position bp