Institut de Génétique et Microbiologie

CRISPR details


Home About CRISPRs News FAQs Help Contact Us Examples IGM
Université Paris Sud

Navigation


Other Tools


GPMS Links

NC_018407_1                                                                                                                 top


Strain : Mycoplasma gallisepticum NC95_13295-2-2P RefSeq :NC_018407 (chromosome circular)
CRISPR id : NC_018407_1
DR consensus (26 bp) : TTTTTCTTAACAAAATAATTGTACAANumber of repetitions :2
Begin Position : 381804 End Position : 381894

381804TTTTTCTTAACAAAATAATTGTACAATACCAAAAGGTTTTTCCTGTAATTCCTGAATGCTTTCAG 381868
381869TTTTACTTAACAAAATAATTGTACAA381894
Left flanking sequence : Till position 381804 (length bp)
TTGTTGTTTTAATTATAGAAATTAAATAATTAAAATATGTGCTTAAAATTTTAAAAAAACAAAAAAAAAT
AAAAAATAAATTTTAAGCAGTTTAAAATCT
Right flanking sequence : From position 381894 (length bp)
CCCAAAACTAATCATCATGTGCACGATCATGATCATGGTTGTGATCATACTCATGATGATGGAGGAAATG
ACCACGGACACCCTCATGCATTAGCAATCT

Print the CRISPR sequence : From position bp To position bp