Institut de Génétique et Microbiologie

CRISPR details


Home About CRISPRs News FAQs Help Contact Us Examples IGM
Université Paris Sud

Navigation


Other Tools


GPMS Links

NC_018409_1                                                                                                                 top


Strain : Mycoplasma gallisepticum NY01_2001.047-5-1P RefSeq :NC_018409 (chromosome circular)
CRISPR id : NC_018409_1
DR consensus (26 bp) : TTTTTCTTAACAAAATAATTGTACAANumber of repetitions :2
Begin Position : 386990 End Position : 387080

386990TTTTTCTTAACAAAATAATTGTACAATACCAAAAGGTTTTTCCTGTAATTCCTGAATGCTTTCAG 387054
387055TTTTACTTAACAAAATAATTGTACAA387080
Left flanking sequence : Till position 386990 (length bp)
GTTGTTTTAATTATAGAAATTAAATAATTAAAATATGTGCTTAAAATTTTAAAAAAACAAAAAAAAAAAT
AAAAAATAAATTTTAAGCAGTTTAAAATCT
Right flanking sequence : From position 387080 (length bp)
CCCAAAACTAATCATCATGTGCACGATCATGATCATGGTTGTGATCATACTCATGATGATGGAGGAAATG
ACCACGGACACCCTCATGCATTAGCAATCT

Print the CRISPR sequence : From position bp To position bp