Institut de Génétique et Microbiologie

CRISPR details


Home About CRISPRs News FAQs Help Contact Us Examples IGM
Université Paris Sud

Navigation


Other Tools


GPMS Links

NC_018524_28                                                                                                                 top


Strain : Nocardiopsis alba ATCC BAA-2165 RefSeq :NC_018524 (chromosome circular)
CRISPR id : NC_018524_28
DR consensus (29 bp) : GTGAGCCCCACGCACGTGGGGATGGACCGNumber of repetitions :5
Begin Position : 4608629 End Position : 4608902

4608629GTGAGCCCCACGCACGTGGGGATGGACCGCCACCGCCCGGGAGGCCGCCCACCGGGCCGCA 4608689
4608690GTGAGCCCCACGCACGTGGGGATGGACCGGGTCGTAGCCTACCGACGCTGCCGAGCCCCGGA 4608751
4608752GTGAGCCCCACGCACGTGGGGATGGACCGTCGGGCTGAGCGAGCTCTTCCGTTGGAGTGAA 4608812
4608813GTGAGCCCCACGCACGTGGGGATGGACCGCCGGAACCGGCACGAGCACCTGCTCCGGTTCC 4608873
4608874GTGAGCCCCACGCACGTGGGGATGGAACC4608902
Left flanking sequence : Till position 4608629 (length bp)
AAGAATTGAGGCCTCGGATCGGAGACCTCTATCATCACCGCGACGCACGACACCAAGGTCAAGCGGAGAT
AACGGCCCGCGTCATCGCAGGTCATCAAGC
Right flanking sequence : From position 4608902 (length bp)
GTGTGCACGTCCCGGACCGGCGTGTATCCAGGCTGCTCCCCGCGTAGCGGGGATGGGGGAGGCTCCGGGA
GCTGGTGCTTCCGGAGCCTCGTCGGTTCTG

Print the CRISPR sequence : From position bp To position bp