Institut de Génétique et Microbiologie

CRISPR details


Home About CRISPRs News FAQs Help Contact Us Examples IGM
Université Paris Sud

Navigation


Other Tools


GPMS Links

NC_018650_2                                                                                                                 top


Strain : Escherichia coli O104:H4 str. 2009EL-2050 RefSeq :NC_018650 (chromosome circular)
CRISPR id : NC_018650_2
DR consensus (29 bp) : GTGTTCCCCGCGCCAGCGGGGATAAACCGNumber of repetitions :2
Begin Position : 1192342 End Position : 1192431

1192342GTGTTCCCCGCGCCAGCGGGGATAAACCGCCAAAGAAGAACAACGAGCCAACTGGTTTCAG 1192402
1192403GTGTTCCCCGCGCCAGCGGGGATAAACCG1192431
Left flanking sequence : Till position 1192342 (length bp)
ATAAGTTAGACGTTCTTTAAAAATAAGGAAATGTTTGAATTTAGTTGGTAGATTGTTGATGTGGAATAAA
TTTGTTTAAAAACAGATATGTATGCTTAGT
Right flanking sequence : From position 1192431 (length bp)
GGCGCACTGGATGCGATGATGGATATCACTTAGAATTCCCCGCCCCTGCGGTAGAACTCCCAGCTCCCAT
TTTCAAACCCATCAAGACGCCTTCGCCAGC

Print the CRISPR sequence : From position bp To position bp