Institut de Génétique et Microbiologie

CRISPR details


Home About CRISPRs News FAQs Help Contact Us Examples IGM
Université Paris Sud

Navigation


Other Tools


GPMS Links

NC_018658_2                                                                                                                 top


Strain : Escherichia coli O104:H4 str. 2011C-3493 RefSeq :NC_018658 (chromosome circular)
CRISPR id : NC_018658_2
DR consensus (29 bp) : GTGTTCCCCGCGCCAGCGGGGATAAACCGNumber of repetitions :2
Begin Position : 1188881 End Position : 1188970

1188881GTGTTCCCCGCGCCAGCGGGGATAAACCGCCAAAGAAGAACAACGAGCCAACTGGTTTCAG 1188941
1188942GTGTTCCCCGCGCCAGCGGGGATAAACCG1188970
Left flanking sequence : Till position 1188881 (length bp)
ATAAGTTAGACGTTCTTTAAAAATAAGGAAATGTTTGAATTTAGTTGGTAGATTGTTGATGTGGAATAAA
TTTGTTTAAAAACAGATATGTATGCTTAGT
Right flanking sequence : From position 1188970 (length bp)
GGCGCACTGGATGCGATGATGGATATCACTTAGAATTCCCCGCCCCTGCGGTAGAACTCCCAGCTCCCAT
TTTCAAACCCATCAAGACGCCTTCGCCAGC

Print the CRISPR sequence : From position bp To position bp