Institut de Génétique et Microbiologie

CRISPR details


Home About CRISPRs News FAQs Help Contact Us Examples IGM
Université Paris Sud

Navigation


Other Tools


GPMS Links

NC_019682_11                                                                                                                 top


Strain : Calothrix sp. PCC 7507 RefSeq :NC_019682 (chromosome circular)
CRISPR id : NC_019682_11
DR consensus (35 bp) : GTTTCCATCCCCGTGAGGGGTAAAGGAATTAAAACNumber of repetitions :53
Begin Position : 2900656 End Position : 2904492

2900656GCACCCATCCCCGTGAGGGGTAAAGGAAATAAAACCGGGGTATCGAGCTAAAGTATTTGAAATTCTTCCTTT 2900727
2900728GTTTCCATCCCCTCACGGGGTAAAGGAATTAAAACGTGCGTCAATTCCACTCAACGGAGCTTTCGGATCTTTATG 2900802
2900803GTTTCCATCCCCTCACGGGGTAAAGGAAATAAAACCATGCAGAAGACTGTACCAAGGGAGGGTTTAACATTT 2900874
2900875GTTTCCATCCCCTCACGGGGTAAAGGAAATAAAACAGCTCGGAGAAAAAGACAAAAACATATTGCTAAGTGCA 2900947
2900948GTTTCCATCCCCTCACGGGGTAAAGGAATTAAAACCAAAAACTCTTACATTTCTATACCCGGCATTAACACT 2901019
2901020GTTTCCATCCCCTCACGGGGTAAAGGAATTAAAACTCTGAAATCTCAAGACTATCAACTGATTGTAAACCT 2901090
2901091GTTTCCATCCCCTCACGGGGTAAAGGAATTAAAACCACTGGGTGAGGAGGTGCTAGCTGAAATAATCTCACCAACAA 2901167
2901168GTTTCCATCCCCTCACGGGGTAAAGGAATTAAAACTCAACACTAATGGTCAGACACTGACAGAGGTGAGAGAGAA 2901242
2901243GTTTCCATCCCCTCACGGGGTAAAGGAAATAAAACACCCAACTTGCGTGCTATTTTAGCTGGAATTATAATAG 2901315
2901316GTTTCCATCCCCTCACGGGGTAAAGGAAATAAAACCTGTTGAAGGGCATCCGCGAGATGACCTCTGGAAACTG 2901388
2901389GTTTCCATCCCCTCACGGGGTAAAGGAAATAAAACTGGAGGAATAAGGTACTCGGAGGGTTCGTGAATAG 2901458
2901459GTTTCCATCCCCTCACGGGGTAAAGGAAATAAAACGCTTGGAAACTGGGGCTTGTCAAGACCCACCCATAGGCGACAA 2901536
2901537GTTTCCATCCCCTCACGGGGTAAAGGAAATAAAACACTGCTCAGTTTCCTCTAGTAAGAGGTGTAGGAGAAAG 2901609
2901610GTTTCCATCCCCTCACGGGGTAAAGGAAATAAAACCGTTTCTGTTCACAAACTTGGGGTAGGAAGCTGTCACAT 2901683
2901684GTTTCCATCCCCTCACGGGGTAAAGGAAATAAAACCAGGGATGGAGACTTTAAAGTTTCTACCGGCGCTTTAACG 2901758
2901759GTTTCCATCCCCTCACGGGGTAAAGGAAATAAAACCAGGATTTACCCGAACAATAATGCAGCAGCATATTA 2901829
2901830GTTTCCATCCCCTCACGGGGTAAAGGAAATAAAACTATCGGCTTCCAACCGATGAAGCATGGAACAGATTCTG 2901902
2901903GTTTCCATCCCCTCACGGGGTAAAGGAAATAAAACTACTGAGGAAAAAATTCAGGAAGTTTATGATGGAATTG 2901975
2901976GTTTCCATCCCCTCACGGGGTAAAGGAAATAAAACTGTTTATTCTGTGGTTCAGAGATGACTTAGGAAAAAATG 2902049
2902050GTTTCCATCCCCTCACGGGGTAAAGGAAATAAAACTTGAGTTTTTTACTGAACTCAAAAAACCAGAAAATAA 2902121
2902122GTTTCCATCCCCTCACGGGGTAAAGGAAATAAAACCAGTTAACTTGATTAGAGATTCTAATGCTAACAGTATT 2902194
2902195GTTTCCATCCCCTCACGGGGTAAAGGAAATAAAACCGATCTCGTTGAAGAGAATCGCATACGACGCATCCAAAAT 2902269
2902270GTTTCCATCCCCTCACGGGGTAAAGGAAATAAAACGGCAACACCGCACTTCACCGTGCGGCGCGACGTCTCGG 2902342
2902343GTTTCCATCCCCGTGAGGGGTAAAGGAATTAAAACAATTTTTAGGGGAATTTCTACCCCTCTAAAAAACCAACTTA 2902418
2902419GTTTCCATCCCCGTGAGGGGTAAAGGAATTAAAACACTATTTGGAAGGTGGAGATCAAAAAAACCAACTTA 2902489
2902490GTTTCCATCCCCGTGAGGGGTAAAGGAATTAAAACTTTCTGATTTCATCTTGCAACCAACAGGCACTGTAATCAACA 2902566
2902567GTTTCCATCCCCGTGAGGGGTAAAGGAATTAAAACGAGTTCAAAAAGACGTGCAAGGAAATCCAAACGACAGAAATG 2902643
2902644GTTTCCATCCCCGTGAGGGGTAAAGGAATTAAAACAAGTGCAAAAAGCACTTTCTTTGACTCATTAAGATTTAAC 2902718
2902719GTTTCCATCCCCGTGAGGGGTAAAGGAATTAAAACAAGTCTCCAACCAAGTCGCCGAACTCGGCGCATTGG 2902789
2902790GTTTCCATCCCCGTGAGGGGTAAAGGAATTAAAACGACTTCGAGAACGCGGCACGCTCCCTTGAGTGTGCTT 2902861
2902862GTTTCCATCCCCGTGAGGGGTAAAGGAATTAAAACTGGGTATCAGAATTTTTGTCTGAACCCGAAACCAAAGAT 2902935
2902936GTTTCCATCCCCGTGAGGGGTAAAGGAATTAAAACTGACAAGGAGTTTTCCGCTCCTTGCCTGAAAGGCGAAG 2903008
2903009GTTTCCATCCCCGTGAGGGGTAAAGGAATTAAAACAATCATCACACTCGCGTGTAGTGTGCTGGCTTTTTATATTTT 2903085
2903086GTTTCCATCCCCGTGAGGGGTAAAGGAATTAAAACAGCGTTCAAATCAGCAACGGTCGCGTGATTGTTGA 2903155
2903156GTTTCCATCCCCGTGAGGGGTAAAGGAATTAAAACTTCTTGTAACCTGTTGGGAGAATTTCACAACGAACCTTATATA 2903233
2903234GTTTCCATCCCCGTGAGGGGTAAAGGAATTAAAACAGTTACCAAATGGCAATACTGTGTTCTGCGAAGAACA 2903305
2903306GTTTCCATCCCCGTGAGGGGTAAAGGAATTAAAACTCTTCTTTCTCAATTCATCGGTTTTGCAGGACACTG 2903376
2903377GTTTCCATCCCCGTGAGGGGTAAAGGAATTAAAACATGGCACCATAAAATTTGGTGCTTGGTCTATTGCAAG 2903448
2903449GTTTCCATCCCCGTGAGGGGTAAAGGAATTAAAACATTGAGGGAACAAAGTTCCCCCGCAACCCACT 2903515
2903516GTTTCCATCCCCGTGAGGGGTAAAGGAATTAAAACTGGATTGGGCGCAAAACAACAATCAGCCGTTGCTGAT 2903587
2903588GTTTCCATCCCCGTGAGGGGTAAAGGAATTAAAACAAGATTTCAAGAACGCATTGAAACAAACGTTTCAAGAT 2903660
2903661GTTTCCATCCCCGTGAGGGGTAAAGGAATTAAAACTTTATGGGACTATTAATCTTGTAGGATGGACTGGAGG 2903732
2903733GTTTCCATCCCCGTGAGGGGTAAAGGAATTAAAACGAGGGTATTGAAGGGCAACTCCAAGTTGCCACTCGCCAT 2903806
2903807GTTTCCATCCCCGTGAGGGGTAAAGGAATTAAAACAGCAAACAGAAGCTGGGCAACAAGGCGCAGGGACAGAA 2903879
2903880GTTTCCATCCCCGTGAGGGGTAAAGGAATTAAAACAACTTTGAAAATCGTTTCTGAAGAGTCCGTAAAA 2903948
2903949GTTTCCATCCCCGTGAGGGGTAAAGGAATTAAAACGTTTTTGAAGTGTGTGCAGCCAAAGTAGTTTCTTCTGACA 2904023
2904024GTTTCCATCCCCGTGAGGGGTAAAGGAATTAAAACTAATGGAAACCCGCAACAAGGCGCAGGAACGGAAA 2904093
2904094GTTTCCATCCCCGTGAGGGGTAAAGGAATTAAAACTAATACAGCGTTTCTGCTTTATGTCATCAGCACAAGACA 2904167
2904168GTTTCCATCCCCGTGAGGGGTAAAGGAATTAAAACAGGAGGAGGAGGACGAAGAGAAAGAAGACCCCAA 2904236
2904237GTTTCCATCCCCGTGAGGGGTAAAGGAATTAAAACTTGTTGGATGTCTTGGAAAAAGCTTGCCCTCCTTCCAAAAAA 2904313
2904314GTTTCCATCCCCGTGAGGGGTAAAGGAATTAAAACTGTTGACCTTTCTGCCCCCCTGAGGGCCAACGGTCCGA 2904386
2904387GTTTCCATCCCCGTGAGGGGTAAAGGAATTAAAACACTTGGATAACTTTCTTGGGGACACCCGTTGCAGAA 2904457
2904458GTTTCCATCCCCGTGAGGGGTAAAGGAATTAAAAC2904492
Left flanking sequence : Till position 2900656 (length bp)
ACATCGCAGTTACCCGCTATGCCCCTTCGGGCGGGTACTGGCATAGACATTTGCCTGGAGTATTTCGATA
CTCACTCACTCTCATGTGCGATTGATAGTC
Right flanking sequence : From position 2904492 (length bp)
CCTACTCATTTAGAAGCCTTATGCAGACAGGGTTACAGATACCCATTTTCGCGGGGGGTCTAATTTACCT
GTCAGTAAGCTACATTTATTGAGAATTTAG

Print the CRISPR sequence : From position bp To position bp