Institut de Génétique et Microbiologie

CRISPR details


Home About CRISPRs News FAQs Help Contact Us Examples IGM
Université Paris Sud

Navigation


Other Tools


GPMS Links

NC_019682_12                                                                                                                 top


Strain : Calothrix sp. PCC 7507 RefSeq :NC_019682 (chromosome circular)
CRISPR id : NC_019682_12
DR consensus (35 bp) : GTTTCCATCCCCGTGAGGGGTAAAGGAATTAAAACNumber of repetitions :23
Begin Position : 3051419 End Position : 3053058

3051419GTTTTCATCCCCGTGAGGGGTAAAGGAATTAAAACGTAAAAACCCGCACAGTCGGGGAAAGAATGGAAGTTA 3051490
3051491GTTTCCATCCCCGTGAGGGGTAAAGGAATTAAAACAGTGCGCGGCGGGGCTGTACGAAGAAGAATGCAAGCGG 3051563
3051564GTTTCCATCCCCGTGAGGGGTAAAGGAATTAAAACCGCATCTTGCGCAACGCAAGTTGATAAATACGCTTAAA 3051636
3051637GTTTCCATCCCCGTGAGGGGTAAAGGAATTAAAACAATGCAACAATATATTTCAGCCTGCAATAAGGCAGGA 3051708
3051709GTTTCCATCCCCGTGAGGGGTAAAGGAATTAAAACATAAGAGATATTCATATAGCTATAGGTGTCTTATTAGACG 3051783
3051784GTTTCCATCCCCGTGAGGGGTAAAGGAATTAAAACAGGTGGAGCTGGAATACAAAACCAGCCTAAAGACAATA 3051856
3051857GTTTCCATCCCCGTGAGGGGTAAAGGAATTAAAACCCGTGTAGTTCGTCCCTGCCCATGCACAGCTAAGTA 3051927
3051928GTTTCCATCCCCGTGAGGGGTAAAGGAATTAAAACATGCCACGGCTTCCGAGGTCGTTCCTCCCACTGTA 3051997
3051998GTTTCCATCCCCGTGAGGGGTAAAGGAATTAAAACAAAAACGGAAGTGGTGCGGGAGATGAAAGTAATACAACGTTAA 3052075
3052076GTTTCCATCCCCGTGAGGGGTAAAGGAATTAAAACTCTTTGTGGTATCGGATATTTTTCTGAAAACCACGGCAACT 3052151
3052152GTTTCCATCCCCGTGAGGGGTAAAGGAATTAAAACCAGCAGCTAAAGAAGCAGAAAATTCTGCACAGACGACA 3052224
3052225GTTTCCATCCCCGTGAGGGGTAAAGGAATTAAAACAAGATGGTTTGAAGTTTTTGCTAGGAATTGAAAAAGAA 3052297
3052298GTTTCCATCCCCGTGAGGGGTAAAGGAATTAAAACTTGGTTTTAGTAATTATATTTTTATAATCATTAAAAC 3052369
3052370GTTTCCATCCCCGTGAGGGGTAAAGGAATTAAAACGCCCACATTGAGAAACCAACAAGTTCAGGGTGAAAA 3052440
3052441GTTTCCATCCCCGTGAGGGGTAAAGGAATTAAAACAGCTACGCTAAAGAGTGTGCTAAAGCTCTTGAAAGAG 3052512
3052513GTTTCCATCCCCGTGAGGGGTAAAGGAATTAAAACAGTTCGATTGCTTGCGCTACTTGCGCAAGCAATCAGAAG 3052586
3052587GTTTCCATCCCCGTGAGGGGTAAAGGAATTAAAACTTTATAGACCAGAATCCGTCAATAAGTAATTTTCAATT 3052659
3052660GTTTCCATCCCCGTGAGGGGTAAAGGAATTAAAACCAAAGAGGCTGCCGTTAGCCTCGCAAATAGCATTTTTTACCA 3052736
3052737GTTTCCATCCCCGTGAGGGGTAAAGGAATTAAAACACCGTTCCCGCTTCATCTATTATGATGCCGAAACCTT 3052808
3052809GTTTCCATCCCCGTGAGGGGTAAAGGAATTAAAACAACGAAGCTATGCTTCAGTGCCTCAACCTCGCCATT 3052879
3052880GTTTCCATCCCCGTGAGGGGTAAAGGAATTAAAACAGCTATCTAAACAACCCTTTTGTCTTAAATGATAAAG 3052951
3052952GTTTCCATCCCCGTGAGGGGTAAAGGAATTAAAACAATTGAAGAAGAACTACTAGTGGACGGAAGTCCACTA 3053023
3053024GTTTCCATCCCCGTGAGGGGTAAAGGAATTAAAAC3053058
Left flanking sequence : Till position 3051419 (length bp)
CAGCCATTATTACCTGACCTCGTTTGCTTCTAGTTTAGATTGTAACCATCTTGCCCTGCTTTCTATTATG
CGATCGCACTCCATCCTCTCAAACAAAGAG
Right flanking sequence : From position 3053058 (length bp)
CCTACCCATTTAGAAGCCTTATGCAGACAGGGTTACAGATACCCATTTTCGCGGGGGGTCTAATTTACCT
GTCAGTAAGCTACATTTATTGAGAATTTAG

Print the CRISPR sequence : From position bp To position bp