Institut de Génétique et Microbiologie

CRISPR details


Home About CRISPRs News FAQs Help Contact Us Examples IGM
Université Paris Sud

Navigation


Other Tools


GPMS Links

NC_020210_2                                                                                                                 top


Strain : Geobacillus sp. GHH01 RefSeq :NC_020210 (chromosome circular)
CRISPR id : NC_020210_2
DR consensus (30 bp) : GTTTTTATCGTACCTATGAGGGATTGAAACNumber of repetitions :4
Begin Position : 329986 End Position : 330210

329986GTTTTTATCGTACCTATGAGGGATTGAAACTCTCGTTTTGTTTACTGTCATGATTTCTTCCATGA 330050
330051GTTTTTATCGTACCTATGAGGGATTGAAACCAATTAATTTATTTTCTTCTTTTACGCAAGGAAAAAC 330117
330118GTTTTTATCGTACCTATGAGGGATTGAAACTTTTTGCTTGCGGCGGTCAAGCAAATCTATGAT 330180
330181GTTTTTATCGTATCCACAAGGAACTGAACC330210
Left flanking sequence : Till position 329986 (length bp)
TACAGCCATCGAGGTTGAAGGTTATTGACAGAATTTTTGAAATGTGGTATTCTGAAAACAGCGCTAGATC
GAAATGCTTGATGCAACAAGCATTTTTGGG
Right flanking sequence : From position 330210 (length bp)
CTCTCCATCTTCGCGCGCAGGTGTGATGGGGGGCTCGTTGTTGTCGCAGAGTTAGTTCAGACCACATCTC
TCATTTGCTTCGTTTGCGGTGATGAAGCAT

Print the CRISPR sequence : From position bp To position bp