Institut de Génétique et Microbiologie

CRISPR details


Home About CRISPRs News FAQs Help Contact Us Examples IGM
Université Paris Sud

Navigation


Other Tools


GPMS Links

NC_020210_4                                                                                                                 top


Strain : Geobacillus sp. GHH01 RefSeq :NC_020210 (chromosome circular)
CRISPR id : NC_020210_4
DR consensus (30 bp) : GTTTCAATCCCTCATAGGTACGATAAAAACNumber of repetitions :12
Begin Position : 2018816 End Position : 2019578

2018816GGTTCAATCCCTCATAGGTACGATAAAAACACAATAATCAGTTCAAAATCTTCTTCGGTTTGATT 2018880
2018881GTTTCAATCCCTCATAGGTACGATAAAAACGGAGGAATTACAACGGCAAGCCGCTTTACTTGCTTTCT 2018948
2018949GTTTCAATCCCTCATAGGTACGATAAAAACAACGGTAGCAACGGAACTCGATATGGCGGTTGTAGC 2019014
2019015GTTTCAATCCCTCATAGGTACGATAAAAACATGTCGAGGAAGAGATTAGAACTATTAAAAACGCAA 2019080
2019081GTTTCAATCCCTCATAGGTACGATAAAAACAGAGGTTGGAAAGCCTCGAAATGTATCTGAAAGATAT 2019147
2019148GTTTCAATCCCTCATAGGTACGATAAAAACACTGCATTTTGTTCTGTCGCTACTGTCTGATTCATA 2019213
2019214GTTTCAATCCCTCATAGGTACGATAAAAACAAATGACGTTATGAAATCACTTGAAAAGCAGGGATTAGC 2019282
2019283GTTTCAATCCCTCATAGGTACGATAAAAACTTGAAGAATTGATCAAGGAGGTGGAATCACGACTAGCA 2019350
2019351GTTTCAATCCCTCATAGGTACGATAAAAACGTCTTTTCATCCCTGCTAAAAATAGAACATCGTTA 2019415
2019416GTTTCAATCCCTCATAGGTACGATAAAAACAAAAATATAGATGTCATTCCGCATGACGATGTGTT 2019480
2019481GTTTCAATCCCTCATAGGTACGATAAAAACGTAAAAGAAATCGTAAACTGGATGGTCTGTGATAAAGA 2019548
2019549GTTTCAATCCCTCATAGGTACGATAAAAAC2019578
Left flanking sequence : Till position 2018816 (length bp)
AAACGCTGATTACGCGAAAGCCACCGTTTTTCACCGGTCTTCTATGTCGAGCGGTAAAACAAGCTGAACT
CAGCAGTGGTTCAGCTGTGGCAGGGAGATA
Right flanking sequence : From position 2019578 (length bp)
CCCCAAACCATGTGCGTAAAATCAAGCTTTTTCCCTTTTGGCTGTTTTCAGAATAACACGTTTCAAAAAT
TCTGTCAATACTGTTCAGCCGTGTTGGTTG

Print the CRISPR sequence : From position bp To position bp