Institut de Génétique et Microbiologie

CRISPR details


Home About CRISPRs News FAQs Help Contact Us Examples IGM
Université Paris Sud

Navigation


Other Tools


GPMS Links

NC_020246_2                                                                                                                 top


Strain : Sulfolobus acidocaldarius N8 RefSeq :NC_020246 (chromosome circular)
CRISPR id : NC_020246_2
DR consensus (24 bp) : GTAATAACGACAAGAAACTAAAACNumber of repetitions :78
Begin Position : 1670966 End Position : 1675590

1670966GTAATAACGACAAGAAACTAAAACATCTTCTCTGTCCTCTACTACTTTCTGCTCTTCTTT 1671025
1671026GTAATAACGACAAGAAACTAAAACTGAAAAGTTCATAAAAAAGTACCCTAACGTAGAACA 1671085
1671086GTAATAACGACAAGAAACTAAAACAATTTTATGATATCGCTTTTGTTCAAGGAAACAT 1671143
1671144GTAATAACGACAAGAAACTAAAACAATTCTAAGTGCACAAGAAGGACTAGAAGAGGCAGGCCT 1671206
1671207GTAATAACGACAAGAAACTAAAACTAATGCCCAGTAACATAGATGCCTCCTTGATTAT 1671264
1671265GTAATAACGACAAGAAACTAAAACAATTTGGATTGACGTCACCTCAAGATCTATTACCT 1671323
1671324GTAATAACGACAAGAAACTAAAACATATTTAAGCCTTACTCTTTACATTAAAAGTAACAA 1671383
1671384GTAATAACGACAAGAAACTAAAACTCGACGTTAGTCTTAGATTTTTATCATTTTTAGGT 1671442
1671443GTAATAACGACAAGAAACTAAAACTTGTGCTCTTTAATGTCAAACAGTGTGATCTATT 1671500
1671501GTAATAACGACAAGAAACTAAAACACAGTGCATGAAGTAGCATCATATGTCGTAAGTGA 1671559
1671560GTAATAACGACAAGAAACTAAAACTCTCTGGGTTAAGTGCAAAGAGCACTGGGATTACAA 1671619
1671620GTAATAACGACAAGAAACTAAAACCAACAAGGCTGAGAAGATAGCAAAGAAGCTAGTA 1671677
1671678GTAATAACGACAAGAAACTAAAACTACAATAATTTCAGATTTCCAGTAAATGATACAAATTC 1671739
1671740GTAATAACGACAAGAAACTAAAACTTGTCATTAAACTGACAACTTTGTCTCTGACCCAAA 1671799
1671800GTAATAACGACAAGAAACTAAAACAGTAGCGGTATACAAAAATGTATTTGTTGTGATA 1671857
1671858GTAATAACGACAAGAAACTAAAACTGGCTCACAGGCATTAATACCTGCAAAGCCTAGG 1671915
1671916GTAATAACGACAAGAAACTAAAACAAAAGTTTGCCAATTTAGGTGCTGTGCAGGAAGCATTTA 1671978
1671979GTAATAACGACAAGAAACTAAAACGAATAATTGTAGATCAGCCATCAACTTCCACACG 1672036
1672037GTAATAACGACAAGAAACTAAAACAGAAAATGAGTAGTGAGATAAAGACAAAAAATAAGT 1672096
1672097GTAATAACGACAAGAAACTAAAACAATTTCTATATAATCCAAGAGACACAGAGAGGTTTCTAC 1672159
1672160GTAATAACGACAAGAAACTAAAACTACATTACTTTTAGAAATATAGTATGAGCGTAACATA 1672220
1672221GTAATAACGACAAGAAACTAAAACCAGTACACAAAGTGGATAGGAAAAGTCAACAAT 1672277
1672278GTAATAACGACAAGAAACTAAAACATCGTATATTATATTGGGGCAGAAAAAATGAATGAT 1672337
1672338GTAATAACGACAAGAAACTAAAACCAGGTTCAATTTCAGTAAATAATGGCATTACAAT 1672395
1672396GTAATAACGACAAGAAACTAAAACAACATCAGACTTTTGCACTTTTATTAGAAGGCTTTGGA 1672457
1672458GTAATAACGACAAGAAACTAAAACGATACATTGCATATATTGGCAATCAGCAATACAA 1672515
1672516GTAATAACGACAAGAAACTAAAACACTATATATTGTTTGGAGCTTATCATAAACTTCATC 1672575
1672576GTAATAACGACAAGAAACTAAAACCTGAATAGAGAGATGATAGAAGAAACGGTAAGTA 1672633
1672634GTAATAACGACAAGAAACTAAAACTCAGCCTCTAATTCTGCTGCAACTTCCATCAATTTCCTT 1672696
1672697GTAATAACGACAAGAAACTAAAACATTAATTCCAAAGGACATTGAGAAGAAATTTGGCTTAAA 1672759
1672760GTAATAACGACAAGAAACTAAAACATATGAGCAACAGCAACTCAAATCTTTATATGAAGTC 1672820
1672821GTAATAACGACAAGAAACTAAAACCACCAAAGAGTTTTTGTCCAAAGCCTTTTATGGA 1672878
1672879GTAATAACGACAAGAAACTAAAACCAGTCTCAATGTCTTTATGAGACAATTCTATATCCAA 1672939
1672940GTAATAACGACAAGAAACTAAAACGCACTTCTACTTGCTTAACGCTATAGCAAGCAAGAA 1672999
1673000GTAATAACGACAAGAAACTAAAACGTTCATCAACCTCATGCTGAGTAAGACTATTAGTATGT 1673061
1673062GTAATAACGACAAGAAACTAAAACCTCGTATTCGTAAAAGCCCTCGTGGGTGGTGACGAT 1673121
1673122GTAATAACGACAAGAAACTAAAAACTTTACAACTAATTTTTTCAGGAAAACAAATTGAA 1673180
1673181GTAATAACGACAAGAAACTAAAACTATGTCTTAGATAGTTGAAAAAGCTAAAGCTTTT 1673238
1673239GTAATAACGACAAGAAACTAAAACGAATGTGTCCCCCTAGAGGTTTTCACCAAACAACCA 1673298
1673299GTAATAACGACAAGAAACTAAAACAAAAAACCTTTAACCTCTATCGAATGCTGTCAAAAA 1673358
1673359GTAATAACGACAAGAAACTAAAACAACGTTACGACCACTACTACTCAGAAGAAGATAGT 1673417
1673418GTAATAACGACAAGAAACTAAAACGAGGGATGAAGGCAAATCAGTATCAGCAATAGTAGAG 1673478
1673479GTAATAACGACAAGAAACTAAAACGAAGTAGAACAGCTGTTTTTCAGGATTGAAATTAT 1673537
1673538GTAATAACGACAAGAAACTAAAACAAGAGAATACTTTCTCGCCTCAGCAAGAATCGTATCAAT 1673600
1673601GTAATAACGACAAGAAACTAAAACGTATGTGGGAGAGCTTTATGAGTGGTAAGACACAC 1673659
1673660GTAATAACGACAAGAAACTAAAACATGCAGGTACTATACTGAGCCTGATGAACAGCA 1673716
1673717GTAATAACGACAAGAAACTAAAACAAATTTAAGGAAAATGGAGTGTATGTATATAAAT 1673774
1673775GTAATAACGACAAGAAACTAAAACCTCAATTATTTTCAATGCTTTTTCTTTTTCGTTGT 1673833
1673834GTAATAACGACAAGAAACTAAAACACATCAGCACTTATGGATACTACGCCATGCTCATCT 1673893
1673894GTAATAACGACAAGAAACTAAAACACTATTACTTTTGAAAATATGTAGATAAGACTGGT 1673952
1673953GTAATAACGACAAGAAACTAAAACTTACAGTTGTTCCGTTAGGAAGTATATAGTTACT 1674010
1674011GTAATAACGACAAGAAACTAAAACAAAATAATCATAAAACCCGAGCATTACGAAGAATTGA 1674071
1674072GTAATAATGACAAGAAACTAAAACTGTAAAGGACTTCTTAAAAAGGTTAGAGGGGTTTCTC 1674132
1674133GTAATAATGACAAGAAACTAAAACGTAATTATTCTGATGGGTGCTATAATCTCGATGGC 1674191
1674192GTAATAACGACAAGAAACTAAAACAGCGATTAGTTTAGTCGAATTAGCTATTGCGACTT 1674250
1674251GTAATAACGACGAGAAACTAAAACATGGGATCCTGATAATTCGGCATCAGCACAATTC 1674308
1674309GTAATAACGACAAGAAACTAAAACCTCTTCATTTGTCTCGTGAAATATAGGGTTTTTCA 1674367
1674368GTAATAACGACGAGAAACTAAAACATAGGGTAGTTCACAAAGAGCCAGCCCTCGTCAAC 1674426
1674427GTAATAACGACAAGAAACTAAAACCTTTACGTAGTAGTTATAGAGCTTCGTTACGTGCT 1674485
1674486GTAATAACGACAAGAAACTAAAACCTTGAACCATTGAACCTGCGATTGCAGGGATTAAGTAT 1674547
1674548GTAATAACGACAAGAAACTAAAACGCTGACTGGGGGTGAGCCAGAAATGAAGACTGGAAG 1674607
1674608GTAATAACGACAAGAAACTAAAACTAAAATTAGTCTGCTGGCCAATTAAGAACAAACTCT 1674667
1674668GTAATAACGACAAGAAACTAAAACGTGCAACAGGGTGAAACATAGATGAGCACATTTTT 1674726
1674727GTAATAACGACAAGAAACTAAAACATTATGCTCATTATCTCTGATTTCGACCTTAAAGC 1674785
1674786GTAATAACGACAAGAAACTAAAACCTACATTGTCCTGAAGTCCTAACTTCTTTAATTCCTT 1674846
1674847GTAATAACGACAAGAAACTAAAACTTTTTATTTTCAGTAGCTATCACCATAGTAGCCCTAAAA 1674909
1674910GTAATAACGACAAGAAACTAAAACTACTCCCCAGGCTTACCCAGCAAGAAGAGGAAGCCTT 1674970
1674971GTAATAACGACAAGAAACTAAAACTAGGAGGAAAATATAGGAATATAAAGATAGTACTA 1675029
1675030GTAATAACGACAAGAAACTAAAACTAGGAGGAAAATATAGGAATATAAAGATAGTACTA 1675088
1675089GTAATAACGACAAGAAACTAAAACTAGGAGGAAAATATAGGAATATAAAGATAGTACTA 1675147
1675148GTAATAACGACAAGAAACTAAAACTAGGAGGAAAATATAGGAATATAAAGATAGTACTA 1675206
1675207GTAATAACGACAAGAAACTAAAACTAGGAGGAAAATATAGGAATATAAAGATAGTACTA 1675265
1675266GTAATAACGACAAGAAACTAAAACCATTTTAGCTCAAGCATCACCAGCATCAATTGAAAG 1675325
1675326GTAATAACGACAAGAAACTAAAACACCGTTCCGTAGATATTATTACTGTAACTCCCTCCC 1675385
1675386GTAATAACGACAAGAAACTAAAACACTGGGCTCCCCGTGATCACTCCAGGTCCTTATGTTG 1675446
1675447GTAATAACGACAAGAAACTAAAACGACGCTAAAAAGCAAGAACAACAATCACAACAATCG 1675506
1675507GTAATAACGACAAGAAACTAAAACTTTCTTAGTGAATCCCATGTACGTATATCTAATTTA 1675566
1675567GTAATAACGACAAGAAACTAAAAC1675590
Left flanking sequence : Till position 1670966 (length bp)
AACTCCCTTCCGCACCCCAGGGAACAAAATTGACAATGAAGGAGAGAAAATATTTATAAACCAGGAAATA
AGAATGTAAAATTGATGAAGCCAACGATCA
Right flanking sequence : From position 1675590 (length bp)
ACTGTAACTATTTAAAATAGAATGATGAGAGAATGACAAAGCCTTGCCGTTTATGGCGAGGTAAAGGTTT
CTACTTACGAGAGAAAAGTTGTTATTAAGA

Print the CRISPR sequence : From position bp To position bp