Institut de Génétique et Microbiologie

CRISPR details


Home About CRISPRs News FAQs Help Contact Us Examples IGM
Université Paris Sud

Navigation


Other Tools


GPMS Links

NC_020247_2                                                                                                                 top


Strain : Sulfolobus acidocaldarius Ron12/I RefSeq :NC_020247 (chromosome circular)
CRISPR id : NC_020247_2
DR consensus (24 bp) : GTAATAACGACAAGAAACTAAAACNumber of repetitions :79
Begin Position : 1668885 End Position : 1673568

1668885GTAATAACGACAAGAAACTAAAACATCTTCTCTGTCCTCTACTACTTTCTGCTCTTCTTT 1668944
1668945GTAATAACGACAAGAAACTAAAACTGAAAAGTTCATAAAAAAGTACCCTAACGTAGAACA 1669004
1669005GTAATAACGACAAGAAACTAAAACAATTTTATGATATCGCTTTTGTTCAAGGAAACAT 1669062
1669063GTAATAACGACAAGAAACTAAAACAATTCTAAGTGCACAAGAAGGACTAGAAGAGGCAGGCCT 1669125
1669126GTAATAACGACAAGAAACTAAAACTAATGCCCAGTAACATAGATGCCTCCTTGATTAT 1669183
1669184GTAATAACGACAAGAAACTAAAACAATTTGGATTGACGTCACCTCAAGATCTATTACCT 1669242
1669243GTAATAACGACAAGAAACTAAAACATATTTAAGCCTTACTCTTTACATTAAAAGTAACAA 1669302
1669303GTAATAACGACAAGAAACTAAAACTCGACGTTAGTCTTAGATTTTTATCATTTTTAGGT 1669361
1669362GTAATAACGACAAGAAACTAAAACTTGTGCTCTTTAATGTCAAACAGTGTGATCTATT 1669419
1669420GTAATAACGACAAGAAACTAAAACACAGTGCATGAAGTAGCATCATATGTCGTAAGTGA 1669478
1669479GTAATAACGACAAGAAACTAAAACTCTCTGGGTTAAGTGCAAAGAGCACTGGGATTACAA 1669538
1669539GTAATAACGACAAGAAACTAAAACCAACAAGGCTGAGAAGATAGCAAAGAAGCTAGTA 1669596
1669597GTAATAACGACAAGAAACTAAAACTACAATAATTTCAGATTTCCAGTAAATGATACAAATTC 1669658
1669659GTAATAACGACAAGAAACTAAAACTTGTCATTAAACTGACAACTTTGTCTCTGACCCAAA 1669718
1669719GTAATAACGACAAGAAACTAAAACAGTAGCGGTATACAAAAATGTATTTGTTGTGATA 1669776
1669777GTAATAACGACAAGAAACTAAAACTGGCTCACAGGCATTAATACCTGCAAAGCCTAGG 1669834
1669835GTAATAACGACAAGAAACTAAAACAAAAGTTTGCCAATTTAGGTGCTGTGCAGGAAGCATTTA 1669897
1669898GTAATAACGACAAGAAACTAAAACGAATAATTGTAGATCAGCCATCAACTTCCACACG 1669955
1669956GTAATAACGACAAGAAACTAAAACAGAAAATGAGTAGTGAGATAAAGACAAAAAATAAGT 1670015
1670016GTAATAACGACAAGAAACTAAAACAATTTCTATATAATCCAAGAGACACAGAGAGGTTTCTAC 1670078
1670079GTAATAACGACAAGAAACTAAAACTACATTACTTTTAGAAATATAGTATGAGCGTAACATA 1670139
1670140GTAATAACGACAAGAAACTAAAACCAGTACACAAAGTGGATAGGAAAAGTCAACAAT 1670196
1670197GTAATAACGACAAGAAACTAAAACATCGTATATTATATTGGGGCAGAAAAAATGAATGAT 1670256
1670257GTAATAACGACAAGAAACTAAAACCAGGTTCAATTTCAGTAAATAATGGCATTACAAT 1670314
1670315GTAATAACGACAAGAAACTAAAACAACATCAGACTTTTGCACTTTTATTAGAAGGCTTTGGA 1670376
1670377GTAATAACGACAAGAAACTAAAACGATACATTGCATATATTGGCAATCAGCAATACAA 1670434
1670435GTAATAACGACAAGAAACTAAAACACTATATATTGTTTGGAGCTTATCATAAACTTCATC 1670494
1670495GTAATAACGACAAGAAACTAAAACCTGAATAGAGAGATGATAGAAGAAACGGTAAGTA 1670552
1670553GTAATAACGACAAGAAACTAAAACTCAGCCTCTAATTCTGCTGCAACTTCCATCAATTTCCTT 1670615
1670616GTAATAACGACAAGAAACTAAAACATTAATTCCAAAGGACATTGAGAAGAAATTTGGCTTAAA 1670678
1670679GTAATAACGACAAGAAACTAAAACATATGAGCAACAGCAACTCAAATCTTTATATGAAGTC 1670739
1670740GTAATAACGACAAGAAACTAAAACCACCAAAGAGTTTTTGTCCAAAGCCTTTTATGGA 1670797
1670798GTAATAACGACAAGAAACTAAAACCAGTCTCAATGTCTTTATGAGACAATTCTATATCCAA 1670858
1670859GTAATAACGACAAGAAACTAAAACGCACTTCTACTTGCTTAACGCTATAGCAAGCAAGAA 1670918
1670919GTAATAACGACAAGAAACTAAAACGTTCATCAACCTCATGCTGAGTAAGACTATTAGTATGT 1670980
1670981GTAATAACGACAAGAAACTAAAACCTCGTATTCGTAAAAGCCCTCGTGGGTGGTGACGAT 1671040
1671041GTAATAACGACAAGAAACTAAAAACTTTACAACTAATTTTTTCAGGAAAACAAATTGAA 1671099
1671100GTAATAACGACAAGAAACTAAAACTATGTCTTAGATAGTTGAAAAAGCTAAAGCTTTT 1671157
1671158GTAATAACGACAAGAAACTAAAACGAATGTGTCCCCCTAGAGGTTTTCACCAAACAACCA 1671217
1671218GTAATAACGACAAGAAACTAAAACAAAAAACCTTTAACCTCTATCGAATGCTGTCAAAAA 1671277
1671278GTAATAACGACAAGAAACTAAAACAACGTTACGACCACTACTACTCAGAAGAAGATAGT 1671336
1671337GTAATAACGACAAGAAACTAAAACGAGGGATGAAGGCAAATCAGTATCAGCAATAGTAGAG 1671397
1671398GTAATAACGACAAGAAACTAAAACGAAGTAGAACAGCTGTTTTTCAGGATTGAAATTAT 1671456
1671457GTAATAACGACAAGAAACTAAAACAAGAGAATACTTTCTCGCCTCAGCAAGAATCGTATCAAT 1671519
1671520GTAATAACGACAAGAAACTAAAACGTATGTGGGAGAGCTTTATGAGTGGTAAGACACAC 1671578
1671579GTAATAACGACAAGAAACTAAAACATGCAGGTACTATACTGAGCCTGATGAACAGCA 1671635
1671636GTAATAACGACAAGAAACTAAAACAAATTTAAGGAAAATGGAGTGTATGTATATAAAT 1671693
1671694GTAATAACGACAAGAAACTAAAACCTCAATTATTTTCAATGCTTTTTCTTTTTCGTTGT 1671752
1671753GTAATAACGACAAGAAACTAAAACACATCAGCACTTATGGATACTACGCCATGCTCATCT 1671812
1671813GTAATAACGACAAGAAACTAAAACACTATTACTTTTGAAAATATGTAGATAAGACTGGT 1671871
1671872GTAATAACGACAAGAAACTAAAACTTACAGTTGTTCCGTTAGGAAGTATATAGTTACT 1671929
1671930GTAATAACGACAAGAAACTAAAACAAAATAATCATAAAACCCGAGCATTACGAAGAATTGA 1671990
1671991GTAATAATGACAAGAAACTAAAACTGTAAAGGACTTCTTAAAAAGGTTAGAGGGGTTTCTC 1672051
1672052GTAATAATGACAAGAAACTAAAACGTAATTATTCTGATGGGTGCTATAATCTCGATGGC 1672110
1672111GTAATAACGACAAGAAACTAAAACAGCGATTAGTTTAGTCGAATTAGCTATTGCGACTT 1672169
1672170GTAATAACGACGAGAAACTAAAACATGGGATCCTGATAATTCGGCATCAGCACAATTC 1672227
1672228GTAATAACGACAAGAAACTAAAACCTCTTCATTTGTCTCGTGAAATATAGGGTTTTTCA 1672286
1672287GTAATAACGACGAGAAACTAAAACATAGGGTAGTTCACAAAGAGCCAGCCCTCGTCAAC 1672345
1672346GTAATAACGACAAGAAACTAAAACCTTTACGTAGTAGTTATAGAGCTTCGTTACGTGCT 1672404
1672405GTAATAACGACAAGAAACTAAAACCTTGAACCATTGAACCTGCGATTGCAGGGATTAAGTAT 1672466
1672467GTAATAACGACAAGAAACTAAAACGCTGACTGGGGGTGAGCCAGAAATGAAGACTGGAAG 1672526
1672527GTAATAACGACAAGAAACTAAAACTAAAATTAGTCTGCTGGCCAATTAAGAACAAACTCT 1672586
1672587GTAATAACGACAAGAAACTAAAACGTGCAACAGGGTGAAACATAGATGAGCACATTTTT 1672645
1672646GTAATAACGACAAGAAACTAAAACATTATGCTCATTATCTCTGATTTCGACCTTAAAGC 1672704
1672705GTAATAACGACAAGAAACTAAAACCTACATTGTCCTGAAGTCCTAACTTCTTTAATTCCTT 1672765
1672766GTAATAACGACAAGAAACTAAAACTTTTTATTTTCAGTAGCTATCACCATAGTAGCCCTAAAA 1672828
1672829GTAATAACGACAAGAAACTAAAACTACTCCCCAGGCTTACCCAGCAAGAAGAGGAAGCCTT 1672889
1672890GTAATAACGACAAGAAACTAAAACTAGGAGGAAAATATAGGAATATAAAGATAGTACTA 1672948
1672949GTAATAACGACAAGAAACTAAAACTAGGAGGAAAATATAGGAATATAAAGATAGTACTA 1673007
1673008GTAATAACGACAAGAAACTAAAACTAGGAGGAAAATATAGGAATATAAAGATAGTACTA 1673066
1673067GTAATAACGACAAGAAACTAAAACTAGGAGGAAAATATAGGAATATAAAGATAGTACTA 1673125
1673126GTAATAACGACAAGAAACTAAAACTAGGAGGAAAATATAGGAATATAAAGATAGTACTA 1673184
1673185GTAATAACGACAAGAAACTAAAACTAGGAGGAAAATATAGGAATATAAAGATAGTACTA 1673243
1673244GTAATAACGACAAGAAACTAAAACCATTTTAGCTCAAGCATCACCAGCATCAATTGAAAG 1673303
1673304GTAATAACGACAAGAAACTAAAACACCGTTCCGTAGATATTATTACTGTAACTCCCTCCC 1673363
1673364GTAATAACGACAAGAAACTAAAACACTGGGCTCCCCGTGATCACTCCAGGTCCTTATGTTG 1673424
1673425GTAATAACGACAAGAAACTAAAACGACGCTAAAAAGCAAGAACAACAATCACAACAATCG 1673484
1673485GTAATAACGACAAGAAACTAAAACTTTCTTAGTGAATCCCATGTACGTATATCTAATTTA 1673544
1673545GTAATAACGACAAGAAACTAAAAC1673568
Left flanking sequence : Till position 1668885 (length bp)
AACTCCCTTCCGCACCCCAGGGAACAAAATTGACAATGAAGGAGAGAAAATATTTATAAACCAGGAAATA
AGAATGTAAAATTGATGAAGCCAACGATCA
Right flanking sequence : From position 1673568 (length bp)
ACTGTAACTATTTAAAATAGAATGATGAGAGAATGACAAAGCCTTGCCGTTTATGGCGAGGTAAAGGTTT
CTACTTACGAGAGAAAAGTTGTTATTAAGA

Print the CRISPR sequence : From position bp To position bp