Institut de Génétique et Microbiologie

CRISPR details


Home About CRISPRs News FAQs Help Contact Us Examples IGM
Université Paris Sud

Navigation


Other Tools


GPMS Links

NC_020386_1                                                                                                                 top


Strain : Dehalococcoides mccartyi DCMB5 RefSeq :NC_020386 (chromosome circular)
CRISPR id : NC_020386_1
DR consensus (32 bp) : GTCGCTCCCCGTGCGGGAGCGTGAATTGAAACNumber of repetitions :53
Begin Position : 106134 End Position : 109594

106134GTCGCTCCCCGTGCGGGAGCGTGAATTGAAACAGCGAGGGCTATTAATAGTGTGCATACGAGTATAG 106200
106201GTCGCTCCCCGTGCGGGAGCGTGAATTGAAACTTTTATATTTGGGGAGGCATAACAATAGCC 106262
106263GTCGCTCCCCGTGCGGGAGCGTGAATTGAAACACGCCCGATACTGCACACCTAATAGGTACTTA 106326
106327GTCGCTCCCCGTGCGGGAGCGTGAATTGAAACAAGAAATGGCAGGACAGGCTAGAACTAAATGACTGGC 106395
106396GTCGCTCCCCGTGCGGGAGCGTGAATTGAAACCTAAAAGTATCTATGAAGATGGGTATAGGGATAAT 106462
106463GTCGCTCCCCGTGCGGGAGCGTGAATTGAAACAAGCTACTAATAGATGAATTGCCTCAGATAGATT 106528
106529GTCGCTCCCCGTGCGGGAGCGTGAATTGAAACAGGACACTACCGGTCTCTACCTCGTACCTGAACAG 106595
106596GTCGCTCCCCGTGCGGGAGCGTGAATTGAAACTGCCAAATACTCCGCAGGGTTAAAGGAGATATTGCC 106663
106664GTCGCTCCCCGTGCGGGAGCGTGAATTGAAACTAACTAATGGTGGAGGTTATAATAAATGTTAGTAG 106730
106731GTCGCTCCCCGTGCGGGAGCGTGAATTGAAACGTTAGGTAATTATGCTAAAAAGGCGGAGCTATCCGC 106798
106799GTCGCTCCCCGTGCGGGAGCGTGAATTGAAACGACCGAGTGTAATGGCAAGGTCAATCTCTAC 106861
106862GTCGCTCCCCGTGCGGGAGCGTGAATTGAAACACTCCTACGGTAATAACAGCAGTTAACACTGC 106925
106926GTCGCTCCCCGTGCGGGAGCGTGAATTGAAACTCAGATTATATTCTGCCTGCCTCTTAGCATTTA 106990
106991GTCGCTCCCCGTGCGGGAGCGTGAATTGAAACCCCCGCATAGCCGATAACAGGCATATGTGCTG 107054
107055GTCGCTCCCCGTGCGGGAGCGTGAATTGAAACGTTGCTATACTCTTTACTGCATTGCAGGCACTTC 107120
107121GTCGCTCCCCGTGCGGGAGCGTGAATTGAAACTACATTAGGGGGGCATGGAATGAGCAGTCTTACCA 107187
107188GTCGCTCCCCGTGCGGGAGCGTGAATTGAAACACCAGAGAGCACAACAGGCAATAGGAGTATAGAAG 107254
107255GTCGCTCCCCGTGCGGGAGCGTGAATTGAAACATTGTATTAAGAGTTTAATTATTATAGGCGAT 107318
107319GTCGCTCCCCGTGCGGGAGCGTGAATTGAAACATTGAAGTTACAGGTATTGCTAAAGAACAAATAG 107384
107385GTCGCTCCCCGTGCGGGAGCGTGAATTGAAACGTTTACAGCGGAAAACCATATAGTATATCTCATAA 107451
107452GTCGCTCCCCGTGCGGGAGCGTGAATTGAAACCGATAATAAATACGATGATGAAGAAGATAAGCTAGT 107519
107520GTCGCTCCCCGTGCGGGAGCGTGAATTGAAACAAAAAACTGAATGCCCCTATCAATACAGTCACGGT 107586
107587GTCGCTCCCCGTGCGGGAGCGTGAATTGAAACCTCTTTCCATTGCCCAGCTCCGCGTGGGTTGCAG 107652
107653GTCGCTCCCCGTGCGGGAGCGTGAATTGAAACCGTATAGCTCAAGTGCTTTGCGGATTGTGGGACAC 107719
107720GTCGCTCCCCGTGCGGGAGCGTGAATTGAAACAAAACCCATATGTTATATCCCGTAGATGAGCCA 107784
107785GTCGCTCCCCGTGCGGGAGCGTGAATTGAAACCCTCCGATAGGAAATACTTGTGGTCGGGATGCTGTT 107852
107853GTCGCTCCCCGTGCGGGAGCGTGAATTGAAACACACCCGATATTGACCAACTGATATAACTGGTGG 107918
107919GTCGCTCCCCGTGCGGGAGCGTGAATTGAAACTGCTACGATGGGCTAGACGCATTATTTGACTATC 107984
107985GTCGCTCCCCGTGCGGGAGCGTGAATTGAAACTGCCACTTCCAGTTGAAGGCAAATCCCAGAGCAA 108050
108051GTCGCTCCCCGTGCGGGAGCGTGAATTGAAACAGGAGTACATATTTGTGGGCAAAGGGTCATAA 108114
108115GTCGCTCCCCGTGCGGGAGCGTGAATTGAAACCAAATCATAATAATACCTAATGTTAT 108172
108173ATCTATACCCGTGCGGGAGCGTGAATTGAAACGCAAGCCTCAAAAGGGCACTCAAGGCATGAAGA 108237
108238GTCGCTCCCCGTGCGGGAGCGTGAATTGAAACCCTCCTCGTATACTACTTCGCCCTTTCCACCAG 108302
108303GTCGCTCCCCGTGCGGGAGCGTGAATTGAAACCCCTGGTACAGCCGGTATGAGCGTTGTTGATTCCGC 108370
108371GTCGCTCCCCGTGCGGGAGCGTGAATTGAAACTCCAATTAAGTGCGTCTCGCACGGTCTTGCATTCCTT 108439
108440GTCGCTCCCCGTGCGGGAGCGTGAATTGAAACATTTCCAATAGACTAATAAATTTTTTCATTGACGTC 108507
108508GTCGCTCCCCGTGCGGGAGCGTGAATTGAAACGGACTCTAGTACCTCACAACACTAACAGGATGAGCCC 108576
108577GTCGCTCCCCGTGCGGGAGCGTGAATTGAAACGACGATGGAGTATAATTATTAGGTGAGGATATACG 108643
108644GTCGCTCCCCGTGCGGGAGCGTGAATTGAAACACTCCTGATGTACACCAATATCTAAGCTATCCTT 108709
108710GTCGCTCCCCGTGCGGGAGCGTGAATTGAAACTCGTACTCAGCGTATTCACAGCATAACGACACAA 108775
108776GTCGCTCCCCGTGCGGGAGCGTGAATTGAAACTGCTACGATGGGCTAGACGCATTATTTGACTATC 108841
108842GTCGCTCCCCGTGCGGGAGCGTGAATTGAAACACTTTAGCAACGTATAGCTCATCCAGATGA 108903
108904GTCGCTCCCCGTGCGGGAGCGTGAATTGAAACTGACTCTCCCTATGCGTGCCATCTGGCTCTAA 108967
108968GTCGCTCCCCGTGCGGGAGCGTGAATTGAAACCCATAAAGACATAACCGGTGTAAAACGCGTAAATA 109034
109035GTCGCTCCCCGTGCGGGAGCGTGAATTGAAACTTTACCTCTGGTAAAGAAAGTCTCTGCCGGAGTAC 109101
109102GTCGCTCCCCGTGCGGGAGCGTGAATTGAAACTTTAATTAATTGGCTGTCCCTGGCTACAATAACTA 109168
109169GTCGCTCCCCGTGCGGGAGCGTGAATTGAAACCTGCCTTCTTATGCCATTCTACAGCCTCTGGA 109232
109233GTCGCTCCCCGTGCGGGAGCGTGAATTGAAACGCTAGCGGGGGTTGTGACCTGCCATTTCTCCATG 109298
109299GTCGCTCCCCGTGCGGGAGCGTGAATTGAAACTATATACTCGCTGAAACCAACTGAAATACACTGG 109364
109365GTCGCTCCCCGTGCGGGAGCGTGAATTGAAACCGTACCGGATACCTGGCATTGCGAGGGTGTGGGC 109430
109431GTCGCTCCCCGTGCGGGAGCGTGAATTGAAACCCTCCTCGTATACTACTTCGCCCTTTCCACCAG 109495
109496GTCGCTCCCCGTGCGGGAGCGTGAATTGAAACTGGTCACTGCGTTACCCATTGTCTTATATCTTTGT 109562
109563GTCGCTCCCCGTGCGGGAGCGTGAATTGAAAC109594
Left flanking sequence : Till position 106134 (length bp)
TGAGTTAGCGAGCTTTAAATACCTATATAAAAAACTCTTCAAAGCTATGCTAGAAAGATCATATTAAACA
ACTCTAGCATTATTTAGCTTTGGGTATACT
Right flanking sequence : From position 109594 (length bp)
TAGGTATACTAAAGAAGCATATGTTAAAATTATTATAAATATGCTTAACCATAAAACTATGAGGAGAATA
AATAGGAGTGCAAAAAATAACTAGTAACCT

Print the CRISPR sequence : From position bp To position bp