Institut de Génétique et Microbiologie

CRISPR details


Home About CRISPRs News FAQs Help Contact Us Examples IGM
Université Paris Sud

Navigation


Other Tools


GPMS Links

NC_020386_2                                                                                                                 top


Strain : Dehalococcoides mccartyi DCMB5 RefSeq :NC_020386 (chromosome circular)
CRISPR id : NC_020386_2
DR consensus (29 bp) : CGGTTCACCCCCACATGCGTGGGGAATACNumber of repetitions :29
Begin Position : 1318974 End Position : 1320713

1318974TGGTTCACCCCCACATGCGTGGGGAATACTCTAGTAGCATGCATATGTATTCTATCTGCTA 1319034
1319035CGGTTCACCCCCACATGCGTGGGGAATACCCTTGAGTAAGGCCTCTAATTTGCCTTAATGA 1319095
1319096CGGTTCACCCCCACATGCGTGGGGAATACTTACACCGAGGGAAGTACATTTGCCATGACTG 1319156
1319157CGGTTCACCCCCACATGCGTGGGGAATACGGAGAAGGCGGTGGCGGCGGCGGCGGAGGTTA 1319217
1319218CGGTTCACCCCCACATGCGTGGGGAATACTCGGAACTAGGTTGGAAAAAGACCGATGCCGG 1319278
1319279CGGTTCACCCCCACATGCGTGGGGAATACGGGACAGTACCAGGACCGATTGGCTCACCTAC 1319339
1319340CGGTTCACCCCCACATGCGTGGGGAATACATCAGCATAAGTTGATACACCAGAGTAATTAT 1319400
1319401CGGTTCACCCCCACATGCGTGGGGAATACCTCTGGGTATCGGGTCTGAAGTAATATTAGCC 1319461
1319462CGGTTCACCCCCACATGCGTGGGGAATACGTGCTACAGTGGTCAAACGATACTGCACATAT 1319522
1319523CGGTTCACCCCCACATGCGTGGGGAATACCGTACCCAGCAGTTTTCAGCTGTCCAGCCGGA 1319583
1319584CGGTTCACCCCCACATGCGTGGGGAATACACTCTCTGGCTAGTTGTTCTATGATTGCATCA 1319644
1319645CGGTTCACCCCCACATGCGTGGGGAATACTTTGTTCTTTGAAATATGCCGCATCGCTAGGG 1319705
1319706CGGTTCACCCCCACATGCGTGGGGAATACCTAGGAGTCAAGCATCGAGTAGCCAAAGAGGC 1319766
1319767CGGTTCACCCCCACATGCGTGGGGAATACAGACAGATGTGCGTATAAACGGGTGGTCATCT 1319827
1319828CGGTTCACCCCCACATGCGTGGGGAATACTTCCACCAGAACGAAGCGTTTTTCATAACCAC 1319888
1319889CGGTTCACCCCCACATGCGTGGGGAATACTTTAGTCTTTTCGCTACCCATCCTGTAGTTCC 1319949
1319950AGGTTCACCCCCACATGCGTGGGGAATACGTCTCTGGACATATCACCGCTGGCCTTGATTT 1320010
1320011CGGTTCACCCCCACATGCGTGGGGAATACGCAGTAGAGGATATCCCGTCTTGGCCCGCGTT 1320071
1320072CGGTTCACCCCCACATGCGTGGGGAATACGTGCATCTATTGCGTACCGCCAGTACAGGTGC 1320132
1320133CGGTTCACCCCCACATGCGTGGGGAATACCCTGGTGAAACTGAAGAAGACAAGGAACTGACA 1320194
1320195CGGTTCACCCCCACATGCGTGGGGAATACGGTAGCTTCTATACGTTTGAACTCCCCATTAGA 1320256
1320257AGGTTCACCCCCACATGCGTGGGGAATACGGCCAACCCTAACCCTTACTTTTCAGGGCAGGA 1320318
1320319CGGTTCACCCCCACATGCGTGGGGAATACATTGGCTCATTGGCGTTGTGGTTAAAAAGCAA 1320379
1320380CGGTTCACCCCCACATGCGTGGGGAATACGTACAAGTTGCCACAATATGACATTTACCAGC 1320440
1320441TGGTTCACCCCCACATGCGTGGGGAATACCCATCTTCTTCTGAATTACGTGCCCGGCTTAT 1320501
1320502CGGTTCACCCCCACATGCGTGGGGAATACATGAGCCGTTTTTCTTTCCACGTAGCGGTATA 1320562
1320563CGGTTCACCCCCACATGCGTGGGGAATACCAGGCGGGTAATACAGGGGATACTACAGATGG 1320623
1320624GGGTTCACCCCCACATGCGTGGGGAATACGTACAGGGGGGCTATCCGCATATTGAGGGTGG 1320684
1320685CGGTTCACCCCCACATGCGTGGGGAATAC1320713
Left flanking sequence : Till position 1318974 (length bp)
CAATATCCTGTTCCACCGGCAATGACACGGTAAGCTGGCAATTTACCGGCCGGTAACGCAGAAACTACAC
AGCATATTGCCTGAGTCAATGCCTCAACTT
Right flanking sequence : From position 1320713 (length bp)
CCTAAAATAACAAAGCTGACCTTAAAACAGGTCATTCCTGATTAGGGGTTTGTAGTGTCAGAATTTTGCG
TTTTGATAGTGCTGGTATTCTTGTCTATTT

Print the CRISPR sequence : From position bp To position bp