Institut de Génétique et Microbiologie

CRISPR details


Home About CRISPRs News FAQs Help Contact Us Examples IGM
Université Paris Sud

Navigation


Other Tools


GPMS Links

NC_021181_1                                                                                                                 top


Strain : Lactobacillus acidophilus La-14 RefSeq :NC_021181 (chromosome circular)
CRISPR id : NC_021181_1
DR consensus (28 bp) : GGATCACCTCCACATACGTGGAGAAAATNumber of repetitions :33
Begin Position : 1540614 End Position : 1542594

1540614GGGTTACCTCCACTTTCATAGAAAAAATAAAAGGCTCTAAAAGCTACAGAGTTACCATCGA 1540674
1540675GGATCACCTCCACTTTCGTGGAGAAAATTGGAATCTCATCGTAAGAAATAAGTCGCATATA 1540735
1540736GGATCACCTCCACATACGTGGAGAAAATCCTTTTCCTAGGATCTTCATAAGCTTCTCGCCA 1540796
1540797GGATCACCTCCACATACGTGGAGAAAATATCGTAGTCAATCTCGTACTTAAAACCACCCTG 1540857
1540858GGATCACCTCCACATACGTGGAGAAAATCCAGGTTGACTTGCGCTAGGTGTTGCATCAATA 1540918
1540919GGATCACCTCCACATACGTGGAGAAAATTAGGCAAATAGCCAATTTTTATCATACATTCCG 1540979
1540980GGATCACCTCCACATACGTGGAGAAAATCGGCAATTTTTGAAACAAACAACTATGTATATA 1541040
1541041GGATCACCTCCACATACGTGGAGAAAATAAATAAGGAAGATATTGCCACCCTCGGTACCCA 1541101
1541102GGATCACCTCCACATACGTGGAGAAAATACAAGTTTTGCTCTAACCATGATGTTGTAAACA 1541162
1541163GGATCACCTCCACATACGTGGAGAAAATACGTTAAAGCGGACAATAAGCTTCAACGTTTTA 1541223
1541224GGATCACCTCCACATACGTGGAGAAAATCGTGCTTGAAATTGCTCTCGGGGTTTCGCCTAA 1541284
1541285GGATCACCTCCACATACGTGGAGAAAATATTTGCTGCGAGTAACTCTGACTTGTTTACCCG 1541345
1541346GGATCACCTCCACATACGTGGAGAAAATTTTAGCTAAGTTTAAGACCGAAGATGGCCAAAG 1541406
1541407GGATCACCTCCACATACGTGGAGAAAATCGGCAATTTTTGAAACAAACAACTATGTATATA 1541467
1541468GGATCACCTCCACATACGTGGAGAAAATCGGCAATTTTTGAAACAAACAACTATGTATATA 1541528
1541529GGATCACCTCCACATACGTGGAGAAAATACAAGTTTTGCTCTAACCATGATGTTGTAAACA 1541589
1541590GGATCACCTCCACATACGTGGAGAAAATAGCTATCCAAATATTAAATTTGCACTAGTTAAGG 1541651
1541652GGATCACCTCCACATACGTGGAGAAAATGAAGAATTTTATCTTCTAGGTGGCTTTTTTGTG 1541712
1541713GGATCACCTCCACATACGTGGAGAAAATAGAAATATTTGATTTTGATAGTGAAAAAGAATA 1541773
1541774GGATCACCTCCACATACGTGGAGAAAATTCAAGATCAACCATTCATTTGCCACGCAAATCG 1541834
1541835GGATCACCTCCACATACGTGGAGAAAATTATTTTCTGGTGTGAAAAATGCTGATGATATTG 1541895
1541896GGATCACCTCCACATACGTGGAGAAAACCCAAGATATAATTAAAAGAAAATATCGTAGTCA 1541956
1541957GGATCACCTCCACATACGTGGAGAAAACTTTGATTTGAGTTAAGTACCGGTGCATCAATGA 1542017
1542018GGATCACCTCCACATACGTGGAGAAAACTCTTTAATGTGACCAAAAGCGCTCGTAGCAGCA 1542078
1542079GGATCACCTCCACATACGTGGAGAAAACGGACGCAAAAGGGCAGAAAGCTAATTTATGACG 1542139
1542140GGATCACCTCCACATACGTGGAGAAAACTTGCTATGTCCGCTCTTGCTTGCATTGCAGTCA 1542200
1542201GGATCACCTCCATATACGTGGAGAAAACCCACGCCACATATTGTGTGCGGAATAGCCTAAG 1542261
1542262GGATCACCTCCACATACGTGGAGAAAACTCTGCCAAAATAGTAGCCGAATCTGGAAAATCA 1542322
1542323GGATCACCTCCACATACGTGGAGAAAACAAAGTGTCACAAAACTAGCACCTTTCATTAAAA 1542383
1542384GGATCACCTCCACATACGTGGAGAAAACAGAGTTTAGTCGTCGCAATGTGTGTCTCAATGA 1542444
1542445GGATCACCTCCACATACGTGGAGAAAACTAATACGTAGGTGGCAAGCGTTGTCCGGATTTA 1542505
1542506GGATCACCTCCACATACGTGGAGAAAACATAAAAATAAGAGGAAACCACCGTTTTCTCTTA 1542566
1542567GGATCACCTCCACATACGTGGAGAAAAC1542594
Left flanking sequence : Till position 1540614 (length bp)
ATTAGGGACTTTTTCTTGTGATCTTTCCTTCACTGCGTTAATGTAGCTCCACTTTTTTGGAGAAAATCTT
GCCCAATTATTTTAAAAATATTGTGCTTCA
Right flanking sequence : From position 1542594 (length bp)
ACTAAAGGAATCCCATCGTTAAGCTATTTTAAATTTACTAAAAAGCAAAATTTCTTTAGTTTGCATTTCC
CCAACCAAATCATCGACACAATTATATCAA

Print the CRISPR sequence : From position bp To position bp