Institut de Génétique et Microbiologie

CRISPR details


Home About CRISPRs News FAQs Help Contact Us Examples IGM
Université Paris Sud

Navigation


Other Tools


GPMS Links

NC_022777_3                                                                                                                 top


Strain : Clostridium tetani 12124569 RefSeq :NC_022777 (chromosome circular)
CRISPR id : NC_022777_3
DR consensus (30 bp) : ATTTAAATACAACTCTTGTTATTGTTCAACNumber of repetitions :5
Begin Position : 1573835 End Position : 1574124

1573835TATTAAATACAACTCTTATTATTGTTCAACAGATAAATGAATTGTTTAGTTACTTAGAGGAAGGCA 1573900
1573901ATTTAAATACAACTCTTGTTATTGTTCAACGCTTAGGCTAGGAGCTACCTCTTTTTTTATTTTT 1573964
1573965ATTTAAATACAACTCTTGTTATTGTTCAACGTTTTGCAGAGGTTCGAGAAAAACTTAAATATTA 1574028
1574029ATTTAAATACAACTCTTGTTATTGTTCAACTGGTGCTAAATTAACAACTGTTAATCCAAATATAAA 1574094
1574095ATTTAAATACAACTCTTGTTATTGTTCAAC1574124
Left flanking sequence : Till position 1573835 (length bp)
TACAATATTATTATAAAGGAGTTTTTTTGAAATTAAGAATTGGCAGTAAATTCAAGTACCACATTTTTCC
ACTTCCTGTTTTTAATAGTTTCGCTTAGTT
Right flanking sequence : From position 1574124 (length bp)
CACTGTAAAATCAAGGTTTCTTAAAATTAAGAATATCATAAACCCATTGATATTTCAAGGTTTCATTAAA
AATTTACCAGGCGATTTAGCTTTTTTAAAA

Print the CRISPR sequence : From position bp To position bp