Institut de Génétique et Microbiologie

CRISPR details


Home About CRISPRs News FAQs Help Contact Us Examples IGM
Université Paris Sud

Navigation


Other Tools


GPMS Links

NC_022900_3                                                                                                                 top


Strain : Zymomonas mobilis subsp. mobilis str. CP4 = NRRL B-14023 RefSeq :NC_022900 (chromosome circular)
CRISPR id : NC_022900_3
DR consensus (28 bp) : TTTCTAAGCTGCCTGTGCGGCAGTGAACNumber of repetitions :6
Begin Position : 1794552 End Position : 1794880

1794552AGTACAATCTACCTATGCGGCAGTGAACGCGTGTCTTCGATAATAACTCTGCGACGATCA 1794611
1794612TTTCTAAGCTGCCTGTGCGGCAGTGAACCGACAGTCGGGCCGGATACCATGATCCGAGTA 1794671
1794672TTTCTAAGCTGCCTGTGCGGCAGTGAACAAGGTAATATTATCGTCACTGACAAGCAAGGT 1794731
1794732TTTCTAAGCTGCCTGTGCGGCAGTGAACTCTTGTGACATTGCTGGCTTTGCTTGAGCATT 1794791
1794792TTTCTAAGCTGCCTGTGCGGCAGTGAACGCCAATTTTTCAGCATAACGTCGCAGCTCAACA 1794852
1794853TTTCTAAGCTGCCTGTGCGGCAGTGAAC1794880
Left flanking sequence : Till position 1794552 (length bp)
GAAAACAGAGAAGAAAAAGAAGTAACAGCGACATATTTTGAGAACAGAATAGCCTTCGATAAAACATTCC
CCAACCATGAAACAAAACAACACTTAAATA
Right flanking sequence : From position 1794880 (length bp)
TAGAGTAAATAATTAAAAACTCCCCTAAATGAAAGGAATATCGGGCAAAAATAGCCAAATAACCCTAAAA
ATAGAGCCTATTTTTAACCTATTGATTTTA

Print the CRISPR sequence : From position bp To position bp