Institut de Génétique et Microbiologie

CRISPR details


Home About CRISPRs News FAQs Help Contact Us Examples IGM
Université Paris Sud

Navigation


Other Tools


GPMS Links

NC_023151_4                                                                                                                 top


Strain : Thermotoga maritima MSB8 RefSeq :NC_023151 (chromosome circular)
CRISPR id : NC_023151_4
DR consensus (30 bp) : GTTTCCATACCTCTAAGGAATTATTGAAACNumber of repetitions :42
Begin Position : 942517 End Position : 945276

942517TTTTTCGTACATCTAAGGAAGTATTGAAACAAACTATTAGATTTTCTTAGCGAAAGAATGTCTTA 942581
942582GTTTCCATACCTCTAAGGAAGTATTGAAACAACAACATTTATGAATACAAGATCGTCGTCCAACT 942646
942647GTTTCCATACCTCTAAGGAATTATTGAAACTGAGAGAATTTGTTCACGTTTTGGAGCGTATGCTTTA 942713
942714GTTTCCATACCTCTAAGGAAGTATTGAAACAGGTGTTTGACAACACGAAACAATGGGAAGACATCA 942779
942780GTTTCCATACCTCTAAGGAACTATTGAAACAAATTAGAGGCAAAGAGGTTGTAATGGATGAATGGT 942845
942846GTTTCCATACCTCTAAGGAACTATTGAAACTGAGTTCCCCTATCCATTCAGTATCATCCTCCCCTTG 942912
942913GTTTCCATACCTCTAAGGAATTATTGAAACAGGAGGTGATAAAACGAAATGGGAAATTTTTCAGCCC 942979
942980GTTTCCATACCTCTAAGGAATTATTGAAACAAAAGCTGGTGGTACTCGAAGCCCTTCGTAGGCTTTT 943046
943047GTTTCCATACCTCTAAGGAATTATTGAAACTGAGAAGAGAATACGCAATATTAGTATGGCTTGAAG 943112
943113GTTTCCATACCTCTAAGGAATTATTGAAACAAACGGACGAACGGTGTCGGCCAAAGTAAGGAGGAT 943178
943179GTTTCCATACCTCTAAGGAATTATTGAAACATAGGCTGGACAGGTGCATAGGCCTCTTCGAGTTCGA 943245
943246GTTTCCATACCTCTAAGGAATTATTGAAACCTGTCGAATCTTATTTTTGCTTTTCCTTGCAATACAT 943312
943313GTTTCCATACCTCTAAGGAATTATTGAAACTATCTCAACCTGTGACTGGCCGGACGGCTAGATCAG 943378
943379GTTTCCATACCTCTAAGGAATTATTGAAACAAACAGATGTCCCCCTAAAGCTTGGCGACATCATCACAA 943447
943448GTTTCCATACCTCTAAGGAATTATTGAAACAGCTCGCACAGACAGAGATACCACAAGCGATCGAG 943512
943513GTTTCCATACCTCTAAGGAATTATTGAAACGTCGTGGATATCTGCATCTCTCTCCTCTGTACTACTC 943579
943580GTTTCCATACCTCTAAGGAATTATTGAAACAGATGTATCCGGATGGAAGTACCAAAGAGTTCGACAA 943646
943647GTTTCCATACCTCTAAGGAATTATTGAAACGTTCATACAAATCTTTCATCGTTCTCGCAACATCGC 943712
943713GTTTCCATACCTCTAAGGAATTATTGAAACGATGAAGACGTACTTCGTGAAGAAGATGCTGGAAAAA 943779
943780GTTTCCATACCTCTAAGGAATTATTGAAACCAATTGCAGGAATATCCTCCACCTCATACGCCTTCACA 943847
943848GTTTCCATACCTCTAAGGAAGTATTGAAACAGAGGTGATCATTTCGAAGAGACGGCAGAGGGAAATAG 943915
943916GTTTCCATACCTCTAAGGAAGTATTGAAACAAAACAAAAACAAAAATATATATATAGAAGATAGTAG 943982
943983GTTTCCATACCTCTAAGGAAGTATTGAAACAAGCACACCTTACCATCTATTCTTTTCATTGTGGAG 944048
944049GTTTCCATACCTCTAAGGAAGTATTGAAACCAATTGAAATTGAGGCGAGGCATCTGAGATTATCGA 944114
944115GTTTCCATACCTCTAAGGAAGTATTGAAACTGAGTTCACGAACGTGCTACAAAGAGTAATAGAAGCA 944181
944182GTTTCCATACCTCTAAGGAAGTATTGAAACTGTTTTGTCATTATCAGAAGAAGATTTTATACTCAA 944247
944248GTTTCCATACCTCTAAGGAAGTATTGAAACGGAAACGGGCTTGTGATGAGCGTTTGCGGGCGTTTC 944313
944314GTTTCCATACCTCTAAGGAAGTATTGAAACGTTGTTCTAAGTCTTCAAAAGGATTTACAAGTTTA 944378
944379GTTTCCATACCTCTAAGGAAGTATTGAAACAAGGGAACAGAAGGCAAGCAATACCTACGAGATGCGG 944445
944446GTTTCCATACCTCTAAGGAAGTATTGAAACATATAATAAGGAAATATGATTATATCGGATTCGAGA 944511
944512GTTTCCATACCTCTAAGGAAGTATTGAAACAAGCACACCTTACCATCTATTCTTTTCATTGTGGAG 944577
944578GTTTCCATACCTCTAAGGAAGTATTGAAACTAACATCACCACCTTTGCGATTTCTACAACGTATA 944642
944643GTTTCCATACCTCTAAGGAAGTATTGAAACTTGTATGATCGCATGTCTTTGTAAAAGAAATAATCGA 944709
944710GTTTCCATACCTCTAAGGAAGTATTGAAACTTTTCCAGTTGAAGTTGTCTGAGAAAAGGTAAAACTT 944776
944777GTTTCCATACCTCTAAGGAAGTATTGAAACTCAGGGAACACCTCGTGCCTGAACGTGGGCTTGTCGC 944843
944844GTTTCCATACCTCTAAGGAAGTATTGAAACTTTTTATCAACGAGAATATGCAACGTTGATATGGAT 944909
944910GTTTCCATACCTCTAAGGAAGTATTGAAACGAAATTTCGCCAGCAAGTTGCTTGATGCTGGAGTATG 944976
944977GTTTCCATACCTCTAAGGAAGTATTGAAACCGGTGTATATGGATGTTGGAGAGGACAGTGCTCGCAT 945043
945044GTTTCCATACCTCTAAGGAAGTATTGAAACTGGGAAATGTCCCCCGAAGACTGGAAAAGGCTTATAT 945110
945111GTTTCCATACCTCTAAGGAAGTATTGAAACAAACTCTCGACGATGCACAGCAGAACATCTCCGACAGT 945178
945179GTTTCCATACCTCTAAGGAAGTATTGAAACGATTTTGGGTGTGGATGTCCCCGTTAACAGATCACAGA 945246
945247GTTTCCATACCTCTAAGGAAGTATTGAAAC945276
Left flanking sequence : Till position 942517 (length bp)
AGAAGATTTGTAGAGTTTGTGAAAAAGAAGGGAACTTACGTGATCTTTTGATCTGAGAGTCTATAACAAA
AACATCCCCCCACTCATGTGGGGGTTATTT
Right flanking sequence : From position 945276 (length bp)
CCGTTGAGTTCAAGAGAAATTATACCACAAACACACTCTGAAAGCAAGATGTTTTTTGACCTTCCATATC
CTTCCTTTCCATAAACCATTCTAACACACA

Print the CRISPR sequence : From position bp To position bp