Institut de Génétique et Microbiologie

CRISPR details


Home About CRISPRs News FAQs Help Contact Us Examples IGM
Université Paris Sud

Navigation


Other Tools


GPMS Links

NC_023151_7                                                                                                                 top


Strain : Thermotoga maritima MSB8 RefSeq :NC_023151 (chromosome circular)
CRISPR id : NC_023151_7
DR consensus (30 bp) : GTTTCCATACCTCTAAGGAATTATTGAAACNumber of repetitions :9
Begin Position : 1294777 End Position : 1295339

1294777GTTCTTGTACCTCTGAAGACGCATTGAAACTGGCTCAATATCGTGGACCACGACTACAGGGAGGAGC 1294843
1294844GTTTCCATACCTCTAAGGAATTATTGAAACTGTCGGCGTATTCGAAAAGGTCGTAGTCTCCTCTGA 1294909
1294910GTTTCCATACCTCTAAGGAAGTATTGAAACGACGAAGGATTCGAGCTTTTCGTACAAGAGCAATTC 1294975
1294976GTTTCCATACCTCTAAGGAAGTATTGAAACGTATGATATGTTCCGCAAACTACAACAAGAAGTCCT 1295041
1295042GTTTCCATACCTCTAAGGAAGTATTGAAACTTAGAAGCCGTTTCTAACCTATAAGATTAGAAAGAT 1295107
1295108GTTTCCATACCTCTAAGGAAGTATTGAAACTCAATGCGTGTGCGGAAAACGATTTTGCCGTCAGG 1295172
1295173GTTTCCATACCTCTAAGGAAGTATTGAAACGGACAATTTGAAGGTTTGAGGGAGGGATGAGTATGA 1295238
1295239GTTTCCATACCTCTAAGGAAGTATTGAAACGGAAGATCCTCGCTTAACAATCCAGAAAGCAGGGGAACTGA 1295309
1295310GTTTCCATACCTCTAAGGAAGTATTGAAAC1295339
Left flanking sequence : Till position 1294777 (length bp)
TTACATTCAAAATCTGAAAATTCGCAAATAGAACTAAATACACCCAAAAATAAAAAAACAGGGGTATTAA
TCCCTGCTTTTCTCTTTTTATCGAATTTTT
Right flanking sequence : From position 1295339 (length bp)
CCGTTGAGTTCAAAAGAAATTATACCACAAACACACTCTGAAAGCAAGATGTTTTTTGACCTTCCATATC
CTCCCTTTCCATAAACCATTCTAACACACA

Print the CRISPR sequence : From position bp To position bp