Institut de Génétique et Microbiologie

CRISPR details


Home About CRISPRs News FAQs Help Contact Us Examples IGM
Université Paris Sud

Navigation


Other Tools


GPMS Links

NZ_AAQW01000001_1                                                                                                                 top


Strain : Pseudomonas aeruginosa PACS2 GCF_000168335 RefSeq :NZ_AAQW01000001 (chromosome circular)
CRISPR id : NZ_AAQW01000001_1
DR consensus (28 bp) : GTTCACTGCCGTGTAGGCAGCTAAGAAANumber of repetitions :8
Begin Position : 3281185 End Position : 3281632

3281185GTTCACTGCCGTGTAGGCAGCTAAGAAATTCACGATCCGTAAGAAGGCCTCGAAGATTTT3281244
3281245GTTCACTGCCGTGTAGGCAGCTAAGAAAAACTTCCGGCCAGGCCGAGGGCGACACTTACA3281304
3281305GTTCACTGCCGTGTAGGCAGCTAAGAAACGTCCAGAACGTCACACGCTCGCCGTCGATGT3281364
3281365GTTCACTGCCGTGTAGGCAGCTAAGAAAAACCGGAGCCTTCGGGCCGCGTTGGGATCCAC3281424
3281425GTTCACTGCCGTGTAGGCAGCTAAGAAATTGACTGCTGGGGCCTGACGCTCATCGCGCGG3281484
3281485GTTCACTGCCGTGTAGGCAGCTAAGAAAGCGACCCTGGCCAGGGCGGCGTCGCGCTCTGC3281544
3281545GTTCACTGCCGTGTAGGCAGCTAAGAAATTGAGCACAACCGGCTGAGCCAGCTGGTTGTC3281604
3281605GTTCACTGCCGTGTAGGCAGCTAAGAAA3281632
Left flanking sequence : Till position 3281185 (length bp)
TATAAATCAGCAAGTTACGAGACCTCGAAAAAAGAGGGTTTCTGGCGGGAAAAACTCGGTATTTCTTTTT
CCTTCAAATGGTTATAGGTTTTCGGAGCTA
Right flanking sequence : From position 3281632 (length bp)
CTCGAACCCACCTCGGCCACAACAGCCGCCGGGTTCGCTGCCGTCTAGGCAGAACCACCCTCCCCATCCC
ACTACCAAACATCCGAATATAAAGTTCCTA

Print the CRISPR sequence : From position bp To position bp