Institut de Génétique et Microbiologie

CRISPR details


Home About CRISPRs News FAQs Help Contact Us Examples IGM
Université Paris Sud

Navigation


Other Tools


GPMS Links

NZ_AFRY01000001_3                                                                                                                 top


Strain : Streptococcus pyogenes HKU QMH11M0907901 GCF_000275625 RefSeq :NZ_AFRY01000001 (chromosome circular)
CRISPR id : NZ_AFRY01000001_3
DR consensus (36 bp) : GTTTTGGGACCATTCAAAACAGCATAGCTCTAAAACNumber of repetitions :3
Begin Position : 1117857 End Position : 1118025

1117857GAATGGAGACCATTCAAAACAGCATAGCTCTAAAACGTCAAACTCAATTTTTTGTCTAGCTCTATT1117922
1117923GTTTTGGGACCATTCAAAACAGCATAGCTCTAAAACATAACCTAAGCGTTGGATGTTGTGGTCAATC1117989
1117990GTTTTGGGACCATTCAAAACAGCATAGCTCTAAAAC1118025
Left flanking sequence : Till position 1117857 (length bp)
CTTTTGCCTATTATAACATGAAAACGCTTTAACAGAAAGAATAGAAAGGTATCCGACTGCTGGTATTAAC
CCTCTTTCTCAAGTTATCATCGGCAATGTT
Right flanking sequence : From position 1118025 (length bp)
CTCGTAGACTATTTTTGTCTAAAAAATTTCGTAATCGCACTATTTGTCTCAGCTAGACTTCAGTCTTGAA
AAGCCCCTGTATTACTGCATTTATTAAGAG

Print the CRISPR sequence : From position bp To position bp