Institut de Génétique et Microbiologie

CRISPR details


Home About CRISPRs News FAQs Help Contact Us Examples IGM
Université Paris Sud

Navigation


Other Tools


GPMS Links

NZ_AHJK01000001_2                                                                                                                 top


Strain : Sulfolobus islandicus M.16.2 GCF_000245095 RefSeq :NZ_AHJK01000001 (chromosome circular)
CRISPR id : NZ_AHJK01000001_2
DR consensus (24 bp) : GATAATCTACTATAGAATTGAAAGNumber of repetitions :108
Begin Position : 910343 End Position : 917168

910343GATAATCTACTATAGAATTGAAAGCTGATATACTATCCTCCGGCTTAACATAGTATATTATAACAA910408
910409GATAATCTACTATAGAATTGAAAGTAGTCCACGAGTACGGTGTTTCAGGATTTTCTACACAA910470
910471GATAATCTACTATAGAATTGAAAGTGTAAACGCGTATGTTACCCTTCACGCTCACGAAGTTTA910533
910534GATAATCTACTATAGAATTGAAAGTGTAAATTCGAGTGCATCAGGATATCCGTTGTTATTT910594
910595GATAATCTACTATAGAATTGAAAGACCACTGCTTACCAATCTTCTTATTGCAACCGATCCTAA910657
910658GATAATCTACTATAGAATTGAAAGTAAGACTGAAAATTCTTACAAATGTTCTATGGCATATG910719
910720GATAATCTACTATAGAATTGAAAGAGTATCGGTATGTCTACGCCATATCTCACACTTACTTGAT910783
910784GATAATCTACTATAGAATTGAAAGCATAACAAATTTTCTGTTTGAGTCGTATTATTTGATAG910845
910846GATAATCTACTATAGAATTGAAAGCTCGAAAACCCAACCACTCCCGTTAAACTTTTACTAACT910908
910909GATAATCTACTATAGAATTGAAAGCTGAATTCTCCGCCGTATCTTTCTGCAATATCCTCCAAGT910972
910973GATAATCTACTATAGAATTGAAAGTTCCGTGAAATTATAAAGTTCTGTTACACTACAAATTTA911035
911036GATAATCTACTATAGAATTGAAAGTACATAAAGTTAATCACTATGGATATGGCATCATCTTTA911098
911099GATAATCTACTATAGAATTGAAAGGTAAAAGTACAAATCTACGTATTGACACCAGTATATGC911160
911161GATAATCTACTATAGAATTGAAAGTGAAATTCACCTCTAAAAATCATTGAACTACACTCTTCAT911224
911225GATAATCTACTATAGAATTGAAAGGCCACTCGGAGCTCCCGTTACAAAAAGATCTATCAGTTTAT911289
911290GATAATCTACTATAGAATTGAAAGTATATAAATCCGAAAGTGGGAAAGAGAGAGAAAGATTTATA911354
911355GATAATCTACTATAGAATTGAAAGAGCGCAGATCCCGCCCGCTTGGGCAAAATGGACACACTCGT911419
911420GATAATCTACTATAGAATTGAAAGAGCGTAAGTAGATTGTTATCCAGCACGACGTGATAGATTGA911484
911485GATAATCTACTATAGAATTGAAAGTTATATTATCGAAAATGTCGAAGAACACGTTTAGATCGA911547
911548GATAATCTACTATAGAATTGAAAGAAAGCAAATATAACTTCAGTAATACCTAAATTATTAGAATTAA911614
911615GATAATCTACTATAGAATTGAAAGTTTTTTATCGACTTAGAACCTAGTTGATAACTTTCGAT911676
911677GATAATCTACTATAGAATTGAAAGGCCATGACGTTGCGAGATTGAAGGTGCAAAACGTGAAGATC911741
911742GATAATCTACTATAGAATTGAAAGGTTTACTATATAAAAACTGAAAAAAGTTTAAGGATCAAG911804
911805GATAATCTACTATAGAATTGAAAGTGAGTTATATCGAGGCACATTAACGGGAGTATTGCCAATAAC911870
911871GATAATCTACTATAGAATTGAAAGCAGGAGGTGAGGGGAATGAGCAGTGAAGAGATACCTT911931
911932GATAATCTACTATAGAATTGAAAGTTTCTTATTGACTTAGAACCTAGTTGATAACTTTCGAT911993
911994GATAATCTACTATAGAATTGAAAGTATGTCATTGATGACCATGTAATGGAACGGGTGAGGAAT912056
912057GATAATCTACTATAGAATTGAAAGCCTAGTGTATGGAAAGAAGTTGAGAAATTAGAGCAAG912117
912118GATAATCTACTATAGAATTGAAAGTTTCATTGAAACGATAAGGGGTGGAAAGAGTGACTAAGAT912181
912182GATAATCTACTATAGAATTGAAAGACACCTTACCCATCCCCAACACCAACCCCACCACCTGCAA912245
912246GATAATCTACTATAGAATTGAAAGCGCGACTTATACCTAATGATGCTTATGCGAAATATAGA912307
912308GATAATCTACTATAGAATTGAAAGTACTAGGTGGTTTTGGTTGGATATTAAAATTTATCATAA912370
912371GATAATCTACTATAGAATTGAAAGTTTCCACTGTCAATGATAATCGTCGGCTTTTCTTTCTTC912433
912434GATAATCTACTATAGAATTGAAAGTTTGAAGATAAGTTCTATGGAGTTGCGATAGCATATAG912495
912496GATAATCTACTATAGAATTGAAAGAATATTTTATCAGTTATGATGATAATCAAATGGGTAGATTCA912561
912562GATAATCTACTATAGAATTGAAAGAATAACTTCGATAGTGGTTGCAACACCAGGATTTGTATT912624
912625GATAATCTACTATAGAATTGAAAGATATTGTGTCTGTAACCATTCCATATATAGGTTCCATGT912687
912688GATAATCTACTATAGAATTGAAAGATCTATTTTATTGTTACCTAACATGGTTAAGAAAGTCTTT912751
912752GATAATCTACTATAGAATTGAAAGATGCTGCCCCAGCGTTAGATGGTTATGTGCTGTTTTATAAA912816
912817GATAATCTACTATAGAATTGAAAGTGGTCTGGTCAGCTTTTCATAGGCGTCGCTTTTAACT912877
912878GATAATCTACTATAGAATTGAAAGGATAAAGATTGACTTCTCTTTACACAATAAATATAACTCAGC912943
912944GATAATCTACTATAGAATTGAAAGTTAGCGAAAGCCAAAGCACCAAGAAAAACAATTACTCTCT913007
913008GATAATCTACTATAGAATTGAAAGTTTGATAATGGAGGTATTGTACTTGCACGTAACGATATCGA913072
913073GATAATCTACTATAGAATTGAAAGATTATCAGTACCGAAGGACGGAGCTTTACGGCTTCATCTA913136
913137GATAATCTACTATAGAATTGAAAGAAACTTATAACGCCGTTCTGGTTGTGGATGAAAGGAGCG913199
913200GATAATCTACTATAGAATTGAAAGTCGATAACGGTCTGTGTAAGCGGTTGGATTGTAACA913259
913260GATAATCTACTATAGAATTGAAAGTTTCCTCAGTCATGAGTGGATCACCTCATCCCTTACTATT913323
913324GATAATCTACTATAGAATTGAAAGCAGCAGATATTTCTTGAACAACTCTAACGTCTCCTCATCAAT913389
913390GATAATCTACTATAGAATTGAAAGATCCTCAATAGAAAACTCCCTACCCTGATTTGTTCATC913451
913452GATAATCTACTATAGAATTGAAAGATATCTTATATAATTCTACAATTGAAAAACGGTAATGTG913514
913515GATAATCTACTATAGAATTGAAAGGACACGGATTGGGTTTACCGAGACGAGAGGACAATACTCAAAT913581
913582GATAATCTACTATAGAATTGAAAGGTTGTCTGTTTTACCCCGCTCTCAAATCGGTTAATATGT913644
913645GATAATCTACTATAGAATTGAAAGAAAGTTGAAGACAGAGGAAACCAATACTACATAGAGTTT913707
913708GATAATCTACTATAGAATTGAAAGTTTATATAAGTCCTAGGAACTATCACCCTACCATTTAAAT913771
913772GATAATCTACTATAGAATTGAAAGATATATCTTATATCTCTCAGTTTTACGCACAATTCGTCAATCA913838
913839GATAATCTACTATAGAATTGAAAGAAATTTTTCGATTTCAAAGAAGGCGAAATCACATTATAT913901
913902GATAATCTACTATAGAATTGAAAGTCCTATGTGTTTCTGCCATTCACTCATTGTTTTTCAACCT913965
913966GATAATCTACTATAGAATTGAAAGCTAGCTTCTCCTCTTAATACTCTATCTATATCTCTTCCCAA914030
914031GATAATCTACTATAGAATTGAAAGTAGTCATTTTCAGACCTGGATGGCTAGGAGTTCCCCTCTT914094
914095GATAATCTACTATAGAATTGAAAGCTGGGACAAACTGCGTTAAAGAATCTGCTAAAGAAAGGTGTG914160
914161GATAATCTACTATAGAATTGAAAGCAAGTTCAAATTGAGGAAGTTGAGGTAACTTGAGGTCTATAAT914227
914228GATAATCTACTATAGAATTGAAAGTGTGAAAAGGACAAGGAAGTTTGGTTGGAGAACGGCGATA914291
914292GATAATCTACTATAGAATTGAAAGCTCTTCTATATCTTAGTCCTCATAATTGTACCCGCAG914352
914353GATAATCTACTATAGAATTGAAAGATGTGCATCTTCATCAGTGTATCTAATGTAGGTCTTACCGG914417
914418GATAATCTACTATAGAATTGAAAGCCCGGAACGTTATGACTTGTTACGTCCCCGCCGGTACATTG914482
914483GATAATCTACTATAGAATTGAAAGAAACCTTTATTACAATATATGACATCTGTTCAACAAA914543
914544GATAATCTACTATAGAATTGAAAGATATCATTAAATGCATTTGATAGTAAATTTACTGCATTTTC914608
914609GATAATCTACTATAGAATTGAAAGGTCTGCACATCTTCCATGACGATCATATTACCCTCAATA914671
914672GATAATCTACTATAGAATTGAAAGGACTTCATCGCTACTTTGCTCTATTGCTTTTTGTCTTGT914734
914735GATAATCTACTATAGAATTGAAAGTGGGTTTATATTCGTAAAATACAAACCACCTTGCACATCTTG914800
914801GATAATCTACTATAGAATTGAAAGAAGTATTGCCAACTACGATCTCATTATAAACGGTTATCTCG914865
914866GATAATCTACTATAGAATTGAAAGTATTATCTTTATCTTCTATCACCTCTGCTTTGTTTAGCTT914929
914930GATAATCTACTATAGAATTGAAAGCTCAACTTGGACTTATGAAGACGTTCAAGATTTCGTTTTA914993
914994GATAATCTACTATAGAATTGAAAGCTCGTTCCACCGTTAATCTGTATTACATCAAGAATCTGAA915057
915058GATAATCTACTATAGAATTGAAAGTCTAATATAATTTATAGTGTGGTAGTCGAGGTTGTGTTTAC915122
915123GATAATCTACTATAGAATTGAAAGAACGTTCCCGAACTTGATCCTAGATTTGTCATTTGAATTA915186
915187GATAATCTACTATAGAATTGAAAGCTTTCTCAATAAGTTTAGTCATGATTTCCTTTGGACTA915248
915249GATAATCTACTATAGAATTGAAAGTTTTAAGGAGATGGTTTTATGAAAATTGCCGATAAGGTCAA915313
915314GATAATCTACTATAGAATTGAAAGTGTCGTATTGATTTAGTTCCTAGCTCGTAGTGATCTATA915376
915377GATAATCTACTATAGAATTGAAAGACAAAAGCTATAGAAGGGGCACTCTAAGCATTCGGCATCC915440
915441GATAATCTACTATAGAATTGAAAGGGATTGATAGATTGATAGATAGAGGTTCCCCAAAATGGCCC915505
915506GATAATCTACTATAGAATTGAAAGTTATATTCCTTCATATTAGAATCTTTTATGATACCATT915567
915568GATAATCTACTATAGAATTGAAAGATTATTTATGTTCATACCCAGCCTGGTGGAGATGGGGATGG915632
915633GATAATCTACTATAGAATTGAAAGAACATTGAAGACTATCTAAGTTTTTCGTTAACGGAAGGG915695
915696GATAATCTACTATAGAATTGAAAGACTTTTTAGAAAGAGGAAATGGTTCCCCTTAATACTACGAGA915761
915762GATAATCTACTATAGAATTGAAAGACGCTTACGGCTTAGCTCAGAGTTTCGATACAATCTTCAA915825
915826GATAATCTACTATAGAATTGAAAGTCCAGAGTTCTATTTTTATCTATTTCTTTCAGAAAGTTTA915889
915890GATAATCTACTATAGAATTGAAAGATTTGATAATACTTATTTCTCAATTCAACTTCTAAATAG915952
915953GATAATCTACTATAGAATTGAAAGTAGCATTTCCTATTACTTGTAACACTTGGTGGTTTGCCC916015
916016GATAATCTACTATAGAATTGAAAGAGCTTGCGTTGTTGGCATGGATGACCTATACGCCGAAA916077
916078GATAATCTACTATAGAATTGAAAGAATGGGATGAACGTCAGTATACGAATAGGTGCACCTTTG916140
916141GATAATCTACTATAGAATTGAAGTTTATGCGAGAAAAGTTTTCCAAAGATGTGGGTTTAAA916201
916202GATAATCTACTATAGAATTGAAAGGTTTCTAAAAATCAAGTAAAAGAAGTGATCGGGCGTATA916264
916265GATAATCTACTATAGAATTGAAAGCATTATAGACATTACAAATCCCAATTCTGGAAATATAG916326
916327GATAATCTACTATAGAATTGAAAGGGTAAATTGATCGATATGAAATATAATATACAAAATAAT916389
916390GATAATCTACTATAGAATTGAAAGACACGTGAAAATCTTTTGAATGCGTACAAGGTTTACATTAA916454
916455GATAATCTACTATAGAATTGAAAGTGATGAAATAGATCCTGTTGCTCTCGCAGCAGTCTTATT916517
916518GATAATCTACTATAGAATTGAAAGAATTATTTCAGATTTCAATACTCCCCGCTTTACGAGTT916579
916580GATAATCTACTATAGAATTGAAAGATACAATATATGTTATAACTAATATATAAGCTTTTCGCTT916643
916644GATAATCTACTATAGAATTGAAAGAAAGCTTCTTGAAAAGTTAAGTCATGCGTAATTTTTAA916705
916706GATAATCTACTATAGAATTGAAAGTTACAGTTATTGAAATCAATAGCGAGAGACAAAAACTA916767
916768GATAATCTACTATAGAATTGAAAGTGGACACTGATATAATAACGCCCCCGTAGCTTCATCTCTTTGC916834
916835GATAATCTACTATAGAATTGAAAGATATTTCTTCCCTTTTTGTTTAAAAACTTGTGATTTG916895
916896GATAATCTACTATAGAATTGAAAGACCAAGGATCAGATTATTTTACTAAAATCTCTTACAAAT916958
916959GATAATCTACTATAGAATTGAAAGTATTATTACTGGTCTTGAAGTAGCTAGTTGCTTTACTGC917021
917022GATAATCTACTATAGAATTGAAAGCCGACAATTACTGCTGGTCAGACACCAATTCAATAT917081
917082GATAATCTACTATAGAATTGAAAGATGTAATAATCATCTCCTCTCCCGCCAAACGATAAATGA917144
917145GATAATCTACTATAGAATTGAAAT917168
Left flanking sequence : Till position 910343 (length bp)
AGTGAAAGAATGAGGAGAAAAATTGAAAAGATAATACAGAGTAAAGCTTATAAATAACGAAGAGAGAACA
AGATATTAGATAAAAGTTAATAAACCCTCA
Right flanking sequence : From position 917168 (length bp)
ACTATAATGTAAGTTGGATTTTGTAAGTAGAGTCTTTATTTACAATAGTTACAATGGAGTAAGAGGACTA
GTTTTAGCTTAAGATGTTGAAAATGAGCGA

Print the CRISPR sequence : From position bp To position bp