Institut de Génétique et Microbiologie

CRISPR details


Home About CRISPRs News FAQs Help Contact Us Examples IGM
Université Paris Sud

Navigation


Other Tools


GPMS Links

NZ_AP017320_8                                                                                                                 top


Strain : Staphylococcus aureus GCF_001548415 RefSeq :NZ_AP017320 (chromosome circular)
CRISPR id : NZ_AP017320_8
DR consensus (25 bp) : TCTATGTTGGGGCCCCGCCAACTTGNumber of repetitions :2
Begin Position : 2379337 End Position : 2379417

2379337TCTATGTTGGGGCCCCGCCAACTTGCACATTATTGTAAGCTGACTTTCTGTCAGCT2379392
2379393TCTGTGTTGGGGCCCCGCCAACTTG2379417
Left flanking sequence : Till position 2379337 (length bp)
ATGTAGTGATTTTTGGGAGTGGGACAGAAATAACATTTTCACAAAATTTATTTCGTTGATCCCCAACTTG
CATTGTCTGTAGAATTTCTTTTTGAAATTC
Right flanking sequence : From position 2379417 (length bp)
TAAAAACTTTAAAAACGATCATTTCTATTAAATCTGGCATAGATATGACCGTTTTTACTTTAATAAATAA
TATTGTATTTTAGGGTTCTTCATCTTTTAT

Print the CRISPR sequence : From position bp To position bp