Institut de Génétique et Microbiologie

CRISPR details


Home About CRISPRs News FAQs Help Contact Us Examples IGM
Université Paris Sud

Navigation


Other Tools


GPMS Links

NZ_CP003709_3                                                                                                                 top


Strain : Zymomonas mobilis subsp. mobilis NRRL B-12526 GCF_000576125 RefSeq :NZ_CP003709 (chromosome circular)
CRISPR id : NZ_CP003709_3
DR consensus (28 bp) : TTTCTAAGCTGCCTGTGCGGCAGTGAACNumber of repetitions :6
Begin Position : 1807530 End Position : 1807858

1807530AGTACAATCTACCTATGCGGCAGTGAACGCGTGTCTTCGATAATAACTCTGCGACGATCA1807589
1807590TTTCTAAGCTGCCTGTGCGGCAGTGAACCGACAGTCGGGCCGGATACCATGATCCGAGTA1807649
1807650TTTCTAAGCTGCCTGTGCGGCAGTGAACAAGGTAATATTATCGTCACTGACAAGCAAGGT1807709
1807710TTTCTAAGCTGCCTGTGCGGCAGTGAACTCTTGTGACATTGCTGGCTTTGCTTGAGCATT1807769
1807770TTTCTAAGCTGCCTGTGCGGCAGTGAACGCCAATTTTTCAGCATAACGTCGCAGCTCAACA1807830
1807831TTTCTAAGCTGCCTGTGCGGCAGTGAAC1807858
Left flanking sequence : Till position 1807530 (length bp)
GAAAACAGAGAAGAAAAAGAAGTAACAGCGACATATTTTGAGAACAGAATAGCCTTCGATAAAACATTCC
CCAACCATGAAACAAAACAACACTTAAATA
Right flanking sequence : From position 1807858 (length bp)
TAGAGTAAATAATTAAAAACTCCCCTAAATGAAAGGAATATCGGGCAAAAATAGCCAAATAACCCTAAAA
ATAGAGCCTATTTTTAACCTATTGATTTTA

Print the CRISPR sequence : From position bp To position bp