Institut de Génétique et Microbiologie

CRISPR details


Home About CRISPRs News FAQs Help Contact Us Examples IGM
Université Paris Sud

Navigation


Other Tools


GPMS Links

NZ_CP005930_6                                                                                                                 top


Strain : Escherichia coli APEC IMT5155 GCF_000813165 RefSeq :NZ_CP005930 (chromosome circular)
CRISPR id : NZ_CP005930_6
DR consensus (28 bp) : GTTCACTGCCGTACAGGCAGCTTAGAAANumber of repetitions :6
Begin Position : 3856570 End Position : 3856898

3856570GTTCACTGCCGTACAGGCAGCTTAGAAATGGATTCCAAACCGCCCACCAACAAAAACAGGT3856630
3856631GTTCACTGCCGTACAGGCAGCTTAGAAAGATACGATCGAATTTAGTCACTGAATACCCCC3856690
3856691GTTCACTGCCGTACAGGCAGCTTAGAAATGTGGCGCTGATGCGTCTGGGCGTCTTTGTAC3856750
3856751GTTCACTGCCGTACAGGCAGCTTAGAAAGCGCGCAGTGCCTGATAATCAATTTTGCTCAT3856810
3856811GTTCACTGCCGTACAGGCAGCTTAGAAAGAATATTTTGGAAAAATAGCTATCAATCCGGG3856870
3856871GTTCACTGCCGTACAGGCAGTCTTCAAA3856898
Left flanking sequence : Till position 3856570 (length bp)
TGATTTTCTTATTGCTATTTTGAAGTCTGGAAAAAGGGTTTGAATCTGCGATTTTGTAAGTTTTAACAGT
AAATCAATCGGATAGTCTGCTATTATTCCA
Right flanking sequence : From position 3856898 (length bp)
CTCAACACTCCATCCTCTAATATTTATTCCCCATAACTCATAGACGCAAAAAAGGCCGGTTAAACCGACC
TTTTACTCATTCTTTCTCTTCGCCCATCAG

Print the CRISPR sequence : From position bp To position bp