Institut de Génétique et Microbiologie

CRISPR details


Home About CRISPRs News FAQs Help Contact Us Examples IGM
Université Paris Sud

Navigation


Other Tools


GPMS Links

NZ_CP006577_1                                                                                                                 top


Strain : Archaeoglobus fulgidus DSM 8774 GCF_000734035 RefSeq :NZ_CP006577 (chromosome circular)
CRISPR id : NZ_CP006577_1
DR consensus (30 bp) : GTTGAAATCAGACCAAAATGGGATTGAAAGNumber of repetitions :81
Begin Position : 148 End Position : 5637

148GTTGAAATCAGACCAAAATGGGATTGAAAGAATCATTGTATCTGACAAAGGTTGTATATATCTCCTGTA216
217GTTGAAATCAGACCAAAATGGGATTGAAAGATATTTGTTCATATAGCAGATGATGAAAGCATTGCAAA284
285GTTGAAATCAGACCAAAATGGGATTGAAAGACTTATATATTTTTCCTCATTCACACCAAATGTCCA350
351GTTGAAATCAGACCAAAATGGGATTGAAAGCTTTTTTAACTCTCCCATAACTCTGTCAAAATGCATCTCCTTAAA425
426GTTGAAATCAGACCAAAATGGGATTGAAAGTATTTATCTTCCCTGAACCTCTTGAGAAACTCCTTA491
492GTTGAAATCAGACCAAAATGGGATTGAAAGTTGTAGTCGTCCCACTTACTGTCAAATCACCCAAAAC558
559GTTGAAATCAGACCAAAATGGGATTGAAAGATTGATGACAATGTTGATGATGGGTTCAGGACAGTGGA626
627GTTGAAATCAGACCAAAATGGGATTGAAAGAACACTTCTGTCCAACTCATCAAAAAACATCCACTTGTTAT697
698GTTGAAATCAGACCAAAATGGGATTGAAAGCTAACTACCTCTGTGCATGCCCTCTTATCCCTTGCATAAT767
768GTTGAAATCAGACCAAAATGGGATTGAAAGTCCTTTTCAAAACCTTAGCCAAAAAATACGGAGCAGA834
835GTTGAAATCAGACCAAAATGGGATTGAAAGACAACTCCAAAACCAAAACCATCGACCTCAAGACAC900
901GTTGAAATCAGACCAAAATGGGATTGAAAGGATAAATGTTTTTGCGGTGGAAGAAGTCCACTGCC965
966GTTGAAATCAGACCAAAATGGGATTGAAAGCTTTCTATAACCGTTTACGTCGATAAGCGTATCTTTGCCG1035
1036GTTGAAATCAGACCAAAATGGGATTGAAAGAACTCTTAGCCTGTGACGGCGTTATTGTTGCGGTTCT1102
1103GTTGAAATCAGACCAAAATGGGATTGAAAGAACTCAACCCTAATTCTCAACCTATTTTGGGGGTGA1168
1169GTTGAAATCAGACCAAAATGGGATTGAAAGTAAAATTCATGTAGTACTCTTCGATTACTTTGTGTAGT1236
1237GTTGAAATCAGACCAAAATGGGATTGAAAGAACTCTTTCCCCGCTCCTCCGGCTTCTCAACTTCCATC1304
1305GTTGAAATCAGACCAAAATGGGATTGAAAGATTGAAGGCTCTGGCACGGTGGCAATTGAGATTCCA1370
1371GTTGAAATCAGACCAAAATGGGATTGAAAGAAAGAACGACAACGGAGGAATTAATGAGTCAATATGA1437
1438GTTGAAATCAGACCAAAATGGGATTGAAAGCGGCACAGCTTGATTCTCGAAGTTGGTCACGTATTCGT1505
1506GTTGAAATCAGACCAAAATGGGATTGAAAGTGTTACAGTGCCGTCTTGCAGGATGAAGGCTTTATCAAGCT1576
1577GTTGAAATCAGACCAAAATGGGATTGAAAGGAGGAAATCAACATTGAAGCCAGAAAACCAGTTCCT1642
1643GTTGAAATCAGACCAAAATGGGATTGAAAGCCTATTGGCAGCATACCTCTTGGATACTACTCTGCAGG1710
1711GTTGAAATCAGACCAAAATGGGATTGAAAGGGCTCCGTTTTGAATAACCACTTCCCTAATCTGTGTC1777
1778GTTGAAATCAGACCAAAATGGGATTGAAAGATCGACGTACGCAAAATCAGACCTCTGAAGGCTCGACG1845
1846GTTGAAATCAGACCAAAATGGGATTGAAAGGTTGAAAGACTGGCAAAGAGTCCAGGAATATGGGAAACTCT1916
1917GTTGAAATCAGACCAAAATGGGATTGAAAGCTCTCCCATGGACACAACCGCATACTCCGAGAAGGTAA1984
1985GTTGAAATCAGACCAAAATGGGATTGAAAGCGTCTTTTCGCTCCTGGCATTCTGGCTTTTCGCCA2049
2050GTTGAAATCAGACCAAAATGGGATTGAAAGGTGTTGCACCACTTTCGAAGAGTGTGAACGGAAACAT2116
2117GTTGAAATCAGACCAAAATGGGATTGAAAGTGGTAAAAATCGAAGAGGTTTGATTGTTCTGGGAGTTT2184
2185GTTGAAATCAGACCAAAATGGGATTGAAAGGGTTGTAGGATGGAGCGAGGATGAACTGAATCGAGCTTGGATGA2258
2259GTTGAAATCAGACCAAAATGGGATTGAAAGATCAAACTCTGTCATATTCTCACCTTAATATATGTC2324
2325GTTGAAATCAGACCAAAATGGGATTGAAAGTGTAGTAGCTTGTTGGTCTCGTTGTTCTTGATGGGGATT2393
2394GTTGAAATCAGACCAAAATGGGATTGAAAGGAGGACTACAGGGTCTTTTGGATGGGCCACAGGGGTG2460
2461GTTGAAATCAGACCAAAATGGGATTGAAAGTGTTTCTTGAGCACGCTTACGTAGTGCTCTATCCTGT2527
2528GTTGAAATCAGACCAAAATGGGATTGAAAGTGAGCTGCTCACCCTCACTTTAAACCCTCCCGTAATCCAG2597
2598GTTGAAATCAGACCAAAATGGGATTGAAAGATGGACGGAAACGAGTTCCAGCAGTTCGTAGTTGATA2664
2665GTTGAAATCAGACCAAAATGGGATTGAAAGCTTTAATTGCCCATCTGTCTTTTTTCTTCAATGCGTC2731
2732GTTGAAATCAGACCAAAATGGGATTGAAAGGTTGTTGCGAACGGCAATAACCTTGACATCTATGCCGT2799
2800GTTGAAATCAGACCAAAATGGGATTGAAAGAGAAAGTAAATATTGCTTGGGTCTTGGAAAAGTAACGTA2868
2869GTTGAAATCAGACCAAAATGGGATTGAAAGATCTCAATTTCAAGCTTTTGGTTACTGAAATTGCTG2934
2935GTTGAAATCAGACCAAAATGGGATTGAAAGGTAGCTTCTTGTTCATTTACTCACCATCCCATAGCCT3001
3002GTTGAAATCAGACCAAAATGGGATTGAAAGTTTCTTTTTCCTGCCCCTCGGGATTGCAACAGCTGTTG3069
3070GTTGAAATCAGACCAAAATGGGATTGAAAGTGCATATTGCACAAACCAGCTTAGAACGCTTACCTGAT3137
3138GTTGAAATCAGACCAAAATGGGATTGAAAGCGTTTCCTTGTAAACTGAGTCCCTCTCGGAGATCTTCT3205
3206GTTGAAATCAGACCAAAATGGGATTGAAAGTACTAAGTCTCGCATCCTCAACCCTCGCAGCCATCGCT3273
3274GTTGAAATCAGACCAAAATGGGATTGAAAGACAACTTTTTTGGACATTCACATCACCCCGGACAAATCAAC3344
3345GTTGAAATCAGACCAAAATGGGATTGAAAGTTTGTCGGCGGTGCTATTGTTGCAGGCATAGGGCTTT3411
3412GTTGAAATCAGACCAAAATGGGATTGAAAGTGGGGATTTTGACTGGCTCGGGGTCGTCGAGGTAGG3477
3478GTTGAAATCAGACCAAAATGGGATTGAAAGGTCATATTCAGCTGCTCCAAAACAGGCCTGAAAGCAG3544
3545GTTGAAATCAGACCAAAATGGGATTGAAAGATAGCTCTCTGTAACTCACTTCTTCCCCATACCATGTTTCTA3616
3617GTTGAAATCAGACCAAAATGGGATTGAAAGAGCATCTTCGTCTTCTTTATCCTCTTCAGGAGCTCTAA3684
3685GTTGAAATCAGACCAAAATGGGATTGAAAGGAAGTTTGCGTTTGTTCCAGAAGTTTGTAGAGTGCCA3751
3752GTTGAAATCAGACCAAAATGGGATTGAAAGAATGCTAATCGGATTCTCTGGTCCATCTGCAAGTGGCA3819
3820GTTGAAATCAGACCAAAATGGGATTGAAAGTGCTTCATCTTTCTCCAACACTTCTACAATCTTGACT3886
3887GTTGAAATCAGACCAAAATGGGATTGAAAGAAGACTACGACTCTTGGTAATCCATCGTTGCCTCTAATC3955
3956GTTGAAATCAGACCAAAATGGGATTGAAAGGGAACCCCGTAACTGGCTGCCTTCACGGCTGCGATTACTGCTAC4029
4030GTTGAAATCAGACCAAAATGGGATTGAAAGATCAAGAGCCCATGCCGTCAGAGAATGCGTTGAGGAGT4097
4098GTTGAAATCAGACCAAAATGGGATTGAAAGTCTGATTTTTCGGCAACAACAAACCTGAACTCAGAATTGC4167
4168GTTGAAATCAGACCAAAATGGGATTGAAAGCCTTATCTCATCCTCAGCACCATAAGGCATTTGACCCTT4236
4237GTTGAAATCAGACCAAAATGGGATTGAAAGTTTCTTCTTTTGATGTATAATCTGAAGACTCAGACGATT4305
4306GTTGAAATCAGACCAAAATGGGATTGAAAGCGAGACATTAACACAATTTATTGGGCATGTCCTGACGG4373
4374GTTGAAATCAGACCAAAATGGGATTGAAAGGCAGACGACGTACACTACTGGGGCGTTGTCAAGGAACA4441
4442GTTGAAATCAGACCAAAATGGGATTGAAAGTAAGAACATCTCATAAACTTGTGTTGGACTCGGTAGCTCCCAA4514
4515GTTGAAATCAGACCAAAATGGGATTGAAAGATAAAGGGCTTTTCTTGCCATAATTCTATAGCTCTCGC4582
4583GTTGAAATCAGACCAAAATGGGATTGAAAGACGAACAACTATCTCTGCTTGGTGAAAACTTATCTGAG4650
4651GTTGAAATCAGACCAAAATGGGATTGAAAGAGCGTAACCACCAACTCCAACTCCAGCTCCCAATGCTGC4719
4720GTTGAAATCAGACCAAAATGGGATTGAAAGTCAGGTCTGCGATAATCATCTGGCCGCTCGTCCAAT4785
4786GTTGAAATCAGACCAAAATGGGATTGAAAGCAGAACTCTCCCAACGAGGCTCTCGGCAAACTCAGG4851
4852GTTGAAATCAGACCAAAATGGGATTGAAAGATCGTCTTCTGGAACGAATGCATCTGCAGGAATGTAAAAA4921
4922GTTGAAATCAGACCAAAATGGGATTGAAAGTTTGATTGAGTGGGTTAAAGGCCTAAATACGGGCTACA4989
4990GTTGAAATCAGACCAAAATGGGATTGAAAGTCTGGAAGTCCCTCGACCTCAGCCCCATTCAGGCATGG5057
5058GTTGAAATCAGACCAAAATGGGATTGAAAGTGGGGATTTTGACTGGCTCTGGGTCGTCGAGGTAGGGG5125
5126GTTGAAATCAGACCAAAATGGGATTGAAAGCGATTTCAGGCCTAAAAACGTCTCTTACTCCAAACCTTGTT5196
5197GTTGAAATCAGACCAAAATGGGATTGAAAGGCTTGAAAATGAAGTCGATGGGGTCCTTAGCCTGGGCT5264
5265GTTGAAATCAGACCAAAATGGGATTGAAAGGTCTACAGCCTTATAGATGTAGGCAAGCCACTCAACAA5332
5333GTTGAAATCAGACCAAAATGGGATTGAAAGCATGTTTTGCATGAAAGGGAACTCCCGCAGCCGGTA5398
5399GTTGAAATCAGACCAAAATGGGATTGAAAGACAGCAAAGGAAAAGGCACTGCTTTCTGAAGGAGCACCG5467
5468GTTGAAATCAGACCAAAATGGGATTGAAAGTAGTACGGTCGGCCGAGCTTCTCGGCAATCTCTGCATAGTT5538
5539GTTGAAATCAGACCAAAATGGGATTGAAAGCCGTGCGGTGGAAGAGAGAAGGGGGAGAGCCAGAGTCTT5607
5608GTTGAAATCAGACCAAAATGGGATTGAAAG5637
Left flanking sequence : Till position 148 (length bp)
TATTATAAATGAGATGCACTTTCGACACCTCGCGGAAGTATATAAATGAAAGAAGCCCTCAGAAAACTTT
AAATTGGAAATAGAGGGAAAATTACTGATG
Right flanking sequence : From position 5637 (length bp)
GCAATGGCGACTTTTGCATAGGTGGCAAGCGTGGCAAGAGGAAAAAGATTTTCTAATTTTTTTATGAATG
TAGATTATGAAAGAGACGATTCAGCTTGCT

Print the CRISPR sequence : From position bp To position bp