Institut de Génétique et Microbiologie

CRISPR details


Home About CRISPRs News FAQs Help Contact Us Examples IGM
Université Paris Sud

Navigation


Other Tools


GPMS Links

NZ_CP006577_6                                                                                                                 top


Strain : Archaeoglobus fulgidus DSM 8774 GCF_000734035 RefSeq :NZ_CP006577 (chromosome circular)
CRISPR id : NZ_CP006577_6
DR consensus (37 bp) : GTAAGAAAGGGAGGCTCCTGAAAATGGAGATTGAAAGNumber of repetitions :92
Begin Position : 1849400 End Position : 1856235

1849400GTAAGAAAGGGAGGCTCCTGAAAATGGAGATTGAAAGCACTCCAAGCCCCTCCTTTTCTATATCTCGGAATAACG1849474
1849475GTAAGAAAGGGAGGCTCCTGAAAATGGAGATTGAAAGAAGCAGGATTTGATAAGAATACTTACTGGCATACTTAA1849549
1849550GTAAGAAAGGGAGGCTCCTGAAAATGGAGATTGAAAGTCACCAAACTTCTCGTCCATCCAATCCTTCCACTCATCA1849625
1849626GTAAGAAAGGGAGGCTCCTGAAAATGGAGATTGAAAGTTTGACGGGTGGGTAGATGACATTACTCCAATAATAC1849699
1849700GTAAGAAAGGGAGGCTCCTGAAAATGGAGATTGAAAGTAATAAGAAATTATGTAAACACTTGGGTGAATATAAAC1849774
1849775GTAAGAAAGGGAGGCTCCTGAAAATGGAGATTGAAAGACATTGTCATCAATCAGCTCACATAAAAATATTAAATC1849849
1849850GTAAGAAAGGGAGGCTCCTGAAAATGGAGATTGAAAGAAATCATGTGCTTCAAATGTTATGTTATACACTGCATTTTC1849927
1849928GTAAGAAAGGGAGGCTCCTGAAAATGGAGATTGAAAGTCTCTCTGCCCCAGAATCCCTGCGATTTCCCTGATTAT1850002
1850003GTAAGAAAGGGAGGCTCCTGAAAATGGAGATTGAAAGCAAGTTGCTTCAATCTATCTTCAACCTGCTTATACCAT1850077
1850078GTAAGAAAGGGAGGCTCCTGAAAATGGAGATTGAAAGACAAAATCGTCCCCCGACAACATCGTGCCATTCATTA1850151
1850152GTAAGAAAGGGAGGCTCCTGAAAATGGAGATTGAAAGATTTCTTCATAATTCTCAAACTCAAACCTCAAAATTA1850225
1850226GTAAGAAAGGGAGGCTCCTGAAAATGGAGATTGAAAGACAATAGTTGAAATCCCATTCTTCATCGCTTCCTTTAT1850300
1850301GTAAGAAAGGGAGGCTCCTGAAAATGGAGATTGAAAGTTAAGTGTATATCCAAAATCAAATCTTAAATCATACTTG1850376
1850377GTAAGAAAGGGAGGCTCCTGAAAATGGAGATTGAAAGCCAGTAACCTTTGTATCCCATGTTATCAATCTCATCGT1850451
1850452GTAAGAAAGGGAGGCTCCTGAAAATGGAGATTGAAAGTTCCATACTTTGCAATGCTTTCATCATCTGCTATATGA1850526
1850527GTAAGAAAGGGAGGCTCCTGAAAATGGAGATTGAAAGGACCTACTACAAACATCCTCTCATACGTAATATAACC1850600
1850601GTAAGAAAGGGAGGCTCCTGAAAATGGAGATTGAAAGCGTAATATTGCCCCTTCAACTCTGTTTTTATATTTGT1850674
1850675GTAAGAAAGGGAGGCTCCTGAAAATGGAGATTGAAAGTAATATACTCAACAAATCCCTTAAGCTCTGGCACTCTTG1850750
1850751GTAAGAAAGGGAGGCTCCTGAAAATGGAGATTGAAAGTCTATACTGTCGATTCGTGGAAGTATTTCGTGCACAA1850824
1850825GTAAGAAAGGGAGGCTCCTGAAAATGGAGATTGAAAGATTGATAAGTTGGAAGTGTATGATGGTGAGACATGGGAGG1850901
1850902GTAAGAAAGGGAGGCTCCTGAAAATGGAGATTGAAAGACATCCACTTTCATACTACCACCCCCAACTCAAATAT1850975
1850976GTAAGAAAGGGAGGCTCCTGAAAATGGAGATTGAAAGGAGAGAGAATGCGAGTGCTCAGAGACAGATTGTATGAGA1851051
1851052GTAAGAAAGGGAGGCTCCTGAAAATGGAGATTGAAAGACATCAATACCCTTCTCTCTACAAGCTTCAAAAAATT1851125
1851126GTAAGAAAGGGAGGCTCCTGAAAATGGAGATTGAAAGCATCAAACTCATATTCCTTAACAACAACCAAAAATGCA1851200
1851201GTAAGAAAGGGAGGCTCCTGAAAATGGAGATTGAAAGTTGCTCTCTCCTTATTGACTAATCCAGCAATAAAATCA1851275
1851276GTAAGAAAGGGAGGCTCCTGAAAATGGAGATTGAAAGAGTTATTTTTTGATGACTTTGAAGATGGCATATACTC1851349
1851350GTAAGAAAGGGAGGCTCCTGAAAATGGAGATTGAAAGACCAATTCTCTCTCATCAATATGTGCTCCACTAATATTCA1851426
1851427GTAAGAAAGGGAGGCTCCTGAAAATGGAGATTGAAAGTGTAAAAACCTTCTTTCGTCTAAACAACACACCCTTAT1851501
1851502GTAAGAAAGGGAGGCTCCTGAAAATGGAGATTGAAAGGTTAACTTTGTCCCGCACAATATTTCTGCAAACAATACA1851577
1851578GTAAGAAAGGGAGGCTCCTGAAAATGGAGATTGAAAGCATATATTAAATATGTCATCCACCTCTCCATATACG1851650
1851651GTAAGAAAGGGAGGCTCCTGAAAATGGAGATTGAAAGATAATATATCCAATACGCTGCTCTGTCAACACTGACAT1851725
1851726GTAAGAAAGGGAGGCTCCTGAAAATGGAGATTGAAAGTTGGAGAGACTGTTGCAAGGGGACTTGCCTATCAGGG1851799
1851800GTAAGAAAGGGAGGCTCCTGAAAATGGAGATTGAAAGAAACCCAAATATTTGCTCAAATGCTTCCCTAACTCTA1851873
1851874GTAAGAAAGGGAGGCTCCTGAAAATGGAGATTGAAAGGTAATTATGAATACCACTCCATCTCTCACCTTGAACA1851947
1851948GTAAGAAAGGGAGGCTCCTGAAAATGGAGATTGAAAGAATATCCCTCTAACCCAACCATGCCATGTCACTGTCGAAT1852024
1852025GTAAGAAAGGGAGGCTCCTGAAAATGGAGATTGAAAGTTATGCCTATCACTAACAGACTGCATGAGAACCCCCTTA1852100
1852101GTAAGAAAGGGAGGCTCCTGAAAATGGAGATTGAAAGTAGAAATATATTTTGGTTACAAGGTGTCACGAATATCA1852175
1852176GTAAGAAAGGGAGGCTCCTGAAAATGGAGATTGAAAGTTATCATTGGGTCTTTCAACCCCGGTATGGGCACTTCAA1852251
1852252GTAAGAAAGGGAGGCTCCTGAAAATGGAGATTGAAAGAATCATCGAGTTTGCTCTCGATGACATTAAGCTTATTTT1852327
1852328GTAAGAAAGGGAGGCTCCTGAAAATGGAGATTGAAAGTCAACTTCTTTAACCTTCAGCACCAGCTCGTCGTCCTTC1852403
1852404GTAAGAAAGGGAGGCTCCTGAAAATGGAGATTGAAAGATATCGTCAACTCCTTGCCCATCAATACTATGATTGGC1852478
1852479GTAAGAAAGGGAGGCTCCTGAAAATGGAGATTGAAAGCCATACCAACCATCTCAACCACCTCAACTTATCTTGA1852552
1852553GTAAGAAAGGGAGGCTCCTGAAAATGGAGATTGAAAGTTATACCTGTATGCTTCATATTCCACAACCTCAACCTT1852627
1852628GTAAGAAAGGGAGGCTCCTGAAAATGGAGATTGAAAGATCTCTGCATCTACACCAAAAAACCCAAACGGACTAT1852701
1852702GTAAGAAAGGGAGGCTCCTGAAAATGGAGATTGAAAGTCGACTATGCCCTTGCAAACATCGCAATACTCTGCTA1852775
1852776GTAAGAAAGGGAGGCTCCTGAAAATGGAGATTGAAAGAGATTATGTCCTCCTCACTTCCCTCAATCCCAGCCTT1852849
1852850GTAAGAAAGGGAGGCTCCTGAAAATGGAGATTGAAAGTGATTAGTATCCCTGTCAGCACTCCAACGACATTGATGC1852925
1852926GTAAGAAAGGGAGGCTCCTGAAAATGGAGATTGAAAGTATTCCAAATGATTGGCACAATATAACCAAACTCCTC1852999
1853000GTAAGAAAGGGAGGCTCCTGAAAATGGAGATTGAAAGTTGTTCTCCTCAAACACACTTGATGTGTATAACCGT1853072
1853073GTAAGAAAGGGAGGCTCCTGAAAATGGAGATTGAAAGCTGATTATTCGTGCCTTTTTGTGCGGCTTCCATTCATT1853147
1853148GTAAGAAAGGGAGGCTCCTGAAAATGGAGATTGAAAGTATTAGCATGTTTTGCATATGTTATGGCACCAGATGG1853221
1853222GTAAGAAAGGGAGGCTCCTGAAAATGGAGATTGAAAGTTATTGTTGATTCGCTTATGTGGTAGGCCTTGCAGAT1853295
1853296GTAAGAAAGGGAGGCTCCTGAAAATGGAGATTGAAAGGTCAGCAAATCTTCTCGTAACAAAACCTCATCCACCTCC1853371
1853372GTAAGAAAGGGAGGCTCCTGAAAATGGAGATTGAAAGGCATATTCTGGATAATGCTTCTTTGCCCACTCCTTAAT1853446
1853447GTAAGAAAGGGAGGCTCCTGAAAATGGAGATTGAAAGTATATGGGTAAATTGACAAAATGCATGAGAAGGCAA1853519
1853520GTAAGAAAGGGAGGCTCCTGAAAATGGAGATTGAAAGATATTAACATTCAAACTTGCTCCATCCGCGCTACAACTCA1853596
1853597GTAAGAAAGGGAGGCTCCTGAAAATGGAGATTGAAAGTTGTTGCACTCTGCAACCTTATGTGCTGCATCTTCCAA1853671
1853672GTAAGAAAGGGAGGCTCCTGAAAATGGAGATTGAAAGATAAAGCGTCTTTAACAATCTCCACAGTTAATTTCGCA1853746
1853747GTAAGAAAGGGAGGCTCCTGAAAATGGAGATTGAAAGTTCTACTCCCACAATCCTCACAAACCTCTACAACCTC1853820
1853821GTAAGAAAGGGAGGCTCCTGAAAATGGAGATTGAAAGACCAACCCCCAATCCATCATACCACCTCATTCATCGT1853894
1853895GTAAGAAAGGGAGGCTCCTGAAAATGGAGATTGAAAGACATCATCTGCTATCTGCTTCAACTCATCTGGCTCAT1853968
1853969GTAAGAAAGGGAGGCTCCTGAAAATGGAGATTGAAAGTTGCCTTCCCAAGCGCCACATTTGATGCATCTATCTT1854042
1854043GTAAGAAAGGGAGGCTCCTGAAAATGGAGATTGAAAGTATACTTGCTCTCTTCCTTCAGCTTGTGCCACTTCTCTG1854118
1854119GTAAGAAAGGGAGGCTCCTGAAAATGGAGATTGAAAGATCTTTGTCCCATCTGACATTGAAACATATTCCCGCA1854192
1854193GTAAGAAAGGGAGGCTCCTGAAAATGGAGATTGAAAGTTAATCCATTTTGCAACTCTCCATGCAACCTTTCTTGC1854267
1854268GTAAGAAAGGGAGGCTCCTGAAAATGGAGATTGAAAGACCTCACCCACCATGTTGACCACCTCAAAAAATATTAG1854342
1854343GTAAGAAAGGGAGGCTCCTGAAAATGGAGATTGAAAGCTAACTGCAGGAGCGTTGCCAAAGTGCTCCTTAATGGC1854417
1854418GTAAGAAAGGGAGGCTCCTGAAAATGGAGATTGAAAGATTAACTTCGCAAAGGATTGTTACCGCATAGTCT1854488
1854489GTAAGAAAGGGAGGCTCCTGAAAATGGAGATTGAAAGATTGTCCACGTGATAACTAAATCGTCATTTGGGTTAA1854562
1854563GTAAGAAAGGGAGGCTCCTGAAAATGGAGATTGAAAGTTATTCTCGTTATCCAGTTAATCGCTCCCTCAAATTT1854636
1854637GTAAGAAAGGGAGGCTCCTGAAAATGGAGATTGAAAGATTCTACGCATTTGCCGTTACCGCAACAGGTGTAACAA1854711
1854712GTAAGAAAGGGAGGCTCCTGAAAATGGAGATTGAAAGAAATGTAGCTGTGCGTTCGCTCTGCGTATTAAAAGT1854784
1854785GTAAGAAAGGGAGGCTCCTGAAAATGGAGATTGAAAGACACATCGTTGAGTACGAACGGTGGAGACGTAATTGT1854858
1854859GTAAGAAAGGGAGGCTCCTGAAAATGGAGATTGAAAGTCAACACTTTGATGATCTGTGTGGCTACTTTGTCCAAG1854933
1854934GTAAGAAAGGGAGGCTCCTGAAAATGGAGATTGAAAGTCAAAAATGGAGCAGTCGAGCAATATCGAGATAACG1855006
1855007GTAAGAAAGGGAGGCTCCTGAAAATGGAGATTGAAAGTTAATCAACTTCTCTGCCTCCTCCTCACTCTGCACTTC1855081
1855082GTAAGAAAGGGAGGCTCCTGAAAATGGAGATTGAAAGTGAAGGAAGAGCTGCTGCAGAAGATGAAAAAAGCAAA1855155
1855156GTAAGAAAGGGAGGCTCCTGAAAATGGAGATTGAAAGAAGACAACACACTGTGGATTGTGAAAGGAGAAATA1855227
1855228GTAAGAAAGGGAGGCTCCTGAAAATGGAGATTGAAAGTGAATCGTCAATCCAGCCGCTTCGGCTGCAGCTCCCT1855301
1855302GTAAGAAAGGGAGGCTCCTGAAAATGGAGATTGAAAGACGTCGGCGTGGTCACGGAGGTTAGAGAGATAAACGAC1855376
1855377GTAAGAAAGGGAGGCTCCTGAAAATGGAGATTGAAAGCATGATTTGAGCAAATGACGCATCAGGTGGTAAAGCTC1855451
1855452GTAAGAAAGGGAGGCTCCTGAAAATGGAGATTGAAAGAAAAGACTATCCGACGCATTTGGTGAACCTAAACCACCA1855527
1855528GTAAGAAAGGGAGGCTCCTGAAAATGGAGATTGAAAGATAGAGGGCGGATATTTGCGCATTAAGATATGGGAAG1855601
1855602GTAAGAAAGGGAGGCTCCTGAAAATGGAGATTGAAAGTCTAATTCGCTGATTTGGCCGCTTTCGAACATTCCGCA1855676
1855677GTAAGAAAGGGAGGCTCCTGAAAATGGAGATTGAAAGACTTTTCGAGGTCTTCAAGCGTCGGCATCTTA1855745
1855746GTAAGAAAGGGAGGCTCCTGAAAATGGAGATTGAAAGACAAGATAGAGCAGCTGGTGAACTTCTACGCCGAGAGA1855820
1855821GTAAGAAAGGGAGGCTCCTGAAAATGGAGATTGAAAGTGAAGAGTTAGAAAAGGCTGGTTTTCCAACAAACTTC1855894
1855895GTAAGAAAGGGAGGCTCCTGAAAATGGAGATTGAAAGGCACCACTTCGTCGGCTGAGTGAACGAGCCAGCTCCAGA1855970
1855971GTAAGAAAGGGAGGCTCCTGAAAATGGAGATTGAAAGCCCTCGAAGCGGGCCTGCTGCTTGAACCTTACGGTTGT1856045
1856046GTAAGAAAGGGAGGCTCCTGAAAATGGAGATTGAAAGACTGCAGGGGTGTGGACACAAGTGGACCGCAACAGAGGT1856121
1856122GTAAGAAAGGGAGGCTCCTGAAAATGGAGATTGAAAGCAAGTCTTCGATTTCGCCTGCGACTTGTTCAACATCCTCT1856198
1856199GTAAGAATGGAAGTCTCCTGAAAATGGAGATCGTGAG1856235
Left flanking sequence : Till position 1849400 (length bp)
CCTTTATAAATACAGTGTTAGTTTTGAGGTATGCTGCAATGGGCGGGAGAAGGGGGCAGTTAACTTTAAA
TATTAGGTGAATGGAGGGATTTTAGGGAGG
Right flanking sequence : From position 1856235 (length bp)
AACTTCATAAAACAGCACCATTCCATGTATCCTAAATAGTAAATGCTACACGGGCTACCGGAAAGGCGTT
TTGAGCGGTTGTGGTGAGAATTCTGCATCA

Print the CRISPR sequence : From position bp To position bp