Institut de Génétique et Microbiologie

CRISPR details


Home About CRISPRs News FAQs Help Contact Us Examples IGM
Université Paris Sud

Navigation


Other Tools


GPMS Links

NZ_CP006723_10                                                                                                                 top


Strain : Leptospira interrogans serovar Linhai 56609 GCF_000941035 RefSeq :NZ_CP006723 (chromosome circular)
CRISPR id : NZ_CP006723_10
DR consensus (36 bp) : CTGAATATAACTTTGATGCCGTTAGGCGTTGAGCACNumber of repetitions :2
Begin Position : 3204280 End Position : 3204387

3204280CTTACAAAAATCGGGATGCCGTTAGGCGTTGAGCACCAACGTTTCGCGGGACCTTGATTCCTTCGGAGCGA3204350
3204351CTGAATATAACTTTGATGCCGGTAGGCGATTTAGAC3204386
Left flanking sequence : Till position 3204280 (length bp)
ATGTAGGAACTACTGCTTTTCCGAAAAACAGTAGTTTATTCAAATAAACGTGGGAACTCCCACTTTGAAA
AAAGAAGGTTTCTGCGTTTCTTAAGTCAAA
Right flanking sequence : From position 3204387 (length bp)
AGGAGAAGATCTGTTTAGCCCAAATTGTTTCGCACCAAACGTGCAAACAGATAAAATGTAGGAACTACTA
CTTTTCCGAAAAACTGTGCTTTGTTCAAAT

Print the CRISPR sequence : From position bp To position bp