Institut de Génétique et Microbiologie

CRISPR details


Home About CRISPRs News FAQs Help Contact Us Examples IGM
Université Paris Sud

Navigation


Other Tools


GPMS Links

NZ_CP006723_14                                                                                                                 top


Strain : Leptospira interrogans serovar Linhai 56609 GCF_000941035 RefSeq :NZ_CP006723 (chromosome circular)
CRISPR id : NZ_CP006723_14
DR consensus (36 bp) : CTGAATATAACTTTGATGCCGTTAGGCGTTGAGCACNumber of repetitions :5
Begin Position : 3206161 End Position : 3206482

3206161CTTACAAAAATCAGGATGCCGGTAGGCGTTGAGCACTTGATCACGACCGGGACTTTGATTGCTGTAGCTAT3206231
3206232CTGAATATAACTTTGATGCCGTTAGGCGTTGAGCACATACCACGTCTACCGCAATCTCTAAAAACTTCGCA3206302
3206303CTGAATATAACTTTGATGTCGTTAGGCGTTGAGCACTCTTCAAGAACGAGATACATTGCGGTAAGAGAGGC3206373
3206374CTGAATATAACTTTGATGCCGATAGGCGTTGAGCACGCCCAGTGATAAGGTCGGACGCCGTGAATACACCGG3206445
3206446CTGAATATAACTTTGATGCCGTTAGGCGATTTAGAC3206481
Left flanking sequence : Till position 3206161 (length bp)
TGTAGGAACTACTGCTTTTCCGAAAAACGGTGCTTTGTTCAAATAAATGTGGGAACTCCCACTTTGAAAA
AGAGAGGGTTTCTGCGTCTCTTAAGTCAAA
Right flanking sequence : From position 3206482 (length bp)
AGGAGAAGATTTGTTTTAGCCCAAATTGTTTCGCACCAAACATGCAAACAGATAAAATGTAGGAACTACT
GCTTTTCCGAAAAGCAGTAGTTTATTCAAA

Print the CRISPR sequence : From position bp To position bp