Institut de Génétique et Microbiologie

CRISPR details


Home About CRISPRs News FAQs Help Contact Us Examples IGM
Université Paris Sud

Navigation


Other Tools


GPMS Links

NZ_CP006723_15                                                                                                                 top


Strain : Leptospira interrogans serovar Linhai 56609 GCF_000941035 RefSeq :NZ_CP006723 (chromosome circular)
CRISPR id : NZ_CP006723_15
DR consensus (36 bp) : CTGAATATAACTTTGATGCCGTTAGGCGTTGAGCACNumber of repetitions :4
Begin Position : 3206638 End Position : 3206887

3206638ACTTACAAAAATCGGGTGCCGGTAGGCGTTGAGCACTCAAACAAGGCGGGAGGCGGCGGAGGGATTTTACT3206708
3206709CTGAATATAACTTTGATGCCGATAGGCGTTGAGCACCCTCAAAAATCACATGAGAATATTTCAATATTCTAT3206780
3206781CTGAATATAACTTTGATGCCGGTAGGCGTTGAGCACACAATAAAATACGGGACAATTGAATTCTATAGCGC3206851
3206852CTGAATATAACTTTGATGCCGTTAGGCGATTTAGAC3206887
Left flanking sequence : Till position 3206638 (length bp)
AATGTAGGAACTACTGCTTTTCCGAAAAGCAGTAGTTTATTCAAATAAATGTGGGAACTCCCACTTTGAA
AAAAGAAGGTTTCTGCGTCTCTTAAGTCAA
Right flanking sequence : From position 3206887 (length bp)
GAGGAGAAGATCTGTTTAGCCCAAATTGTTTCGCACCAAACGTGCAAACAGATAAAATGTAGGAACTACT
ACTTTGAAAAAATATTGTAATTACAGTCAT

Print the CRISPR sequence : From position bp To position bp