Institut de Génétique et Microbiologie

CRISPR details


Home About CRISPRs News FAQs Help Contact Us Examples IGM
Université Paris Sud

Navigation


Other Tools


GPMS Links

NZ_CP006872_1                                                                                                                 top


Strain : Paenibacillus polymyxa SQR-21 GCF_000597985 RefSeq :NZ_CP006872 (chromosome circular)
CRISPR id : NZ_CP006872_1
DR consensus (32 bp) : GTCGCACTCTATATGAGTGCGTGGATTGAAATNumber of repetitions :25
Begin Position : 2309202 End Position : 2310838

2309202GTCGCACTCTATATGAGTGCGTGGATTGAAATGATTTCCCATAAAACCTTTTGTTTAAGGTTAATGCC2309269
2309270GTCGCACTCTATATGAGTGCGTGGATTGAAATTATTAAAAGAAACGGCCCTCTGATCGTGGGGATC2309335
2309336GTCGCACTCTATATGAGTGCGTGGATTGAAATACGTCCAACAGGACGATTATCAAAGCGTTTTGGAACG2309404
2309405GTCGCACTCTATATGAGTGCGTGGATTGAAATTAGGCCTTGGTTTCTGTATTTTCAACGAACCGGAACA2309473
2309474GTCGCACTCTATATGAGTGCGTGGATTGAAATTACCTAACTGGGAGAAGCATCAAAATGTAGATG2309538
2309539GTCGCACTCTATATGAGTGCGTGGATTGAAATTTAATGAGTATCAGCATTTACTGTTTGATGCGAC2309604
2309605GTCGCACTCTATATGAGTGCGTGGATTGAAATATAACACAAACAACAAAAGACTGGTCTTTAATAGAC2309672
2309673GTCGCACTCTATATGAGTGCGTGGATTGAAATTACAGAATAAAGCGCAGGCAGGCGTTCAACTAAA2309738
2309739GTCGCACTCTATATGAGTGCGTGGATTGAAATCAGTTTTCGATGGCTATTAGATCGCCCTCAAAA2309803
2309804GTCGCACTCTATATGAGTGCGTGGATTGAAATATAACACAAACAACAAAAGACTGGTCTTTAATAGAC2309871
2309872GTCGCACTCTATATGAGTGCGTGGATTGAAATTACAGAATAAAGCGCAGGCAGGCGTTCAACTAAA2309937
2309938GTCGCACTCTATATGAGTGCGTGGATTGAAATCAGTTTTCGATGGCTATTAGATCGCCCTCAAAA2310002
2310003GTCGCACTCTATATGAGTGCGTGGATTGAAATGTAATGTCCGTAGAAATGCCTGACGCGCGCGCA2310067
2310068GTCGCACTCTATATGAGTGCGTGGATTGAAATAATTTATCTCCCTTGATTACAGGAAAAAAAATCCAA2310135
2310136GTCGCACTCTATATGAGTGCGTGGATTGAAATCGTTTACGAGTCTCGTGGAGTCAGAACATTATAAC2310202
2310203GTCGCACTCTATATGAGTGCGTGGATTGAAATATGAGCGTATCCGTGGCCTTAATTGACTCGTTGA2310268
2310269GTCGCACTCTATATGAGTGCGTGGATTGAAATTGCTGTACTTGTAGCAACTTGAGATTGTCTAATAATC2310337
2310338GTCGCACTCTATATGAGTGCGTGGATTGGAATCCGAAACAAAGGAAAAATACTCAAAATTCATTGA2310403
2310404GTCGCACTCTATATGAGTGCGTGGATTGAAATTTTTACCAACTGACAAGGGTATCTCTCCTTTATAA2310470
2310471GTCGCACTCTATATGAGTGCGTGGATTGAAATTCTCTTGTTGTTTGGTTTATTGCCAGGTGTACCAGG2310538
2310539GTCGCACTCTATATGAGTGCGTGGATTGAAATTCTCTTGTTGTTTGGTTTATTGCCAGGTGTACCAGG2310606
2310607GTCGCACTCTATATGAGTGCGTGGATTGAAATTCTCTTGTTGTTTGGTTTATTGCCAGGTGTACCAGG2310674
2310675GTCGCACTCTATATGAGTGCATGGATTGAAATAACTAAATAAACAACAAAGGACTCCATACTGGTT2310740
2310741GTCGCACTCTATATGAGTGCGTGGATTGAAATTAAAATTTTTGGAAAAGGGTAGGGGGCTCAAATT2310806
2310807GTCGCACTCTATATGAGTGCGTGAATTAAAAT2310838
Left flanking sequence : Till position 2309202 (length bp)
TCGTTAGAAGTCAATAGTCGATTCAAGCTTTTTAAGCATCGTTATTTTCGAAATTATAAGGAATTAATAC
CGTTAGAGTATTAATTCCTGCATTTTCGCT
Right flanking sequence : From position 2310838 (length bp)
TATCTATAGTACCTAACTTGCATAAGAACTCCCAGCAGATTCTTCATGATTGTAGCCAAGACATAATTGA
TATTAAACTTTAGGAATATCGGTTTAGTTA

Print the CRISPR sequence : From position bp To position bp