Institut de Génétique et Microbiologie

CRISPR details


Home About CRISPRs News FAQs Help Contact Us Examples IGM
Université Paris Sud

Navigation


Other Tools


GPMS Links

NZ_CP007149_3                                                                                                                 top


Strain : Escherichia coli RS218 GCF_000800845 RefSeq :NZ_CP007149 (chromosome circular)
CRISPR id : NZ_CP007149_3
DR consensus (28 bp) : GTTCACTGCCGTACAGGCAGCTTAGAAANumber of repetitions :7
Begin Position : 914198 End Position : 914586

914198GTTCACTGCCGTACAGGCAGCTTAGAAATGGATTCCAAACCGCCCACCAACAAAAACAGGT914258
914259GTTCACTGCCGTACAGGCAGCTTAGAAAGATACGATCGAATTTAGTCACTGAATACCCCC914318
914319GTTCACTGCCGTACAGGCAGCTTAGAAAGGGTTGCGCAATGGGCTGGCCGACGAACGCGG914378
914379GTTCACTGCCGTACAGGCAGCTTAGAAATGTGGCGCTGATGCGTCTGGGCGTCTTTGTAC914438
914439GTTCACTGCCGTACAGGCAGCTTAGAAAGCGCGCAGTGCCTGATAATCAATTTTGCTCAT914498
914499GTTCACTGCCGTACAGGCAGCTTAGAAAGAATATTTTGGAAAAATAGCTATCAATCCGGG914558
914559GTTCACTGCCGTACAGGCAGTCTTCAAA914586
Left flanking sequence : Till position 914198 (length bp)
TGATTTTCTTATTGCTATTTTGAAGTCTGGAAAAAGGGTTTGAATCTGCGATTTTGTAAGTTTTAACAGT
AAATCAATCGGATAGTCTGCTATTATTCCA
Right flanking sequence : From position 914586 (length bp)
CTCAACACTCCATCCTCTAATATTTATTCCCCATAACTCATAGACGCAAAAAAGGCCGGTTAAACCGACC
TTTTACTCATTCTTTCTCTTCGCCCATCAG

Print the CRISPR sequence : From position bp To position bp