Institut de Génétique et Microbiologie

CRISPR details


Home About CRISPRs News FAQs Help Contact Us Examples IGM
Université Paris Sud

Navigation


Other Tools


GPMS Links

NZ_CP007176_7                                                                                                                 top


Strain : Staphylococcus aureus USA300-ISMMS1 GCF_000568455 RefSeq :NZ_CP007176 (chromosome circular)
CRISPR id : NZ_CP007176_7
DR consensus (23 bp) : TGTTGGGGCCCCGCCAACCTGCANumber of repetitions :2
Begin Position : 2078979 End Position : 2079057

2078979TGTTGGGGCCCCGCCAACCTGCACATTATCGTAAGCTGACTTTTCGTCAGCTTCTG2079034
2079035TGTTGGGGCCCCGCCAACCTGCA2079057
Left flanking sequence : Till position 2078979 (length bp)
TGGAAAGTGAGTGAGACATAGTGTGATAAAGAAAAAATATTTCTTTATCGTTGTACCCCAACTTGCATTG
CCTGTAGAAATTGTAGATCCAATTTCTCTA
Right flanking sequence : From position 2079057 (length bp)
TTGCCTGTAGAATTTCTTTTTTGAAATTCTCTATGTTGGGGCCCCGGACTATAATTGAAAAATGCTTGTT
ACAAGTGCATTTTATTTCAGTCAACTACTA

Print the CRISPR sequence : From position bp To position bp