Institut de Génétique et Microbiologie

CRISPR details


Home About CRISPRs News FAQs Help Contact Us Examples IGM
Université Paris Sud

Navigation


Other Tools


GPMS Links

NZ_CP007391_2                                                                                                                 top


Strain : Escherichia coli GCF_000599645 RefSeq :NZ_CP007391 (chromosome circular)
CRISPR id : NZ_CP007391_2
DR consensus (29 bp) : GTGTTCCCCGCGCCAGCGGGGATAAACCGNumber of repetitions :9
Begin Position : 1121719 End Position : 1122235

1121719GAGTTCCCCGCGTCAGCGGGGATAAACCGCGAGCGCAACACGGCCATATTATTACCCCATT1121779
1121780GAGTTCCCCGCGTCAGCGGGGATAAACCGCTTATAACCGGCGGCAAAAATCGTCGCGTTGG1121840
1121841GAGTTCCCCGCGTCAGCGGGGATAAACCGAGATTGGTTTTCCAGTCTTTGGCGGTTGGCAA1121901
1121902GTGTTCCCCGCGCCAGCGGGGATAAACCGCTGTGCCGGTAGCCCCCTCCCTGTTCAGCCTC1121962
1121963GTGTTCCCCGCGCCAGCGGGGATAAACCGTGTTTTAGAGATGTGTATTCAAAATCAGATAG1122023
1122024GAGTTCCCCGCGTCAGCGGGGATAAACCGAAATTGATCCCAGGGTGATTATCGTGGGGATC1122084
1122085GTGTTCCCCGCGCCAGCGGGGATAAACCGATTTCTTTAATTATTTAGCTGATGCTTTTAAA1122145
1122146GTGTTCCCCGCGCCAGCGGGGATAAACCGGGCAAAAACACGGTCTGAACCGACATTCATGT1122206
1122207GTGTTCCCCGCGTCAGCGGGGATAAACCG1122235
Left flanking sequence : Till position 1121719 (length bp)
AAGAATTAGCTGATCTTTAATAATAAGGAAATGTTACATTAAGGTTGGTGGGTTGTTTTTATGGGAAAAA
ATGCTTTAAGAACAAATGTATACTTTTAGA
Right flanking sequence : From position 1122235 (length bp)
GGCGCACTGGATGCGATGATGGATATCACTTAGAATTCCCCGCCCCTGCGGTAGAACACCCAGCTCCCAT
TTTCAAACCCATCAAGACGCCTTCGCCAAC

Print the CRISPR sequence : From position bp To position bp