Institut de Génétique et Microbiologie

CRISPR details


Home About CRISPRs News FAQs Help Contact Us Examples IGM
Université Paris Sud

Navigation


Other Tools


GPMS Links

NZ_CP007511_4                                                                                                                 top


Strain : Pseudomonas balearica DSM 6083 GCF_000818015 RefSeq :NZ_CP007511 (chromosome circular)
CRISPR id : NZ_CP007511_4
DR consensus (29 bp) : CGGTTCATCCCCGCGCCTGCGGGGAACACNumber of repetitions :6
Begin Position : 3812113 End Position : 3812446

3812113CGGTTCATCCCCGCGCCTGCGGGGAACACTTCACGCCAGAGCGGAGGCGAGCATTCCAAGC3812173
3812174CGGTTCATCCCCGCGCCTGCGGGGAACACTCCAGGTGGGGGAGGTTGGTCTCGATCCAGGC3812234
3812235CGGTTCATCCCCGCGCCTGCGGGGAACACCCGAAGGCCCTGGTGCTGCATGACGTGCTGAA3812295
3812296CGGTTCATCCCCGCGCCTGCGGGGAACACTGCCAAAGCTTGGAAGTCCAAAACAGGTACCG3812356
3812357CGGTTCATCCCCGCGCCTGCGGGGAACACGCATTGGCATGACGAATATGACTGCTACGTCG3812417
3812418CGGTTCATCCCCGCGCCTGCGGGGAACAC3812446
Left flanking sequence : Till position 3812113 (length bp)
CGCAGCCTAGCGGCTTGCCGCGCCATGGCGGAATACTGGACGTGCGAACAGGTAAAGTTTTCATGTATGC
CAAGGAAACTCGTGACTATAGGCCCGTCAG
Right flanking sequence : From position 3812446 (length bp)
TCCAATCGTAAGCGTCTGATGGGCAATGGAAAATCCCTATCGCCGCAATCTACCGCGCCTGCCGGTCGGT
CAGTCCGGGCTGGAGCGGTCGAGGATTGGC

Print the CRISPR sequence : From position bp To position bp