Institut de Génétique et Microbiologie

CRISPR details


Home About CRISPRs News FAQs Help Contact Us Examples IGM
Université Paris Sud

Navigation


Other Tools


GPMS Links

NZ_CP007524_13                                                                                                                 top


Strain : Neisseria meningitidis GCF_000626595 RefSeq :NZ_CP007524 (chromosome circular)
CRISPR id : NZ_CP007524_13
DR consensus (26 bp) : CCGTCATTCCCGCGCAGGCGGGAATCNumber of repetitions :4
Begin Position : 635282 End Position : 635506

635282CCGTTATTCCCTCGAAAACAGAAAACAGAAAACAAAGACGGAAACTTAAGATT635334
635335CCGTCATTCCCGCGCAGGCGGGAATCCGACTTGTCCGGTTTTGGTTGTTTTTCGTTCCGTAACTTTTGAG635404
635405CCGTCATTCCCGCGCAGGCGGGAATCTGGAATTTCAATGCCTCAAGAATTTATCGGAAAAAACCAAAACCCTTCCG635480
635481CCGTCATTCCCACGAAAGTGGGAATC635506
Left flanking sequence : Till position 635282 (length bp)
CCCAGCAGTTGACACATGGTTTGTCCCAATGATTCAGATGGTCGCAAGTATTCGGATTATACCCCGAACT
GAAAATGCCGTCTGAAATACGGCTTGTTCC
Right flanking sequence : From position 635506 (length bp)
TAGAAATGAAAAGCAACGGGAACTTATCGGAAACGACCGAAACCGAACGGACTGGATTCCCGCTTTTGCG
GGAATGACGAGGTTTTAAGTTGCTGTTTTG

Print the CRISPR sequence : From position bp To position bp